Kontakt

Esbjerg kommune

Adresse
Kornvangen 9B
6705
Esbjerg Ø

Esbjerg kommune

|
Syd- og Sønderjylland
|
Indrykket 20-07-2020

Natmedarbejder Bøge Allé 123-127, Udviklingscenter Ves

Udviklingscenter Vest søger en natmedarbejder til Bøge Allé 123-127 med tiltrædelse gerne pr.  1. oktober 2020 og på 33 timer pr. uge.
Der søges en medarbejder med pædagogisk eller sundhedsfaglig erfaring samt lyst til at arbejde om natten.
 
Beskrivelse af afdelingen:

 • Botilbuddet rummer 21 borgere, som alle bor i egen lejlighed.
 • Bøge Allé 123-125-127 er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er borgere med aldringssymptomer herunder bl.a. demens.
 • Medarbejder staben består af pædagogisk – og sundhedsfagligt personale.
 • Der er 2 nattevagter på afdelingen hver nat og man er en del at nattevagtsteamet på afdelingen.
 • Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske er unikt. Alle har krav på at blive mødt med respekt og værdighed. Alle bør bestemme mest muligt i eget liv, ud fra den enkeltes forudsætninger og de givne rammer.

Vi søger en medarbejder der:
 • Har erfaring med natarbejde eller har lyst til at arbejde om natten.
 • Har erfaring med fysisk og psykisk funktions nedsættelser og gerne med målgruppen.
 • Har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang.
 • Kan arbejde professionelt og selvstændigt, samt forpligte sig i teamet og i kerneopgaven.
 • Vægter trivsel og betydningen af konstruktiv gruppedynamik.
 • Reflekterer over egen og kollegers praksis.
 • Erfaring med borgere, hvor udadrettet og selvskadende adfærd, kan komme til udtryk.
 • Udviser engagement og tager ansvar.
 • Indgår i et samarbejde både på tværs og i nat teamet.
 • Kan fungere i en kompliceret opgavesammensætning.
 • Har kørekort.
 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter høj faglighed.
 • En arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang.
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse og et godt arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes helhedsorienteret og målrettet omkring den enkelte borger.
 • Faglig sparring og pædagogisk udvikling.
 • Løbende faglig udvikling i form af supervision, vidensdeling, kurser og efteruddannelse. 
 
 
Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest’s pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.


Yderligere oplysninger kan i uge 33 fås ved henvendelse til tilbudsleder Lone Schultz på enten mail: lofs@esbjergkommune.dk eller på telefon: 24921224.
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Den planlagte arbejdstid er fra 22-07, samt arbejde hver 2. weekend og på helligdage.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 

 
Ansøgningsfrist. Den 16. august 2020.
 
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 35.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format.
 
 

Praktisk information
Oprettet:
20-07-2020
Udløber:
16-08-2020
Kviknummer:
LJA-80694630
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning