Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
P. P. Ørumsgade 11, bygn. 12
8000
Aarhus C

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 17-07-2020

Medarbejder til Overnatningspladserne i Psykiatriens Hus i Aarhus

Om jobbet:

Vi søger pr. 1. september 2020 en visionær og modig socialfaglig medarbejder 37 timer ugentligt til Overnatningspladserne i Psykiatriens Hus i Aarhus.

Om Overnatningspladserne i Psykiatriens Hus i Aarhus
Som medarbejder vil du blive tilknyttet de kommunale overnatningspladser, hvor du skal regne med at indgå i skiftende arbejdstider, aften, døgn og weekend. Overnatningspladserne dækkes i et samarbejde mellem de kommunale og regionale medarbejdere. For at benytte de kommunale overnatningspladser skal borgerne have en brugerstyret kontrakt. Målgruppen for pladserne er voksne bosiddende i Aarhus Kommune, der er:

• visiteret til bostøtte, bofællesskab eller boform uden døgndækning, og som er for pressede (indefra eller fra medbeboere) til at opholde sig i egen bolig.
• udskrevet efter langvarigt ophold i boform eller bofællesskab og vurderes til at have gavn af et sikkerhedsnet i en overgangsperiode.
• udskrevet efter langvarig indlæggelse i Psykiatrien i Skejby og vurderes til at have gavn af et sikkerhedsnet i en tidsafgrænset periode.
• behandlet somatisk efter selvskade, og som har brug for koordinering og eventuel overnatning. Målgruppen omfatter borgere, der i forvejen er visiteret til social støtte efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108.
• i forløb i Åben Fleksibel Rådgivning. De kan som led i forløbet tilbydes en brugerstyret kontakt på ophold i overnatningspladserne.

Opholdet i de kommunale overnatningspladser har som udgangspunkt en varighed på op til 24 timer. Der er åbent for indskrivning til pladserne i tidsrummet kl. 8-21 på alle hverdage, helligdage og i weekends. To af de kommunale overnatningspladser kan benyttes af færdigbehandlede borgere ved Psykiatrien i Skejby, som venter på en bolig, en plads i et bofællesskab eller plads på et botilbud.

Når borgerne er i Overnatningspladserne arbejder vi med aktiv rehabilitering. Vi arbejder med forberedelse på udflytning til egen bolig, bofællesskab eller boform. Derudover har vi forskellige socialpsykiatriske tilbud både i dag- og aftentimerne. Der er etableret en Åben fleksibel rådgivning, der arbejder på tværs af social- og beskæftigelsesområdet og den regionale behandlingspsykiatri.

Der er et tæt samarbejde mellem Overnatningspladserne, Socialvagten og Aarhus Kommunes Udrykningsteam. Tilsammen udgør de et sikkerhedsnet for borgere i eget hjem i kraft af tilbud om uvisiteret adgang til rådgivning, støtte og omsorg – også uden for normal åbningstid.

Din profil:

• Du har en socialfaglig baggrund enten som pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut eller fysioterapeut.
• Du har erfaring med målgruppen.
• Du kan i samarbejde med borgeren arbejde med borgerens håb og drømme og sætte borgerens ressourcer i spil.
• Du kan arbejde med at inddrage og koordinere indsatser på tværs af fx praktiserende læge, behandlingspsykiatrien, beskæftigelsesindsatser, frivillige tilbud, netværk samt pårørende.
• Du er i besiddelse af gode kommunikations- og samarbejdsevner.
• Du tør tænke nyt – og er åben overfor at skabe og eksperimentere med nye måder at løse opgaver på med borgeren i centrum for eget liv.
• Du vil aktivt og positivt være medskabende af de værdier og den kultur, vi sammen skal bygge op med borgeren i centrum og med aktiv inddragelse af netværket.

Du skal vælge Overnatningspladserne fordi:

• det er en arbejdsplads, hvor vi arbejder med socialfaglige og tryghedsgivende opgaver.
• der er mulighed for at præge udviklingen af den nære psykiatri frem mod en nytænkende indsats til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.
• det er en arbejdsplads, hvor inddragelse af borger, pårørende og netværket er                  omdrejningspunktet.
• du får engagerede og ambitiøse kolleger fra region og kommune, der har en fælles interesse i at understøtte borgernes recovery-proces.
• der er gode udviklingsmuligheder for dig som medarbejder.
• du får tilbud om uddannelse i Åben Dialog og supervision. 
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til kommunal leder af Psykiatriens Hus, Dorthe Mikkelsen tlf. 41 89 09 60 eller e-mail: dorthem@aarhus.dk eller til faglig koordinator Diana Østergaard tlf. 41 85 63 00 eller e-mail: dios@aarhus.dk

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: Den 9. august 2020

Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 13. august 2020. Du møder et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra både behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og evt. brugerrepræsentanter.
Om os:
Den kommunale del af Psykiatriens Hus og dermed også Overnatningspladserne bliver fra den 1. september 2020 forankret i et nyt center - Center for Forebyggelse og Rehabilitering, Job, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aarhus Kommune.
Den ledige stilling er som udgangspunkt placeret i Overnatningspladserne, Psykiatriens Hus.

0m Psykiatriens Hus
Psykiatriens Hus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Visionen er at opbygge den nære psykiatri, udfolde og udvikle samarbejdsrummet mellem den regionale og kommunale indsats samt etablere fremtidssikrede psykiatritilbud af høj kvalitet. Indsatserne skal understøtte borgernes recovery-proces og derved sikre, at borgerne får de bedste muligheder for at være hovedaktør i eget liv.
Medarbejderne i Psykiatriens Hus kommer både fra regionalt og kommunalt regi og indgår i et tværfagligt medarbejderteam, som arbejder ud fra fælles udviklingsmål og visioner for Psykiatriens Hus.
Åben Dialog er en bærende tilgang og kultur i huset, ligesom Åben Dialog netværksmøder er et centralt tilbud til borgerne. Du kan læse mere om Psykiatriens Hus på www.psykiatrienshus.aarhus.dk
 
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
17-07-2020
Udløber:
09-08-2020
Kviknummer:
LJA-80680267
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning