91
91
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
91
91
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 12-11-2019

Bostøtte

Århus Kommune, Center for Bostøtte, CBH Syd, Rundhøj Allé 2A, 8270 Højbjerg.
Da to af vore mangeårige medarbejdere har valgt at gå på pension, søger vi to bostøtter til faste stillinger pr.1. februar 2020 på Bofællesskabet Lindely.
 
Hovedopgaven:
På Bofællesskabet Lindely arbejder vi ud fra en helheds- og recovery orienteret tilgang, hvor det enkelte menneske er i fokus. I kontakten til beboerne bruger vi blandt andet dialog, tillid og gensidig respekt som pædagogiske relationsdannende redskaber. Vi er fordomsfrie og vedholdende i kontakten. Vi er anerkendende i vores tilgang, og er bevidste om, at mennesker er autonome.  
Støtteindsatsen bygger på en Recovery orienteret tilgang til borgeren, hvor fokus er rettet mod borgerens ressourcer og funktionsnedsættelse, samt udviklingsmuligheder.
Den ledige stilling er i et bofællesskabsteam der primært arbejder med borgere med psykiatriske og sociale udfordringer, hvor omdrejningspunktet er fællesskab, møde det enkelte menneske ud fra deres individuelle ståsted, borgers netværk og et stærkt fælles ”vi”.
 
Læs mere om planen for en styrket Recovery-orientering på Århus Kommunes hjemmeside under publikationer.
 
Bofællesskabet Lindely er et botilbud for voksne med psykiatriske og sociale udfordringer. Beboerne modtager bostøtte efter §85 – Lov om Social service. Målgruppen er karakteriseret ved særlig sociale problemer og/eller betydelig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. 
Bofællesskabet Lindely består af 14 stk. 1 og 2-værelses lejligheder på ca. 50-65 km2 med eget køkken, fordelt på 2 opgange. Der er en 2 fællesstuer og tv-stuer samt 2 store fælleskøkkener i umiddelbar forlængelse heraf. Herudover er der kontorfaciliteter.
 
Det primære indhold i indsatsen:

 • Yde pædagogisk, praktisk støtte og vejledning, hjælp til selvhjælp
 • Støtte borgeren i at udvikle sociale færdigheder
 • Yde en forebyggende indsats, for at afværge eller mindske konsekvenserne af funktionstab, tidligere livsførelse og kriser
 • Yde støtte til fastholdelse og etablering af sociale netværk
 • At støtte borgeren i fastholdelse af bolig, og øge mestring af eget liv
 • At støtte borgeren i hans/hendes muligheder for at komme sig

Forventede kvalifikationer:
 • at du har en pædagogisk, social eller sundhedsfaglig grunduddannelse og relevant erfaring i forhold til målgruppen
 • at du har kendskab til psykosocialt rehabiliterende arbejde
 • at du har kendskab til arbejdet på det sociale fagområde
 • at du er bevidst om dit personlige og faglige ståsted, og kan reflektere over egen praksis
 • at du kan omsætte faglig viden og personlig erfaring til praksis
 • at du arbejder systematisk, metodisk og struktureret
 • at du kan indgå i en udviklende dialog med team-kollegaer og samarbejdspartnere
 • at du er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt
 • at du er fleksibel, rummelig og grænsesættende
 • at du er stærk i den reflekterende og perspektiverende samtale med borger, såvel som kollegaer                    
Uddannelse - faglighed:
Der forventes en socialfaglig grunduddannelse, det skal være som; Pædagog, Socialrådgiver, Ergoterapeut, Sygeplejerske eller Social og Sundhedsassistent.
Det forventes at den enkelte medarbejder stiller sine erfaringer, viden og refleksioner til rådighed for organisationen i de møde- og læringsfora som findes.
 
Som medarbejder i bostøtten vil størstedelen af din borgerkontakt bestå af samtaler og aktiviteter, borgeren og dig imellem. Du skal være i stand til at rumme kaos såvel som tavshed og stilstand.

I din ansøgning er det vigtigt at du;
- beskriver hvordan du ser at dine erfaringer og uddannelse kan anvendes i jobbet som bostøtte.
- beskrive dine personlige/faglige styrker og svagheder/udviklingsområder.
Relevante eksamensbeviser og udtalelser skal medsendes i kopi.  


Vi tilbyder:
 • indflydelse på udvikling af metoder i socialt arbejde på en tværfaglig arbejdsplads i et samspil med kolleger i eget team og hele CBH
 • supervision (der er pligt til at modtage supervision)
 • en robust organisationskultur
   
  I det daglige arbejde:
  Du vil være en del af et team på 5 kolleger, der har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.
  Vi har et særligt fokus på teamets trivsel, faglighed og funktion som platformen hvorfra arbejdet udgår. Du skal være indstillet på at deltage i sparring og supervision i dit team.
  Som team stiler vi mod at forholde os undersøgende, nysgerrige og fagligt udfordrende på egen og hinandens praksis. Med den tilgang mener vi at kunne øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv.
Organisationen:
CBH Syd er en del af Center for bostøtte i eget hjem, vi er det center i Job Udsatte og Socialpsykiatri der arbejder med § 85 bostøtte. CBH består af 4 afdelinger, Vest, Centrum, Nord og Syd, samt en stab. CBH giver bostøtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores 28 bofællesskaber.

 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid
Tjenesteforhold:
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt placeret mellem 8 og 22 på hverdage, tilrettelagt ud fra borgernes behov for støtte.
Aflønning efter gældende overenskomst efter aftale med den relevante faglige organisation i henhold til Ny Løn.

Organisationen:
CBH Syd er en del af Center for bostøtte i eget hjem, vi er det center i Job Udsatte og Socialpsykiatri der arbejder med § 85 bostøtte. CBH består af 4 afdelinger, Vest, Centrum, Nord og Syd, samt en stab. CBH giver bostøtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores 28 bofællesskaber.

Valgfri:
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.
 Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Bostøtte Uffe Hansen                          29204292
Bostøtte Michael Jensen                     51575752
Afdelingsleder Henrik L Kjeldgaard    29289368

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 11. december 2019

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 17. december 2019.

Organisationen:
CBH Syd er en del af Center for bostøtte i eget hjem, vi er det center i Job Udsatte og Socialpsykiatri der arbejder med § 85 bostøtte. CBH består af 4 afdelinger, Vest, Centrum, Nord og Syd, samt en stab. CBH giver bostøtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores 28 bofællesskaber.
 
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Kontakt

Aarhus Kommune

Holmevej 289
8270
Højbjerg
Praktisk information
Oprettet:
12-11-2019
Udløber:
11-12-2019
Kviknummer:
LJA-77381529
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Hørkær
Herlev, Storkøbenhavn
Frist:
27-07-2020