102
102
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
102
102
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Rudersdal Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 09-11-2020

Forebyggende Familiebehandlere til Familiehuset i Rudersdal

Om jobbet

Rudersdal kommune har etableret fremskudt sagsbehandling og rådgivning i skoler og daginstitutioner som en del af kommunens strategi for arbejdet med en styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats, rettet mod børn og unge i faldende trivsel samt sårbare og udsatte børn og unge.

I den forbindelse søger vi to nye kollegaer; én Familiebehandler til en fast stilling pr. 1. januar 2021. Og én Familiebehandler til et vikariat pr. 1. februar 2021. De konkrete stillinger er placeret i Rudeskov distrikt – afd. Sjælsø- og Høsterkøb skole(fast), samt på Birkerød skole og ½ Skovly skolen(vikariat på 6 måneder med mulighed for forlængelse)

De forebyggende Familiebehandlere skal fungere som en forpost og skal i samarbejde med Sagsbehandler og skolen/daginstitutioner sikre tidlig relevant rådgivning og støtte til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier blandt andet ud fra en Signs of Safety tilgang.

Formålet med Familiebehandlernes indsats er:

  • At yde en hurtig og tidlig indsats, således at vanskeligheder ikke udvikler sig.

  • At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien, skolen og daginstitution

  • At tilbyde hurtig og relevant støtte i form af rådgivning, samtaler, aktiviteter og familiebehandling som understøtter familiens/barnets trivsel og positive udvikling.

  • At kunne indgå som rådgivningsfagligt fyrtårn i første linje, hvor børnenes hverdag udspiller sig

  • At kunne arbejde med en udstrakt grad af selvforvaltning og planlægge egen indsats med et fokus på handling frem for administration og bureaukrati.

  • At samarbejde med nærmeste kollegaer omkring gruppetilbud og tiltag der møder de behov som opstår ude i børnenes hverdag, f.eks. skilsmisse, angst, sorg eller lign.

De forebyggende Familiebehandlere indgår som en naturlig del af skolens og daginstitutionernes daglige liv. Din opgave vil således indebære understøttelse af fastholdelse i almensystemet. De forebyggende Familiebehandlere er udelukkende en tidlig forebyggende indsats med fokus på at understøtte skoler og daginstitutions indsats, før der eventuelt er behov for en særlig støtte via Myndighedsafdelingen. Du bliver en del af et team på 12. Seks sagsbehandlere og seks familiebehandlere, som har sparing og supervision og som arbejder tæt sammen omkring den forebyggende indsats i kommunens seks skoledistrikter.

Om dine opgaver

Omfang og indsats i de enkelte opgaver ligger indenfor Servicelovens § 11. Som forebyggende Familiebehandler er du en del af det samlede Familiehus og din faglige profil matcher samtlige af de opgaver som Familiehuset løser efter henvisning fra Myndighedsområdet.

Du skal tilrettelægge, planlægge og gennemføre familierådgivningsopgaver i tæt samarbejde med den Sagsbehandler, som du er i makkerskab med på skolen. Du arbejder rådgivende og behandlende med børn og familier og du løser opgaverne både på skolen, i Familiehuset og i hjemmene. Du arbejder med metoder, der involverer både børn og familie individuelt og med børnegrupper, hvor det er relevant.

Din profil

Du er pædagogisk uddannet og har relevant efter-videreuddannelse indenfor familiebehandling. Du har et bredt fundament, kendskab til og erfaring med flere rådgivningsmetoder og tilgange. Du har erfaring med løsningsfokuseret, systemisk og narrativ tankegang og praksis. Du har lyst til at arbejde med fornyelse og udvikling af Familiehusets konkrete tilbud og er klar til at lægge en stor indsats i det nye tiltag med forebyggende indsatser i samarbejde med de øvrige professionelle aktører på området. Vi er særligt på udkig efter kompetencer indenfor angstbehandling, ASF spektrum erfaring, erfaring med at lede børne-/ungegrupper, samt erfaring med skilsmisserådgivning i forhold til børns trivsel. Kender du til Feedback Informed Treatment er det også en fordel.

Derfor skal du vælge os

I Familiehuset er vi 20 engagerede medarbejdere, der har et velfungerende og nært samarbejde med de andre faggrupper i Børn & Familie herunder PPR psykologer, logopæd’er, fysio- og ergoterapeuter, Myndighedssagsbehandlere samt Sundhedstjenesten. Familiehuset ligger placeret centralt i Birkerød.

Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer pr. uge med start hhv. 1. januar og 1. februar. Løn efter gældende overenskomst.

Eftermiddags- og tidlig aften arbejdstid kan forekommer efter aftale og plan.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte leder af Familiehuset Christina Olsen tlf. 46114403/ chrol@rudersdal.dk

eller Stedfortræder Line Albech tlf. 72 68 25 83/ lalb@rudersdal.dk

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Du bedes vedhæfte din ansøgning, CV, kopi af eksamensbeviser samt referencer.

Samtaler: Ansættelsessamtaler finder sted den 26. november 2020 i tidsrummet 12.00-17.30.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Rudersdal Kommune

Sophie Magdelenes Vej 7, 2. sal
3460
Birkerød
Tlf: 46110000
Praktisk information
Oprettet:
09-11-2020
Udløber:
23-11-2020
Kviknummer:
LJA-81362305
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce