146
146
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
146
146
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 17-03-2021

Genopslag - barselsvikar for afdelingsleder til Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune, Børne- og Ungerådgivningscentret

En af vores dygtige afdelingsledere går på barsel, og vi søger derfor en afdelingsleder til 1-årigt barselsvikariat i distrikt Midt med tiltrædelse pr. 1 juni 2021.

Som afdelingsleder i Familieafdelingen bliver du en del af et stærkt lederteam, som består af 3 afdelingsledere, der alle refererer til lederen af Familieafdelingen. I lederteamet arbejder vi tæt sammen om både den daglige drift samt om den fælles udvikling af afdelingen. Samtidig er hver afdelingsleder ansvarlig for den faglige og personalemæssige ledelse af eget distrikt. Du skal derfor både kunne lide at arbejde teambaseret men også kunne agere selvstændigt.

Vi søger en dygtig afdelingsleder med socialfaglig baggrund, som har erfaring indenfor området og som står stærkt i egen faglighed. Dette er en væsentlig kompetence, da afdelingslederens ansvarsområde bl.a. er at sikre en stabil daglig drift med et højt fagligt niveau og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen.
Derudover søger vi en afdelingsleder, som enten har erfaring med eller har lyst til at prøve kræfter med personaleledelse. I Familieafdelingen har vi et stort fokus på at styrke arbejdsmiljøet, og det er derfor vigtigt, at du er en åben person med en inddragende og anerkendende ledelsesstil. Du skal samtidig kunne udvise tydelig ledelse samt stabilitet og forudsigelighed i dagligdagen, ligesom du skal være i stand til at træffe, til tider hurtige men gennemovervejede beslutninger.

Arbejdstilsynet har i efteråret 2020 tildelt Familieafdelingen en grøn smiley, som betyder, at Arbejdstilsynet vurderer, at medarbejderne i dagligdagen får hjælp og støtte fra ledere, fagkoordinatorer og medarbejdere til at håndtere arbejdsmængden og de høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Vi ønsker fortsat at værne om men også at udvikle vores forebyggende tiltag på arbejdsmiljøområdet med bl.a. styrkelse af makkerskaber, hjælp til prioriteringer, tæt dialog mellem leder og medarbejder i det daglige samt omfattende administrativ understøttelse. Du skal derfor have lyst til at indgå i og bidrage til positiv udvikling af arbejdsmiljø arbejdet, også i en til tider meget travl hverdag, hvor kompleksitet og mangeartede opgaver er et vilkår.

Distrikt Midt består af 15 fagligt engagerede socialrådgivere, heraf er 2 socialrådgivere med fremskudt funktion på skoler og daginstitutioner. Det er et velfungerende distrikt, hvor medarbejderne, trods forskelligt erfaringsgrundlag, bruger hinanden meget, vægter daglig sparring og faglig udvikling højt samt har et godt socialt sammenhold og en høj arbejdsglæde.

I distrikterne varetager rådgiverne det samlede sagsbehandlingsforløb, dvs. både indstillinger til SEL 11-forløb, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelse jf. SEL 50 samt opfølgning på foranstaltninger jf. SEL 52. Rådgiverne indstiller også sager til børn og unge-udvalget samt udarbejder ungefaglige undersøgelser til Ungdomskriminalitetsnævnet.

Distriktet har mange sager med høj kompleksitet, da flere udsatte boligområder geografisk er placeret i distrikt Midt. Selvom vi bestræber os på at følge anbefalingerne for antal sager pr. rådgiver, så forventes det, at afdelingslederen støtter medarbejderen i at prioritere opgaverne i dialog med den enkelte medarbejder og i samspil med den socialfaglige koordinator, som er tilknyttet distriktet. Afdelingslederen og den socialfaglige koordinator er til daglig i tæt samarbejde om den daglige drift. Den socialfaglige koordinator bistår afdelingslederen i den daglig sparring til medarbejderne, deltager i svære borgersamtaler sammen med socialrådgiverne samt varetager løbende sagsgennemgange med alle socialrådgiverne i distriktet.

Familieafdelingen består af 3 distrikter Midt, Øst og Vest, som dækker 3 geografiske områder i kommunen. Socialrådgiverne i distrikterne varetager arbejdet med de psykosociale sager. Familieafdelingen består derudover af Specialrådgivningen, som varetager arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser, Akutteamet, som håndterer alle akutte sager og vurderer alle underretninger, et fremskudt socialrådgiverteam, som arbejder forebyggende på alle skoler og udvalgte daginstitutioner, et familieplejekonsulentteam, en skolekonsulent samt 3 socialfaglige koordinatorer.

Vi arbejder med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang, og har et særligt stort fokus på inddragelse af børn og unge i egen sag. En stor del af medarbejderne har i 2020 deltaget i et kompetenceudviklingsforløb om styrket børneinddragelse i samarbejde med Børns Vilkår og Socialstyrelsen, og vi er i gang med at implementere dette i sagsbehandlingen.

Familieafdelingen er en del af Børne- og Ungerådgivningscenteret (BURC), hvor en naturlig del af den fælles opgaveløsning er et tæt tværfagligt samarbejde med både PPR, Sundhedsplejen og Familiesporet (udfører).
BURCs strategi Sammen om hverdagslivet sætter retningen for vores tætte tværfaglige samarbejde, hvor vi arbejder ressource- og helhedsorienteret sammen med familier og netværk om at skabe de bedste muligheder for et godt hverdagsliv for de børn og unge, som vi er i kontakt med. Det betyder, at vi arbejder forebyggende og netværksinddragende samt at vi er i tæt dialog med familierne om at finde gode og bæredygtige løsninger, som kan bringe deres børn og unge i trivsel og udvikling, så familierne oplever sig støttet i at mestre eget liv. Vi vægter samarbejdet med både almenområdet samt de øvrige centre i kommunen højt, idet vi tilstræber at skabe koordinerede og sammenhængende løsninger med udgangspunkt i familiens behov og mål.

Familieafdelingen anvender sagsstyringssystemet DUBU, som understøtter ICS, hvorfor erfaring hermed er en fordel. Ledelsesmæssigt anvendes DUBU dagligt til ledelsesinformation. Vi har god understøttelse af vores administration i forhold til styring og øvrige administrative opgaver f.eks. i forbindelse med børn- og ungeudvalgssager.

Vi søger en afdelingsleder, der:

 • ledelsesmæssigt kan arbejde i de spor der er lagt
 • har en socialfaglig uddannelse
 • har erfaring indenfor myndighedsarbejdet på børn og ungeområdet
 • kan kommunikere tydeligt, og bevare overblikket i travle perioder
 • kan navigere og prioritere i en stor og til tider kompleks arbejdsmængde
 • er engageret, kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
 • har et positivt menneskesyn samt er ressource og udviklingsorienteret
 • arbejder helhedsorienteret med blik for det tværfaglige
 • trives både i et team og med at arbejde selvstændigt
 • er nysgerrig og i godt humør
 • er tilgængelig for telefonisk sparring med døgnvagten fra mandag mandag hver. 4 uge  

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
 • En spændende arbejdsplads, drevet af visioner og et højt ambitionsniveau
 • Et udfordrende lederjob med gode udviklingsmuligheder
 • Et højt fagligt niveau i afdelingen
 • Gode kollegaer både i afdelingen og på tværs af kommunen
 • Tæt ledelsessparring i ledelsesteamet
 • Introduktionsprogram for nye ledere

Vil du vide mere om jobbet og høre hvorfor det er godt at arbejde i Høje-Taastrup Kommunes Familieafdeling, så er du velkommen til at kontakte leder af Familieafdelingen Pernille Vestergaard Kleffel på telefon nummer 2041 3514 eller mail  
pernillekl@htk.dk  

Læs strategi 2020-2021 her

Ansættelse pr. d. 1.6.2021 eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest, ligesom der, efter aftale med dig, bliver indhentet referencer.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 15.4.2021. Vi holder 1. samtale d. 21.4.2021 og 2. samtale d. 26.4. 2021, hvis du går videre til 2. samtale, skal du tage en personprofil test i perioden, som du vil få en tilbagemelding på fra en HR konsulent.  

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Høje-Taastrup Kommune

Bygaden 2
2630
Taastrup
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
17-03-2021
Udløber:
15-04-2021
Kviknummer:
LJA-81839409
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce