89
89
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
89
89
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Solbakken i Holme

|
Østjylland
|
Indrykket 13-11-2020

Brænder du for neuropædagogiske udfordringer og for at give vores beboere den bedste livskvalitet?

Solbakken - Karetmagertoften søger en socialpædagog/pædagog til et etårigt orlovsvikariat evt. med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 34 timer pr. uge og ønskes besat 15. januar 2021 eller snarest derefter.

Solbakken, Karetmagertoften er et specialtilbud inden for fysisk funktionsnedsættelse.

Vi har i mere end 75 år arbejdet med mennesker med varigt nedsat fysisk funktionsevne. Vores viden er specialiseret inden for koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser, det har at vokse op med et handicap.

Solbakken, Karetmagertoften, består af et botilbud, hvor der bor i alt 10 beboere i alderen 26-46 år, med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive vanskeligheder. Primærmålgruppen for botilbuddet er borgere med rygmarvsbrok og spasticitet. Beboerne har brug for din hjælp til personlig pleje samt støtte, hjælp og vejledning til at leve et godt voksenliv.

Neuropædagogikken er den kernefaglige tilgang til vores beboere. Du indgår i et samlet team, som består af 4 erfarne pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 2 nattevagter samt faste vikarer. Du vil i samarbejde med kolleger, men også alene og selvstændigt, skulle arbejde med at støtte, vejlede og hjælpe beboerne med pædagogiske, praktiske og plejemæssige opgaver. Du bliver primær kontaktperson for 1-2 beboere, og det bliver din opgave at sikre, at de får det bedste helhedstilbud.

Det er vigtigt at du kan arbejde efter etablerede arbejdsgange, og at du har interesse og fokus på brugerinddragelse og udvikling af færdigheder hos mennesker. Som vores måske kommende kollega skal du have en faglig velfunderet tilgang til dokumentation og målarbejde, da det er en af hjørnestenene i jobbet. Vi bruger IT-systemet CSC Social til vores skriftlige arbejde. Det vil være en fordel, hvis du kender det. Vi forventer, at du er stabil, har humor og har lyst til at arbejde selvstændigt og i et miljø med mangeartede opgaver, hvor faglighed prioriteres højt.

Vi tilbyder:

  • Et alsidigt job med beboere, der har behov for støtte, hjælp og vejledning til den bedste livskvalitet
  • Deltagelse i medarbejdermøder, temadage og faglige kurser
  • Engagerede og dygtige kolleger samt et godt arbejdsklima
  • Gode fysiske rammer og hjælpemidler

Vi forventer, at du:

  • Brænder for neuropædagogik og det at arbejde med mennesker, der har kognitive udfordringer
  • Du er tydelig i skrift og tale
  • Du er stabil, handlekraftig og har et godt overblik
  • Du er engageret, ansvarsfuld og initiativrig
  • Du har kørekort

Løn og ansættelsesvilkår: Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på gennemsnitlig 34 timer pr. uge, og arbejdstiden vil være fordelt mellem dag- og aftenarbejde samt hver 3. weekend. I forbindelse med ansættelse indhentes straffeattest på ansøgeren.

Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enten medarbejderne: 22767948 eller afdelingsleder Tina Thesbjerg på telefon: 22765732.

Ansøgningen: Send os din ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring) på mail: tthe@aarhus.dk  MRK: Pædagog Karetmagertoften i emnefeltet. Ansøgningen kan også sendes med almindelig post til: Solbakken – Holme Botilbud, att.: Tina Thesbjerg, Karetmagertoften 42, 8270 Højbjerg, Mrk.: Pædagog Karetmagertoften. Ansøgningen skal være Solbakken i hænde senest den 3/12 2020, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

Mere om os: Solbakken er en selvejende institution, under Jysk Børneforsorg/Fredehjem, som har flere botilbud, aktivitetstilbud og Rådgivningscenter for fysisk handicappede i Aarhus. Solbakken har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Se mere om Solbakken på vores hjemmeside: www.solbakkensnet.dk

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Solbakken i Holme

Karetmagertoften 42
8270
Højbjerg
Praktisk information
Oprettet:
13-11-2020
Udløber:
03-12-2020
Kviknummer:
LJA-81382072
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce