89
89
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
89
89
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Ringsted Kommune

Ringsted Kommune

|
Midtsjælland
|
Indrykket 06-11-2020

Fastholdelseskonsulenter til ny indsats for sygedagpenge og jobafklaring

Vil du være med til etableringen og udviklingen af en styrket indsats på området, med lave sagsstammer og hyppige samtaler, samt en tidlig virksomhedsrettet indsats?

Arbejdsmarkedscentret i Ringsted øger indsatsen for sygemeldte og søger 3 fastholdelseskonsulenter/koordinerende sagsbehandler til målrettet at iværksætte en tidlig indsats for borgere, som modtager sygedagpenge eller i et jobafklaringsforløb.

Om jobbet
Arbejdsmarkedscenteret etablerer på baggrund af et politisk initiativ en forstærket indsats for at støtte op om sygemeldte, gennem en tidlig indsats med tæt dialog og opfølgning.

Stillingerne kræver, at du har evner og lyst til at motivere sygdomsramte borgere og understøtte deres fastholdelse på eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I Arbejdsmarkedscentret har vi gode erfaringer med afholdelse af første samtale på arbejdspladsen, som vi har implementeret. I jobafklaringsforløb vil vi styrke vores fokus på en solid plan for det videre forløb, samt en virksomhedsrettet indsats og tæt opfølgning.

Fastholdelseskonsulent for sygemeldte som arbejder i Ringsted:
Indsats for sygemeldte til fastholdelse og afkortning af sygefravær for borgere i Ringsted, og som er ansat på arbejdspladser i Ringsted. Konsulenten varetager tidlig opsporing af sygemeldte med samtaler på arbejdspladsen inden for de første 8 uger mellem arbejdsgiver, Jobcenteret og den sygemeldte.
Læs funktions-/stillingsbeskrivelse ved at klikke her.

Fastholdelseskonsulent for sygemeldte:
Indsatsen skal bidrage til at afklare sygemeldte med ukomplicerede sygdomsforløb inden 22 uger til styrkelse af en tidlig afklaring og relevant indsats med henblik på raskmelding og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Læs funktions-/stillingsbeskrivelse ved at klikke her.

Koordinerende sagsbehandler for sygemeldte i jobafklaringsforløb:
Indsatsen skal bidrage til styrkelse af en tidlig afklaring og relevant indsats for sygemeldte med uafklarede sygdomsforløb, som er overgået til jobafklaringsforløb. Den koordinerende sagsbehandler forelægger sagen for rehabiliteringsteamet og iværksætter en tidlig indsats. Forløbet kan bestå af tilbud efter beskæftigelseslovgivningen samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven.
Læs funktions-/stillingsbeskrivelse ved at klikke her.

Ved din ansøgning vil du blive bedt om at svare på, hvilken/hvilke stillinger du søger. 

For alle stillingerne er der tale om lave sagsstammer, således der kan ske tæt opfølgning med samtaler minimum hver 4. uge, samt om nødvendigt øgning af antallet af samtaler med henblik på, at den sygemeldte sikres den optimale støtte til at få fodfæste på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.
Så længe den sygemeldte fortsat er i ansættelse, bliver sagen hos fastholdelseskonsulenten, indtil den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig.

Som medarbejder i teamet skal du, i tæt samarbejde med sygemeldte, arbejdsgiver og egen læge understøtte sygemeldte i en målrettet indsats til fastholdelse/tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sygemeldte mødes med en arbejdsfastholdende orienteret tilgang og med en tro på, at den enkelte trives bedst med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt at sygemeldte lykkes i de skridt, som aftales i en tæt dialog.

Hvem er du
Du bliver en del af et team, med højt engagement og med en klar overbevisning om, at høj trivsel og stærke faglige resultater går hånd i hånd. Du skal derfor gerne kunne sætte flueben ved følgende træk:

 • Du kan se værdien i hyppige samtaler og samtalernes indhold
 • Du har mod på og erfaring med tæt samarbejde med arbejdsgivere, sygemeldte og egen læge
 • Du har mod på, at tilrettelægge en aktiv indsats tidligt i sygemeldtes forløb
 • Du er fagligt dygtig, og du smitter dine omgivelser, med dit engagement og ambitioner for løsning af kerneopgaven
 • Du ser muligheder, og du sætter naturligt fokus på udvikling, ressourcer og potentialer, frem for det modsatte
 • Du har fokus på det væsentlige, og du arbejder systematisk og struktureret
 • Du har veludviklede følehorn, der sikrer, at du nemt skaber kontakt til såvel borgere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Du er indstillet på, at der sker en tæt opfølgning på resultater, og der stilles krav om god datadisciplin og registreringspraksis

Derudover forestiller vi os:
 • Du har en uddannelsesbaggrund som socialformidler, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse
 • Du har erfaring og er lovmæssigt opdateret

Afdeling
Vi udvikler løbende på vores indsats, og vi arbejder med en tidlig målrettet indsats med
henblik på, at de sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Du bliver en del af et team med højt engagement og med en klar overbevisning om, at høj trivsel og stærke faglige resultater går hånd i hånd.

Sygedagpengeteamet består af 14 fastholdelseskonsulenter. Vi har 2 virksomhedskonsulenter tilknyttet, samt 4 administrative medarbejdere, som foretager andre opgaver som fx. aktindsigt for fastholdelseskonsulenterne.

Vi tilbyder
 • Supervision
 • Flextid
 • En aktiv personaleklub
 • Massagestol, kaffe, te og frugtordning


Dato for ansættelsessamtaler er den 24. og 26. november 2020.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Kontakt

Ringsted Kommune

Sygedagpenge mv
4100
Ringsted
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-11-2020
Udløber:
22-11-2020
Kviknummer:
LJA-81356161
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Konsulent og rådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Frederiksberg Kommune
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Frist:
01-12-2020
Opholdsstedet Herbertgaard
Brønderslev, Nordjylland
Frist:
25-11-2020