Kontakt

Den selvejende institution Fonden Botilbudet Lindholm afd 2

Adresse
Struervej 104
9220
Aalborg Øst

Den selvejende institution Fonden Botilbudet Lindholm afd 2

|
Nordjylland
|
Indrykket 25-06-2020

Socialfaglig medarbejder med skarp faglighed og højt ambitionsniveau søges til længerevarende barselsvikariat i en særforanstaltning

Særforanstaltningen er for relativt nyligt etableret som selvstændig projektorganisation under Den selvejende institution Fonden Botilbudet Lindholm og er et enkeltmandsprojekt for en kvinde i 30erne, der er diagnosticeret med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse (borderline). Som det er gældende for borgere generelt i særforanstaltninger, er det også for denne borger sådan, at der er tale om komplekse problemstillinger og behov for intensiv støtte. Og det skal du som medarbejder have både fagligheden og rummeligheden til at navigere i!

 

Vi forestiller os, at du som minimum har disse kvalifikationer, kompetencer og egenskaber:

 • En solid uddannelsesmæssig baggrund – dvs. en mellemlang eller lang videregående uddannelse og herudover formentlig forskellig relevant efteruddannelse, kurser o. lign.
 • Erfaring med at arbejde inden for socialområdet (i bred forstand og kan både være som teoretiker og praktiker), så du kender til såvel de særlige udfordringer som udviklingsmuligheder, et sådant job indebærer.
 • En meget høj grad af selvindsigt og selvforståelse. Udover en stærk faglighed ser vi det som en forudsætning for at kunne arbejde med et menneske med personlighedsforstyrrelse, at man er velfunderet i sin egen personlighed. Du har derfor formentlig selv været i en eller anden form for terapi, og i hvert fald er du meget villig til at bringe dig selv i spil i den megen supervision, som gives i jobbet.
 • Overskud! Det kan måske lyde banalt, men jobbet er krævende og vil udgøre en psykisk belastning i dit liv, og derfor skal du være i nogle aktuelle livsomstændigheder, som er opbyggelige og energiskabende for dig.
 • Ro, rummelighed og robusthed. De tre r-ord skal du have med dig på arbejde hver eneste gang, du møder ind – og du vil formentlig kunne klare arbejdet bedre, hvis det mere er noget, der falder dig naturligt, end noget, du skal opøve…

 

Det er desuden en stor fordel, hvis du har viden om:

 • Personlighedsforstyrrelse (et minimum af viden herom er dog ikke kun en fordel, men et decideret krav)
 • Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)
 • Mentaliseringsbaseret Miljøterapi (MBT-M)

 

Med dette særlige arbejde vil du få mulighed for:

 • At bringe din faglighed i spil og ikke mindst hele tiden få den udviklet (både supervision og kompetenceudvikling prioriteres højt).
 • At være med til at skabe en professionel kultur med fagligt funderede værdier, hvor der sigtes klart mod, at den kvindelige borger ender ud med en høj grad af selvstændighed og en markant forbedret livskvalitet.
 • At indgå i et tæt kollegialt samarbejde, hvor der prioriteres tid til daglig kollegial sparring, ligesom der døgnet rundt vil være mulighed for at få ledelsesmæssig sparring og supervision.
 • En introduktion, hvor du sættes grundigt ind i den metode og de rammer, der overordnet arbejdes ud fra i særforanstaltningen.
 • Et arbejde, der primært består af døgnvagter (med sovende nattevagt), så du kan skifte mellem at arbejde meget fokuseret og have god tid til at lade op efterfølgende (der vil være mødeaktivitet ud over døgnvagterne, som selvsagt vil være af kortere varighed).
 • En løn, der modsvarer de særlige krav og betingelser, som stillingen indebærer.

 

Særforanstaltningen vil geografisk være placeret i udkanten af Aalborg. Stillingen ønskes i udgangspunktet besat som en fuldtidsstilling, men der kan være mulighed for forhandling om dette, hvis du har konkrete præferencer eller krav i forhold hertil. Der kan også forhandles om tidspunktet for opstart, men en mulighed for opstart i slutningen af august eller starten af september vil blive foretrukket. Barselsvikariatet forløber som minimum frem til august 2021, og der kan være mulighed for forlængelse.

 

Vi vil se meget frem til at modtage din ansøgning – og da vi både indkalder til samtaler og ansætter løbende, vil vi meget gerne have din ansøgning så snart, det kan være muligt. Du er altid velkommen til at kontakte afdelingslederen for særforanstaltningen, Line Elmegaard-Simonsen på enten telefon 28 11 50 81 eller mail les@dsifbl.dk (i uge 27 og 28 dog kun på mail grundet ferie).

Praktisk information
Oprettet:
25-06-2020
Udløber:
19-08-2020
Kviknummer:
LJA-80536228
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning