Kontakt

Handicap og psykiatri

Adresse
Ny Rådhusplads 1
9700
Brønderslev

Handicap og psykiatri

|
Nordjylland
|
Indrykket 21-07-2020

Socialpsykiatrisk botilbud Hedebo i Brønderslev kommune søger medarbejder

Vi søger en medarbejder pr. 1 september 2020

Hvad er Hedebo:
Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud med plads til 36 borgere fordelt i 4 grupper. 
Tilbuddet rummer følgende efter Lov om Social Service:
 

 • længerevarende botilbud efter §108
 • midlertidigt botilbud efter §107
 • en flexplads efter §84 som er et midlertidigt tilbud. Opholdet på flexpladsen kan være akut såvel som planlagt og kan have varierende længde.
 • telefonrådgivningen som er et socialpsykiatrisk tilbud for udsatte borgere med fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse efter §12 i tidsrummet 16-07

Målgruppen er borgere i alderen 18 år og op med betydelige psykiatriske problemstillinger.
I tilbuddene er der således tale om et målrettet, længerevarende eller midlertidigt og rehabiliterende tilbud med det formål, at fremme trivsel og selvstændighed for den enkelte borger.

Vi har indenfor Handicap- og Psykiatri i Brønderslev Kommune defineret kerneopgaven som "Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre sit liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde".

Vi insisterer på at Hedebo skal være et godt sted at bo, hvor borgerne trives og får hjælp og støtte til at mestre livet.
Vi arbejder derfor ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borgerne i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i vores fælles ansvar, skaber en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Vi forventer at du:
 • er uddannet socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut
 • har viden og erfaring fra det specialiserede voksenområde
 • er i stand til at arbejde Recovery-orienteret, med fokus på at borgeren kan komme sig og at den enkelte bliver i stand til at mestre eget liv. 
 • besidder solid psykisk robusthed og modenhed samt har vilje og evne til at arbejde selvstændigt og struktureret og kan bevare overblikket også i pressede situationer
 • er modig, opsøgende og brobyggende i forhold til beboere og samarbejdspartnere, samt har vilje og evne til at samarbejde på tværs af socialpsykiatriens tilbud og Kommunens øvrige sektorer
 • bestrider gode samarbejdsevner og har interesse i at indgå i forskelligartede opgaver, samt er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god drøftelse med kollegaer og ledelse
 • har gode og tydelige kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt samt bestrider IT på ordinært brugerniveau og er i stand til at dokumentere egen indsats i samarbejdet med beboerne
 • er god til teamsamarbejde og trives med at skulle indgå i et forpligtende dagligt samarbejde med andre

Vi tilbyder et alsidigt og spændende job på en dynamisk arbejdsplads i en organisation i udvikling:
 • Hvor tværfagligt samarbejde anses som en ressource, der medvirker til positivt at nuancere de faglige perspektiver omkring og indsatsen i samarbejdet med beboerne
 • hvor beboernes medinddragelse og medbestemmelse vægtes som en afgørende ressource
 • hvor der er fokus på at arbejde ”fra beskyttet til støttet” med det formål at skabe rammer, der understøtter beboernes muligheder for at være aktører i eget liv
 • hvor samarbejdslyst og - evner, trivsel og gensidig respekt vægtes
 • hvor vi arbejder med en anerkendende og recovery-baseret tilgang til beboerne

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karoline Jensen på tlf. 4173 6723 d. 4/8-20 kl. 15.00 – 16.00 og d. 6/8-20 fra kl. 13.00 – 14.00.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 11. august kl. 8.00. Medsend eksamensbeviser med ansøgningen. Der ansøges via stillingsopslaget på kommunens hjemmeside her

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 17. august 2020. I ansættelsesudvalget vil være der være repræsentanter fra beboere, medarbejdere og ledere.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstberettigede organisation.


I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er:
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.
 

Praktisk information
Oprettet:
21-07-2020
Udløber:
11-08-2020
Kviknummer:
LJA-80705925
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning