71
71
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
71
71
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Koncernservice og Koncern IT

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 15-07-2020

Familiebehandler til varetagelse af Funktionel Familieterapi i en tidsbegrænset stilling til Borgercenter Børn og Unge Amager

Amager er en bydel i udvikling med udviklingsprojekter og boligsociale indsatser. Indbyggertallet er på 100.000 med en del borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. I bydelen er der mange gode eksterne samarbejdsparter, og Borgercenteret har udviklet et godt professionelt netværk i området, som er en uundværlig ressource for os.

Stillingen er tidsbegrænset for perioden 1. oktober 2020 til og med udgangen af 2023 og har det formål at arbejde tidligt forebyggende med familier fra bebyggelser på Ghettolisten.

Indsatsen består i at tilbyde individuelle Funktionel Familieterapi-forløb (FFT-forløb) for konkrete kriminalitetstruede unge og deres familier. Der er tale om forløb, hvor vi ønsker et endnu tidligere forebyggelsessigte, herunder med et særligt fokus på fastholdelse og understøttelse af skole, uddannelse og positive fællesskaber. Der vil således væres mulighed for at opstarte FFT-forløb som en § 11,2 og 11,3 indsats med samtykke fra den unge og forældrene samt forløb som en egentlig foranstaltning under §52,3.

Vi søger en familiebehandler med fokus på at arbejde med familier og unge og herunder især ansøgere, der er uddannet til at kunne varetage Funktionel Familieterapi, sekundært ansøgere der ønsker uddannelse i denne metode.

Vi søger en familiebehandler med erfaring fra individuelle familiebehandlingsforløb, som også vil kunne varetage familiebehandling med et andet metodisk fokus end FFT. Dette da stillingen kan indebære opgaver af forskellig karakter, men stadig med hovedfokus på Funktionel Familieterapi.

Familiehuset varetager familiebehandlingen i Borgercenter Børn og Unge (BBU) Amager og er ét af fem familiehuse under Borgercenter Børn og Unge København.

Vi er 22 familiebehandlere, heraf tre FFT-familiebehandlere, en FFT-supervisor, en faglig koordinator og en leder, der alle arbejder med en systemisk grundlag i behandlingsopgaverne og er optaget af at inddrage både det private og professionelle netværk i behandlingsindsatsen for barnet/den unge og familien.

Familiehuset arbejder med fokus på ”Tæt på familien” og tilbyder i tæt samarbejde med familierne terapeutiske og individuelle samtaler, par- og familiesamtaler. Derudover tilbyder familiehuset forældrekurser, børnegrupper, Theraplay, FFT og PMTO. Familiehuset deltager i udviklingsprojektet ”Styrket indlæring – bedre skolegang” med fokus på bearbejdning af børns traumer.

Som familiebehandler indgår du i tæt kollegial og tværfaglig sparring, men arbejder fortrinsvist selvstændigt i samtalerne med familierne. Samtaler kan både foregå i Familiehuset og i familiernes eget hjem.

Familiehusets formål er at

 • tilbyde familier med børn mellem 0-18 år en målrettet helhedsorienteret familiebehandling i kommunalt regi i henhold til Lov om Social Service § 52 stk. 3, nr. 2 og 3
 • tilbyde familiebehandling i familier, hvor det er vurderet, at børnene skal hjemgives fra en anbringelse
 • fungere som sparringspartner for kolleger i borgercenteret i.f.t. enkeltsager og samtaleforløb
Opgaver

 • Familiebehandling
 • Dokumentation
 • Tæt tværfagligt samarbejde
 • Samarbejde med institutioner, politi, boligforeninger m.fl. i lokalområdet
 • Udvikle strategier for arbejdet med børn/unge og deres forældre
 • At deltage aktivt i supervision
Funktionel Familieterapi

Målgruppe:

 • Unge 10-18 år
 • Familier hvor barnet/den unge har adfærdsproblemer, fx destruktiv/udadreagerende adfærd eller isolerende/indadvendt adfærd
 • Kriminalitetstruede eller stofmisbrugende
 • Familier med et højt konfliktniveau mellem barn/ung og forældre
Den unge og forældrene skal kunne være fokuserede og arbejde målrettet i forhold til at kunne indgå i et samtaleforløb. Forældrene skal deltage aktivt i at finde løsninger og skabe forandringer.

Formål:

 • Reducere den negative udvikling – skabe udvikling og forandring i familien
 • Skabe motivation og engagement
 • Forebygge kriminalitet og misbrug
 • Støtte familien i at håndtere den unges vanskeligheder og tage ansvar
 • Forbedre og styrke forholdet mellem forældrene og barnet/den unge
Dine kvalifikationer

 • Er uddannet pædagog eller har tilsvarende kvalifikationer
 • Har viden om og erfaring med Funktionel Familieterapi
 • Evner at arbejde selvstændigt, men samtidig være holdspiller
 • Har styr på fagligheden og lyst til udvikling
 • Er robust og personfagligt afklaret
 • Har kendskab til den systemiske tænkning
 • Har viden om og erfaring med unges udvikling og ungdomskultur
 • Har kendskab til unge med diagnoser
 • Har kendskab til familier med komplekse problematikker
 • Har lyst til at have stor indflydelse på dit eget job
 • Kan håndtere ”mange bolde i luften” i en fleksibel arbejdstid
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Løn og ansættelsesvilkår iht. overenskomst mellem Københavns Kommune og Landsforeningen for socialpædagoger.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Susanne Tsoskunoglu på 2421 1765 eller faglig koordinator Tenna Wesselhof på 2635 9159.

Søg via nedenstående link senest søndag den 16. august 2020
Samtaler finder sted i uge 34 og evt. 35.

Kontakt

Koncernservice og Koncern IT

Borups Allé 177
2400
København NV
Tlf: 23611707
Praktisk information
Oprettet:
15-07-2020
Udløber:
16-08-2020
Kviknummer:
LJA-80668145
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Lignende job
SOLGLIMT
Odsherred, Vestsjælland
Frist:
30-09-2020
CareMatch ApS
Horsens, Østjylland
Frist:
22-10-2020