89
89
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
89
89
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Norddjurs Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 17-11-2020

Børne- og Ungecentret Norddjurs søger en pædagog til en fast stilling

Gerne en pædagog med socialpædagogisk erfaring og eventuel efteruddannelse inden for eksempelvis neuropædagogik, familiebehandling, konflikthåndtering eller anden relevant efteruddannelse.

Stillingen er 30 timer ugentligt med forventet opstart 01.02.2021 eller tidligere. 


Børne- og Ungecentret Norddjurs (BUCN)
Vi er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgave-løsningen. Vi samarbejder omkring de behov som opstår i Norddjurs kommune, i forhold til udsatte børn og unge. Målgruppen er sårbare, omsorgssvigtede og udviklings-truede børn og unge, som ved indskrivningstidspunktet ikke er over 18 år. Der er fortrinsvis tale om længerevarende anbringelser, men der løses også observationsopgaver af kortere varighed.


Kerneopgaven
På BUCN er målgruppen børn og unge i alderen 0 - 18 år. Som fastansat medarbejder indgår du, som en del af det samlede team omkring de anbragte børn og unge. Du deltager i diverse uddannelses-, udviklings- og sparringssammenhænge.

Det daglige arbejde med børn og unge indebærer socialpædagogisk behandlings- og omsorgsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder med at skabe en strukturpædagogisk, forudsigelig og tryg hverdag for børnene og de unge i et miljø, der giver mulighed og danner grundlaget for en personlig og social udvikling.

Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med børn og unges fællesskaber og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter og klubtilbud i nærmiljøet, såvel som foreningsliv og ungemiljøer.


Forventning til dig som medarbejder:

 • Du tager et aktivt medansvar for et fagligt højt niveau. Herved forstås at du som fagperson kan observere, reflektere over, tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis indenfor området.
 • Du har selvindsigt og formår at kunne analysere egen og andres adfærd i en social kontekst.
 • Du bidrager med konstruktiv kritik, stiller konkrete forslag, medvirker ved implementering ved nye tiltag, metode udvikling, samt tager ansvar for, at faglighed vedligeholdes og udvikles.
 • Du har et udviklingsorienteret syn på børn og unge, har mentaliseringsevne og bidrager til at børn og unge får medinddragelse og mulighed for at udtrykke drømme, ønsker og ideer.
 • Du bidrager til at udvikle tilbuddet på BUCN, gennem prøvehandlinger og sund fornuft.
 • Du skaber relationer til børn, unge og pårørende, samt har fokus på at vidensdele med kollegaer og andre relevante samarbejdspartnere internt og eksternt, med henblik på at skabe gennemsigtighed, helhed og sammenhæng.
 • Du har erfaring med behandlingsarbejde omkring omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn og unge, – gerne fra en døgninstitution.
 • Du har kørekort.
 • Du er fleksibel i forhold til at dække timer ind, i hele organisationen.


Vi gør opmærksom på at der til tider kan opstå et højt konfliktniveau, hvilket vi pædagogisk arbejder med at forebygge. Vores pædagogiske fundament og tilgange fremmer en bagvedliggende forståelse af børn og unges adfærd. Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn med afsæt i et systemisk fundament. Vi lægger vægt på leg, nærvær og ressourcer.

Vi er solidt funderet i konfliktnedtrappende adfærd og vægter nysgerrighed. Vi har fokus på det der virker og holder os selv op på, at udover kvalitet i løsning af kerneopgaven og faglig udvikling, skal det være sjovt at gå på arbejde.


Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger.
 • Et arbejde med mange udfordringer og udviklingsmuligheder.
 • Et miljø hvor der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde.
 • Et job på en spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i afdelingernes team og samarbejde med øvrige afdelinger og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kollegial sparring.
 • Intern og ekstern supervision

Der må forventes arbejde i weekender, ferier og helligdage. BUCN har åbent alle årets dage.


Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn.

Oplysninger vedr. Børne- og Unge Centret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

Yderligere oplysninger kan desuden indhentes hos:
Leder Anja Kjeldahl på mobil: 21 76 28 81.
Faglig koordinator Toni Pej Jensen på mobil: 20 69 14 14.
Faglig koordinator Janne Karlsson på mobil: 20 69 14 10.

Send os en ansøgning hvor du gør rede for hvad du fagligt kan byde ind med i forhold til vores kerneopgave, de forventninger vi har til dig og hvorfor BUCN kunne være en interessant arbejdsplads for dig.

Ansøgningsfristen er den 04.12.2020.
 

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Norddjurs Kommune

Trekanten 34
8500
Grenaa
Praktisk information
Oprettet:
17-11-2020
Udløber:
04-12-2020
Kviknummer:
LJA-81394499
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce