Kontakt

Social, Sundhed & Omsorg

Adresse
Guldblommevej 14 - 16
8800
Viborg

Social, Sundhed & Omsorg

|
Midtjylland
|
Indrykket 14-09-2020

Socialpsykiatriske medarbejdere

Psykiatrien i Viborg Kommune søger en socialpsykiatrisk medarbejder til Botilbuddet Guldblommevej 14-16. Desuden søges en barselsvikar i perioden 15. november 2020 til 15. juli 2021.
 

 • Den faste stilling er på 32 -37 timer pr. uge med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. december.
 • Barselsvikariatet er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse 15. november.
 • Fælles for begge stillinger er skiftende arbejdstider dag/aften/nat alle ugens dage. Der må forventes arbejde hver anden weekend af en varighed på 2 x 8 timer.
 
Botilbuddet Guldblommevej 14-16 yder døgndækket bostøtte til 24 borgere i nyere almennyttige boliger. Medarbejdernes kerneopgave er at medvirke til at fremme den enkelte borgers muligheder for at mestre og skabe mening i eget liv.

Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med fokus på social inklusion og aktivt medborgerskab. Omdrejningspunktet er mestring i eget liv og psykosocial rehabilitering i hverdagen. Vores byggesten og tværgående flerfaglige samarbejde er baseret på værdier ikke regler. Praksis er forankret i kvalitetsstandarder for socialområdet og bestilling på den enkelte borger fra myndighedsafdelingen.

I dagligdagen arbejder vi pædagogisk og socialfagligt ud fra delmål efter SMART-modellen og sundhedsfagligt ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder. Dokumentation og medicinhåndtering foretages i Sensum Bosted.
 
Opgaverne i det socialpsykiatriske område er af både pædagogisk, social- og sundhedsfaglig karakter, hvorfor vi ønsker vores teams tværfagligt sammensat. Vi søger derfor kollegaer, der matcher dette, dvs. pædagog, social- & sundhedsassistent, sygeplejerske eller ergoterapeut.
 

Vi forventer desuden, at vores fremtidige kollega:
 • Har erfaring inden for det psykiatriske, pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige område.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har fokus på opgaven og kan løse denne professionelt.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Kan bevare overblikket og træffe beslutninger i akutte og komplekse situationer.
 • Kan indgå i en ligeværdig dialog med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Er udviklingsorienteret og fleksibel, herunder i forhold til arbejdstider.
 • Har gode kommunikative kompetencer, mundtlige som skriftlige.
 • Har kendskab til/flair for IT-baserede løsninger.
   
Til gengæld tilbyder vi:
 • Udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Et dynamisk og givende arbejdsmiljø.
 • Stor grad af medbestemmelse og ansvar.
 • Medindflydelse på egen arbejdstidsplan.
 • Engagerede kollegaer i et tværfagligt miljø.
 • En kultur hvor ledelse og samarbejde baseres på værdier.
 • Godt samarbejde med nabotilbud.
 • Teamdag/p-møder hver 6. uge.
 • Supervision og undervisning.
 • Mulighed for kurser/kompetenceudvikling.
 
Yderligere oplysninger kan ses på: www.guldblommevej14og16.viborg.dk

Spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til afdelingsleder Karen Korsgaard Andersen på hverdage mellem kl. 08 og kl. 16 på telefon 30 31 52 35.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. oktober 2020.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og straffeattest.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Praktisk information
Oprettet:
14-09-2020
Udløber:
14-10-2020
Kviknummer:
LJA-81083537
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning