155
155
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
155
155
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 31-03-2021

Center for Mestring, Aarhus Kommune, Afdeling Midt/Vest søger en socialpsykiatrisk mestringsvejleder

Aarhus kommune, Center for Mestring, Afdeling Midt/Vest søger en socialpsykiatrisk mestringsvejleder i en 37 timers begivenhedsbestemt stilling pr. 15. juni 2021 som barselsvikar.

Om jobbet:

Hovedopgaven:
Støtteindsatsen bygger på en Recovery orienteret tilgang til borgeren, hvor fokus er rettet mod borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder. Målgruppen er alle borgere over 18 år med et betydeligt nedsat funktionsniveau, herunder psykiatriske problemstillinger og evt. misbrug.

 • Læs mere om planen for en styrket Recovery-orientering på Aarhus Kommunes hjemmeside under publikationer.
 • Barselsvikariatet er med opgaver hos borgere som bor i egen lejlighed.

Det primære indhold i indsatsen:

 • At støtte borgeren i dennes muligheder for at komme sig.
 • At støtte borgeren i uddannelse/aktivitet/beskæftigelse, og øge mestring af eget liv.
 • Yde pædagogisk, praktisk støtte og vejledning, hjælp til selvhjælp.
 • Støtte borgeren i at udvikle sociale færdigheder, struktur på hverdagen, samarbejde med andre instanser, herunder behandlingsansvarlige.
 • Yde en forebyggende indsats, for at afværge eller mindske konsekvenserne af funktionstab og kriser (harm-reduction).
 • Yde støtte til fastholdelse og etablering af sociale netværk.

Din profil:

Forventede kvalifikationer:

 • at du har kendskab til arbejdet med psykiatri og social udsathed,
 • det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med borgere med anden etnisk herkomst end dansk, herunder erfaring i at arbejde med tolk – eller hvis du selv taler arabisk,
 • at du er bevidst om dit personlige og faglige ståsted, og kan reflektere over egen praksis,
 • at du kan arbejde med udvikling ift. de fastsatte mål, som er aftalt med borger og myndighed,
 • at du kan omsætte faglig viden og personlig erfaring til praksis,
 • at du arbejder systematisk og metodisk,
 • at du kan indgå i en udviklende dialog med team-kollegaer og samarbejdspartnere,
 • at du er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt,
 • at du er fleksibel, rummelig og grænsesættende,
 • at du er stærk i den reflekterende og perspektiverende samtale.

Der forventes en socialfaglig grunduddannelse, det skal være som: Social og Sundhedsassistent, sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog eller ergoterapeut.
Det forventes, at megen læring foregår i den daglige udøvelse af jobbet, og at den enkelte medarbejder stiller sine erfaringer, viden og refleksioner til rådighed for organisationen i de møde- og læringsfora som findes.
 
Som medarbejder vil størstedelen af din borgerkontakt bestå af samtaler og aktiviteter borgeren og dig imellem, desuden skal du forvente en del samarbejde og koordinering med andre parter omkring borgeren. Du skal være i stand til at rumme tavshed og stilstand såvel som kaos. Du skal trives med alene-arbejde, såvel i forhold til borgere som samarbejdspartnere.

I din ansøgning er det vigtigt, at du:

 • beskriver, hvordan du ser at dine erfaringer og uddannelse kan anvendes i jobbet som mestringsvejleder,
 • beskrive dine personlige/faglige styrker og udviklingsområder.

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder:

 • indflydelse på udvikling af metoder i socialt arbejde på en tværfaglig arbejdsplads i et samspil med kolleger i eget team og hele centeret,
 • supervision v. ekstern supervisor (der er pligt til at modtage supervision),
 • en velfungerende organisationskultur.

I det daglige arbejde:
Du vil være en del af et team, der har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.
Vi har et særligt fokus på teamets udvikling, og funktion som platformen hvorfra arbejdet udgår. Du skal være indstillet på at deltage i teamtræning, sparring og supervision i dit team.
Målet er at øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv, dette sker gennem en Recoveryorienteret rehabiliteringsindsats.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest og en anmærkningsfri børneattest.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Iben Rasmussen på telefon +4529204502 (træffes ikke onsdag d. 31.3 samt i påskens helligdage, hvor centret er lukket).
 
Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: 14. april 2021.

Vi forventer, at ansættelsessamtaler afholdes i uge 17.

Særligt i denne tid:
Vi er som alle andre arbejdspladser underlagt corona restriktioner, som indtil videre betyder, at vi holder møder og supervision virtuelt, og at planlagt administrativt arbejde som f.eks. dokumentation i CSC udføres hjemmefra i videst muligt omfang. Ydelsen hos vores borgere, er dog karakteriseret som kritisk ydelse, hvorfor der fortsat er besøg hos borgerne (med maske, afspritning og afstand). I de tilfælde hvor det er muligt og giver mening for opgaven, gives støtten virtuelt, telefonisk eller som walk and talk.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at give dig den bedste introduktion til arbejdet på trods af de udfordringer, som corona giver os.

Om os
I Center for Mestring giver vi støtte til ca. 2000 borgere i Aarhus kommune, enten i eget hjem eller i et af vores opgangsfællesskaber. Afdeling Midt/Vest er en ny afdeling, som er i gang med en fusionsproces af to tidligere afdelinger, og vi har til huse på Hermodsvej 5A og 5C.
Du bliver en del af en afdeling med 100 ansatte herunder 3 sideordnede ledere.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Hermodsvej 5C
8230
Åbyhøj
Tlf: 41864401
Praktisk information
Oprettet:
31-03-2021
Udløber:
14-04-2021
Kviknummer:
LJA-81901233
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce