Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Skejbygårdsvej 37
8240
Risskov

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 10-07-2020

Socialpædagog søges grundet opnormering til skønt bosted for voksne med fysisk og/eller psykisk udviklingshæmning

Om Jobbet:
Bo – og aktivitetscenter Skovlund søger en  socialpædagog på 28 timer ugentlig til begivenhedsbestemt stilling med start den 1. oktober eller snarest muligt grundet personale opnormering.
 
Bo – og aktivitetscenter Skovlund er et dynamisk og levende døgntilbud for voksne borgere over 18 år med udviklingshæmning/væsentligt nedsatte fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der er 4 huse med 26 borgere, samt 2 aflastningspladser, og man vil som udgangspunkt være tilknyttet et specifikt hus.
I afdelingen bor der 6 skønne beboere, som er visiteret ud fra Almenboliglovens §105 med bostøtte jf. Servicelovens § 85.
Aldersgruppen er 18år – 65 år, og beboerne er alle fysisk og/eller psykisk udviklingshæmmede og har ASF og har derfor behov for tæt pædagogisk støtte og omsorg i alle døgnets timer. Alle beboer kan med guidning klare personlig hygiejne, af- og påklædning og spisning, og har et stort behov for en høj grad af struktur og forudsigelighed i hverdagen.
Alle beboer i huset frekventerer dagtilbud eksternt i Aarhus kommunen.
Der kan være udfordringer med det ekspressive sprogbrug og det vil derfor være en fordel, hvis du kan Tegn Til Tale, som bruges i huset som en understøttende kommunikationsform.
Der er aflastningsplads i huset.
 
Vi forventer, at du besidder kompetencer inden for:

 • Er uddannet socialpædagog, ergoterapeut eller andet relevant uddannelse
 • Har lyst til at arbejde med udviklingshæmmede og deres pårørende
 • Ser KRAP som dit naturlige pædagogiske fundament
 • Empati og relationsdannelse, hvor borgeren er i centrum
 • Kan lide at arbejde selvstændigt, men også indgå i teamsamarbejde
 • Har lyst og erfaring med at være kontaktpædagog, herunder pårørendesamarbejde
 • Formidling og skriftlighed, samt It-kommunikation
 • Initiativ og kreativ tankegang til eks. at kunne skabe alternative tilgange og tænke innovativt på opgaveløsningen
 • Erfaring og kendskab til tegn til tale er en fordel
  Vi ønsker, at du på den personlige del:
 • Har lyst og vilje til at arbejde med mennesker med varigt nedsat funktionsevne
 • Er positiv og udviklingsorienteret
 • Nærværende og løsningsorienteret i forhold til arbejdet
 • Har humor, er jordnær og har et positivt menneskesyn, der kan inspirere dine omgivelser og bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Er loyal og fleksibel
  Ved Skovlund er vores pædagogiske mål:
 • At skabe et trygt og udviklende bo miljø, hvor relationer, samvær og dialog danner grobund for en indholdsrig hverdag for borgerne med borgerens selvbestemmelse i fokus.
 • At skabe et unikt og trygt hjem for borgerne.
 • At have fokus på omsorg og inddragelse af den enkelte borgers ønsker og behov.
 • At arbejder i dagligdagen ud fra de af Myndigheden udarbejdede handleplansmål, og med ubrydeligt fokus på den enkelte borgers sundhedsmæssige tilstand.
 • Vi arbejder med CSC som klientsystem
 På Skovlund kan vi tilbyde:
Vi er en masse friske kolleger, som venter på den, for os, rette nye medarbejder.
Du vil på Skovlund møde de skønneste beboere, som glæder sig til at byde dig velkommen.
 • En meget dejlig og alsidig beboergruppe
 • Stor selvstændighed i opgaveløsning og indflydelse på opgaverne
 • Et botilbud, som er i kontinuerlig udvikling
 • Et botilbud, som vægter faglig udvikling, dialog og professionalisme, hvor det er tilladt at undres over praksis
 • Et botilbud, som har fokus på løbende kompetenceudvikling
 • Et fagligt dygtigt og engageret personale med et stærkt kollegialt fællesskab
 • Højt til loftet, hvor dine ideer og løsninger er kærkomne i et foranderligt miljø
 • Fokus på det gode arbejdsmiljø
Tilbuddet ledes af to afdelingsledere. Bofællesskabet i Skovlund er organiseret i Borgercenter Nord, Voksen, Job og Handicap, MSB i Aarhus Kommune.
 
I Borgercenter Nord arbejdes der ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om
Troværdighed, Respekt, Engagement og Sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang. Vi arbejder efter Lov om Social Service, og
vores pædagogiske fundament er Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), ASK, OCN og neuropædagogik. I Borgercenter Nord er vores vision Det Levede Hverdagsliv. Vi tilstræber at skabe en tryg og behagelig hverdagsramme præget af forudsigelighed og genkendelighed for beboerne
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Dine arbejdstider vil primært ligge i tidsrummet fra kl. 15-21, og du skal forvente weekendarbejde hver 2. weekend. 
 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Stillingen er på 28 timer om ugen.
 
Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mette Andreassen  mejod@aarhus.dk, tlf. 41856161 i uge 29, 33 eller Tina Aillaud abti@aarhus.dk tlf. 40832911 i uge 32,33
 
Ansøgning:
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: søndag d. 16. august 2020
 
Vi forventer, at samtaler finder sted 21. august 2020. 
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
10-07-2020
Udløber:
16-08-2020
Kviknummer:
LJA-80634569
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning