Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Skanderborgvej 156
8260
Viby J

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 03-07-2020

Ungecenter Skanderborgvej søger Ungevejledere

Om jobbet:Ungecenter Skanderborgvej er et såkaldt udførercenter i Aarhus Kommune og består af indsatser målrettet udsatte unge i alderen 14-18(23) år. Disse indsatser tæller åben rådgivning og opsøgende indsats, rusmiddel- og psykologbehandling, en række dagsforanstaltninger samt døgntilbud. Vi har defineret, at vi lykkes med vores kerneopgave, når udsatte børn, unge og familier oplever, at de som aktører i eget liv og i fællesskaber får bedre forudsætninger for at håndtere og forandre deres livsvilkår.
 
For at imødekommende behov for fleksible løsninger i udvikling af centrets kerneydelser, vil vi ansætte to medarbejdere, der kan bruges flere steder i centrets ambulante indsatser. I første omgang (dvs. til 31/12-21) vil stillingerne være tilknyttet afdelingen ’Social Støtte og Gruppeforløb’, hvor kerneydelsen er kontaktpersonsindsats. I løbet af ansættelsesperioden vil der kunne opstå behov for at udvikle og køre gruppeforløb både i afdelingen og i andre afdelinger i centret. Ved udgangen af 2021 vurderes det fremadrettede behov, så der kan blive tale om mulig forlængelse, hvor behovet måtte vise sig i centret. Man skal derfor være indstillet på, at ansættelsen ikke begrænser sig til en enkelt afdeling.
 
Der ydes tillæg for planlægning af egen arbejdstid (37 t/u) mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-20.Formålet med indsatsen er at hjælpe de unge til at få øje på egne ressourcer, udvikle forståelse for og ændre sine tilværelseskompetencer for hermed at blive i stand til at mestre sit hverdagsliv - herunder tilknytning til uddannelse/arbejde - bedst muligt.
 
Indsatsen målretter sig primært mod unge med sammensatte vanskeligheder, som har brug for støtte enten individuelt eller i gruppe. Langt størstedelen af de unge er både udfordret socialt og psykiatrisk. For den ældste del af målgruppen retter indsatsen sig mod overgangen til voksenlivet, særligt med fokus på at støtte den unge i at opøve de kompetencer og den selvstændighed, der fremmer stabilitet i boligforhold, uddannelse/arbejde og ungdomsliv i øvrigt.
 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af:

 • Koordinering og samarbejde med den unges netværk, privat som professionelt.
 • Vejledning og løsningsfokuserede samtaler, som målretter sig den unges vanskeligheder samt de udfordringer, der følger med et ungdomsliv.
 • Gruppeforløb med andre unge, hvor der arbejdes med målrettede gruppeforløb/-aktiviteter, der dels fungerer som øvebaner og dels er netværksskabende for de unge.
 • Samvær omkring aktiviteter og introduktion til fritidsaktiviteter både med henblik på relationsdannelse og brobygning.
 • Psykoedukation i forhold til den unges problematik.
 • Dokumentation i CSC-Social efter gældende regler og intern instruks.
Din profil:Vi søger en profil, som:
 • Er uddannet pædagog eller socialrådgiver.
 • Har erfaring med målgruppen i ambulant regi (dvs. dagforanstaltninger indenfor servicelovens bestemmelser). Herunder unge med både medfødte psykiatriske diagnoser (autisme, ADHD, ADD m.v.) samt unge der har fået andre diagnoser (angst, depression, spiseforstyrrelser, PTSD m.v.).
 • Kan arbejde målrettet og struktureret.
 • Kan lave hurtige analyser og omsætte dem i sit pædagogiske arbejde.
 • Kan formulere sig tydeligt på skrift og i tale.
 • Har veludviklede samarbejdsevner.
 • Forholder sig reflekteret til egen praksis samt indgår åbent i kollegial sparring.
 • Er omstillingsparat ift. at prøve sig af i flere afdelinger og kerneydelser.
 • Kørekort er en fordel.
Derfor skal du vælge os:Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads præget af høj faglighed, hvor vi brænder for de unge.
 • Et godt arbejdsmiljø omgivet af ansvarsbevidste og engagerede kolleger.
 • Et afvekslende og udfordrende arbejde i samspil med mange forskellige samarbejdspartnere internt som eksternt.
 • Kollegial sparring, ledelsesfeedback og ekstern supervision.
 • Kompetenceudvikling.
 • Høj grad af indflydelse på varetagelsen af egne arbejdsopgaver samt udvikling af vores indsats.
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1.10.2020 til 31.12.2021
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.
 Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Poul Petersen på 29208849. Under Pouls ferie i uge 31-34 kan Sif Daugberg Kirk kontaktes på 5157182.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 11. august 2020
 Samtaler finder sted den 24+25/8-20. Der vil blive benyttet case til samtalen.
 
Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
03-07-2020
Udløber:
11-08-2020
Kviknummer:
LJA-80589386
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning