133
133
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
133
133
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Furesø Kommune

Furesø Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 06-07-2020

Afdelingsleder til Foranstaltningsområdet for børn og unge i Furesø (genopslag)

I Center for Børn og Voksne søger vi en inddragende og udviklingsorienteret afdelingsleder til at stå i spidsen for afdelingen Foranstaltning for børn og unge.

Som vores ny afdelingsleder drives du af at gøre en forskel for børn i udsatte positioner, og du har samtidigt et skarpt blik for en sikker drift og styring. Du sætter retningen med et tydeligt fokus både på effekten for barnet og samarbejdet med familierne.

Vi har store ambitioner for vores udsatte børn og unge
I Furesø Kommune har vi gennem en årrække haft et stærkt fokus på de tidlige og forebyggende indsatser, og vi er optaget af at videreudvikle indsatser og samarbejdsformer, der understøtter børn og unges trivsel og læring så tæt på en almindelig hverdag som muligt. Denne ambition har vi også for vores mest udsatte børn og unge.

Vi arbejder for bæredygtige løsninger, så familierne kan mestrer eget liv
Vi ønsker, at børn og familier oplever en tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Det betyder, at vi, sammen med familierne, arbejder for at finde gode bæredygtige løsninger, der kan bringe deres børn og unge i trivsel og udvikling samtidig med, at familierne bliver selvhjulpne og oplever sig støttet i at kunne mestre eget liv. Vi ser barnets og familiernes netværk som en stor og positiv ressource, og vi lægger stor vægt på at inddrage barnets og familiens netværk. Vi er aktuelt i gang med at forankre det inddragende netværksmøde på hele børneområdet.  Dette arbejde vil du blive en central del af.

Din rolle som afdelingsleder
Som afdelingsleder får du et spændende job, hvor du både har det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar. Din funktion er central i organisationen, og du får store samarbejdsflader til mange af kommunens områder og afdelinger. En af dine vigtigste interne samarbejdspartnere er afdelingen for Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser. Børnehandicap, Familiehuset, PPR, dagtilbud og skoler er andre vigtige aktører i dit arbejde. Derudover har vi stor et stort fokus på, at du bidrager med et helhedssyn på opgaveløsningen både i og udenfor centeret.

Du vil som afdelingsleder stå i spidsen for en veldrevet afdeling, der består af 16 dedikerede og dygtige medarbejdere, der primært beskæftiger sig med arbejdet indenfor rammerne af Servicelovens 52 og 76. Afdelingen består af en myndighedsgruppe, et administrativt team og to familieplejekonsulenter.
Du deler ansvaret for den sociale døgnvagt med din kollega i søsterafdelingen Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser.
Vi tror på en tæt og hyppig opfølgning i vores sager, og vi efterlever det i dagligdagen. Rådgiverne har et lavt sagsantal på ca. 27 sager, og der afholdes, foruden et ugentligt sagsmøde på rådhuset i Værløse, regelmæssige faste individuelle sagsgennemgange mellem afdelingsleder og rådgiver.

Dine erfaringer og kompetencer
Du skal have lyst til at bygge videre på det gode fundament, som vi allerede står på.
Vi ser helst, at du allerede har erfaring med personaleledelse, men hvis du er en ambitiøs og erfaren rådgiver eller koordinator med stor faglig viden fra området, kan dette også være dit første lederjob.
Du står stærkt i din faglighed, så du kan sikre en stabil daglig drift på et højt fagligt niveau og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.
Du er en tilgængelig og tæt faglig sparringspartner for medarbejderne. Du evner at understøtte det tværfaglige samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere omkring både børn og familier.
I Furesø Kommune tror vi på, at gode relationer og kommunikation er afsæt for et godt samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Vi ved også, at det kan være afgørende for at skabe gode sammenhængende, helhedsorienterede og tidligt forebyggende indsatser. Som afdelingsleder evner du at udleve denne tilgang i din ledelsespraksis.
Din ledelsesstil er inddragende, nysgerrig og tydelig, så du på den måde, får det bedste ud af dine medarbejdere. Samtidig er det naturligt for dig at sætte retning, at arbejde struktureret samt have et vedholdende blik på en sikker faglig og økonomisk drift og styring.

Vi lægger også vægt på

  • At du har en socialfaglig uddannelse med et indgående kendskab til myndighedsarbejde på det udsatte børneområde
  • At du allerede har eller er parat til at påbegynde en diplomuddannelse i ledelse
  • At du har erfaring med drift og styring, herunder forvaltning af eget budget
  • At du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og du kan "oversætte" selv svære problemstillinger på en let og tilgængelig måde
  • At du, i samarbejde med områdelederen, evner at udvikle og implementere strategier og nye faglige initiativer såvel tværgående som i egen afdeling
  • At du kan lede både op, ned og til siden og udøve begrundet ledelse i en kontekst med forskelligrettede krav.

Det er en stor fordel, hvis du har erfaringer med ICS/DUBU, det inddragende netværksmøde og har erfaring med sverigesmodellen.
Du vil blive budt velkommen af engagerede, ambitiøse og fagligt dygtige ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som glæder sig til samarbejdet. Vi er arbejdsomme og har en respektfuld omgangstone hvor vi har let til smil og humor.

Center for Børn og Voksne
Foranstaltning for børn og unge er del af Center for Børn og Voksne med godt 300 medarbejdere, 10 afdelingsledere, 3 områdeledere og en centerchef.

Du bliver organiseret under området for Myndighed for børn og voksne, og du refererer til områdelederen. Området består af tre afdelinger med hver sin afdelingsleder: Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser, Foranstaltning for børn og unge samt Borgere med nedsat funktionsevne. Vi er et ambitiøst lederteam med et tæt samarbejde.

Der er ansøgningsfrist tirsdag d. 18. august 2020.
Vi holder 1. samtale d. 24. august 2020 og 2. samtale d. 26. august 2020. Til 2. samtalen vil du blive præsenteret for en case.
Ansættelse pr. 1. oktober 2020.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Du kan læse mere om forudsætningerne for vores arbejde i Børn og Ungepolitikken og byrådets arbejdsprogram Fælles fremgang for Furesø på www. furesoe.dk.
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte områdeleder Margit Wendelboe Petersen på 7216 5690 eller på mwe1@furesoe.dk


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Furesø Kommune

Rådhustorvet 2
3520
Farum
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-07-2020
Udløber:
18-08-2020
Kviknummer:
LJA-80603246
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Norddjurs Kommune
Norddjurs - inkl. Anholt, Østjylland
Frist:
21-08-2020
Juulskov Huset
Nyborg, Fyn
Frist:
17-08-2020