137
137
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
137
137
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Elevkollegiet S/I

|
Østjylland
|
Indrykket 25-06-2020

ElevKollegiet søger engageret og faglig kompetent pædagog

ElevKollegiet søger engageret og faglig kompetent pædagog

Vi søger engageret og faglig kompetent kollega, som brænder for og gerne har erfaring med at arbejde med socialt udsatte unge og unge med særlige behov.

Vi har 2 ledige stillinger, begge med ansættelse pr. 01. oktober 2020. Der er tale om et barselsvikariat  og en fastansættelse, begge på 37 timer ugentligt.

ElevKollegiet er et botilbud i henhold til Servicelovens § 107; midlertidigt botilbud samt § 66; opholdssted for unge i efterværn ( § 76) med plads til 15 beboere i alderen 17 – 30 år.

ElevKollegiet arbejder med tre kerneområder; botræning, jobtræning og socialfærdighedstræning, og vi tilbyder herigennem en helhedsorienteret indsats, der altid tager sit udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes ressourcer samt behov for støtte. Målgruppen er kendetegnet ved at have behov for en helhedsorienteret socialpædagogisk indsats, herunder botræning i bredeste forstand, jobtræning i diverse afskygninger, herunder erhvervs-/uddannelsesafklaring samt socialpædagogisk behandlingsindsats  af emotionelle, psykiske, sociale og eller kognitive vanskeligheder. Fokus i indsatsen er at skabe fundamentet for at bringe den enkelte  i en positiv psykologisk og social udvikling, med det formål at gøre denne så selvstændig og deltagende i det omgivende samfund som muligt. Se mere på www.elevkollegiet.dk.

Som pædagog på ElevKollegiet kommer du primært til at arbejde i eftermiddags-/aftentimerne og hver fjerde weekend.

Dine kerneopgaver er:

 • At arbejde socialpædagogisk indenfor kerneområderne botræning, jobtræning og social færdighedstræning, med udgangspunkt i den enkelte beboer samt i gruppen.
 • I samarbejde med dine kollegaer at planlægge samt udføre de daglige pædagogiske aktiviteter og gøremål med beboerne
 • I samarbejde med beboere og kollegaer at få ElevKollegiet og dagligdagen på stedet til at fungere på stabil og tryg vis, herunder også deltage i madlavning og rengøring
 • At være tovholder (ElevKollegiets begreb for kontaktpædagog) på enkelte beboere
 • At arbejde målrettet og udviklingsorienteret med de kommunale handleplaner
 • At udvikle relevante interne pædagogiske udviklingsplaner, med udgangspunkt i den kommunale handleplan, i samarbejde med den konkrete beboer
 • At udforme funktionsudredninger og eller statusskrivelser på de beboere, du er tovholder for
 • Udforme fagligt funderede dagbogsnotater vedr. beboerne
 • At deltage i relevante møder vedr. de beboere, du er tovholder for, sammen med ledelsen

Dine kompetencer:

 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller anden relevant uddannelse
 • Du har forudsætningerne for, og gerne erfaring med, at udføre ovenstående kerneopgaver
 • Du har en anerkendende tilgang, samtidig med at du kan stille krav, være fastholdende og motiverende
 • Du er i stand til og har lyst til at danne og udvikle trygge og ligeværdige relationer med beboerne
 • Du kan arbejde motiverende, empatisk og kan møde beboerne respektfuldt
 • Du tør at være tydelig og sætte grænser
 • Du er ansvarsfuld og kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre
 • Du formår at arbejde med samt skabe struktur
 • Du er fagligt stærk – såvel verbalt som skriftligt
 • Du er i stand til at forholde dig nysgerrig, undrende og kritisk til såvel egen som dine kollegaers praksis
 • Du er psykisk robust og kan trives i et miljø, hvor der er tæt kontakt med beboerne, og hvor hele det faglige og følelsesmæssige register ofte er i spil
 • Du er en stabil og fleksibel arbejdskraft
 • Du ønsker at være med til kontinuerligt at udvikle stedet og den faglige tilgang med udgangspunkt i målgruppen og dennes behov
 • Du formår og har erfaring med at håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Du er god til og vil gerne det skriftlige arbejde
 • Du er selvstændig og trives med at arbejde individuelt såvel som teambaseret

Vi kan tilbyde:

 • Et meningsfyldt arbejde, hvor du dagligt bidrager til at skabe muligheder samt fundament for udvikling
 • En værdibaseret institution med et bredt funderet bagland
 • En arbejdsplads, hvor der er rum til nye tanker og kreative løsninger
 • En arbejdsplads, hvor der er daglig sparringsmulighed med dine kollegaer og ledelsen, herunder daglige overlap samt ugentlige personalemøder
 • En arbejdsplads, hvor der er løbende ekstern supervision
 • En arbejdsplads, hvor der er et tæt og respektfuldt samspil mellem ledelse, medarbejdere og beboere
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at få bred indflydelse
 • En arbejdsplads, hvor ordentligheden og kvaliteten af den pædagogiske indsats prioriteres højt, herunder et fokuseret arbejde med handleplaner, beboerkonferencer samt skriftlighed

Der kan forekomme case-arbejde i forbindelse med ansættelsessamtalen.

Løn og ansættelsesvilkår:

ElevKollegiet er en selvejende institution, og vi læner os i løn- og ansættelsesvilkår op ad SL. Der indhentes straffe- og børneattest ved tilbud om ansættelse.

Generelle oplysninger:

ElevKollegiet er en selvejende institution oprettet af Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, som har til formål at drive institutioner og projekter til gavn for socialt udsatte børn, unge og familier. Læs mere på www.jyskborneforsorg.dk.

Er du interesseret i at høre yderligere om stillingen, så er du velkommen til at henvende dig til forstander Birgit Larsen på tlf. nr. 61 61 43 71.

Ansøgningsfrist:

Kan du genkende dig selv i det ovenstående, og har du fået lyst til at søge stillingen, så send din ansøgning samt relevante bilag (gerne som en samlet fil) til stillinger@elevkollegiet.dk så den er os i hænde senest d. 09.08.2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 24.08.2020  og tirsdag d. 25. 08.2020

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Elevkollegiet S/I

Høvej 35
8520
Lystrup
Praktisk information
Oprettet:
25-06-2020
Udløber:
20-08-2020
Kviknummer:
LJA-80534775
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
CSM:Øst
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Frist:
17-08-2020