Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Silkeborgvej 939
8462
Harlev J
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 09-10-2020

Borgercenter Vest, Bo- og aktivitetstilbuddet Snåstrup Vestergård, søger tre medarbejdere med socialfaglig uddannelse

Vi søgerTre medarbejdere med socialfaglig uddannelse og praksiserfaring, til fast stilling i vores botilbud. Erfaring med psykiatri og misbrug kan være en fordel. Stillingerne på 37 timer/uge. Alle med ansættelse pr. 1. december, eller hurtigst muligt. Egnede kandidater uden en socialfaglig uddannelse, men med en i øvrigt kvalificeret erfaringsmæssig profil, kan komme i betragtning. 
MålgruppeSnåstrup Vestergård er et helhedstilbud for voksne med psykisk udviklingshæmning og evt. tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske overbygninger. Snåstrup Vestergård består af et botilbud og et aktivitetstilbud. I botilbuddet bor borgere der er visiteret til tilbuddet, samt borgere der har modtaget en dom til anbringelse eller tilsyn. I aktivitetstilbuddet er der, ud over beboerne fra botilbuddet, også eksterne borgere visiteret fra Aarhus kommune. 
Målgruppens fællestræk er et tydeligt behov for struktur, forudsigelighed og følelsesmæssig bekræftelse. Derudover er deres behov for støtte og vejledning meget forskellig, ligesom deres baggrund og funktionsniveau er individuelt.
 
Tilbuddets profil Snåstrup Vestergård er et kombineret dag- og botilbud efter Servicelovens §103, 107 og §108. Vi er en del af Borgercenter Vest under Aarhus kommunes Socialforvaltning. Vores overordnede værdigrundlag er at særlige mennesker har brug for en særlig indsats. Vi arbejder ud fra kommunens værdigrundlag - troværdighed, respekt og engagement. Snåstrup Vestergårds botilbud er beliggende på en nedlagt landejendom uden for Harlev. Der er tilknyttet 16 lejligheder fordelt på to selvstændige bo-enheder fra henholdsvis 2009 og 2014, ejendommens oprindelige stuehus, samt fire lejligheder i selvstændige pavilloner med en midlertidig godkendelse. På botilbuddet er der personaledækning hele døgnet. Aktivitetstilbuddet er indrettet med værksted, aktivitetsrum og kantine i staldbygningerne, og ligger i tilknytning til botilbuddet. Borgerne har her mulighed for at indgå i forskellige praktiske opgaver, både på ejendommen og andre steder i lokalområdet. En del af opgaverne består her i pasning af kommunens grønne arealer. Derudover samarbejder vi med eksterne virksomheder, hvor borgerne indgår i forskellige jobfunktioner. Aktivitetstilbuddet tilbydes alle hverdage i dagtimerne. Fælles for vores botilbud og vores aktivitetstilbud er, at vi arbejder ud fra en anerkendende og relationsbaseret pædagogik, hvor borgeren støttes i at opnå ejerskab over eget liv. Vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i borgerens handleplan, hvor individuelle ønsker, ressourcer, kompetencer og udfordringer danner grundlag for vores tilgang.
 
Vi arbejder bevidst med relationen til borgerne som bærende for et miljø, der muliggør at borgerne, gennem aktiv deltagelse i hverdagen, udvikler så alsidige evner, færdigheder og interesser som muligt, med målet at sikre oplevelsen af livsduelighed, nødvendige sociale kompetencer og brugbare handlestrategier. Vi prioriterer sikkerhed, et sundt arbejdsmiljø og støtte til hinanden højt. Vi bærer overfaldsalarm som en del af vores sikkerhedsprocedurer. Vi arbejder med afsæt i den enkelte borgers delhandleplan, med fokus på et eller flere temaer for borgerens udvikling og trivsel. Indsatsen er rammesat af Myndigheds beskrivelse af borgerens behov for støtte og udviklingsmål. Dette med udgangspunkt i §141-handleplan. 
Vi forventer at du

  • har en pædagogfaglig eller anden relevant uddannelse, eventuelt suppleret med en anden faglig eller erfaringsmæssig baggrund, med relevans for vores samlede tilbud. 
  • har praksiserfaring med målgruppen, og gerne med fokus på neuropædagogik og psykiatriske diagnoser. 
  • arbejder selvstændigt og indgår som en del af et team, med ansvar for opgaver og opmærksomhedspunkter der relaterer til den enkelte borgers forhold, herunder udfærdigelse og implementering af pædagogiske mål og indsatser, økonomi, medicin, indskrivningsvilkår, kontakt til pårørende og øvrigt netværk.  
  • er motiveret for at gøre en forskel for stærkt udsatte borgere, også hvis det indebærer konfliktfyldte og komplekse situationer, da brugerne kan have en udfordrende og problemskabende adfærd.  
  • udstråler modenhed og selvstændighed, igennem en tydelig og rolig fremtoning. Det er afgørende at du evner at møde borgerne med smil og overskud, samt at være bevidst ansvarlig for relationsdannelsen som grundlag for den faglige indsats. 
  • deltager aktivt i praksis- og relationsarbejdet, både på dagsiden og i bo-enhederne, hvor der arbejdes bevidst med daglig relationel kontakt, arbejdsopgaver i dagbeskæftigelse, støtte til vedligehold af lejlighed, ADL-funktioner, relationsdannelse og -vedligehold, samt håndtering af medicin, udgange, økonomi, mv. 
  • anser skriftlighed som en vigtig del af kerneopgaven, og at du er motiveret for at arbejde med vores IT-dokumentationsværktøjer.
 
Arbejdstider vil veksle imellem dag- og eftermiddag/aftentimer alle ugens dage, herunder hver anden weekend, samt ferie- og helligdage. Fælles for de tre stillinger er, at der arbejdes i ulige weekender.
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger kan indhentes mandage og fredage imellem kl 09.00 – 11.00, hos afdelingsleder Bo Jørgensen på 3062 0942.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44.
Om os:
Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.
I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk.
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
09-10-2020
Udløber:
25-10-2020
Kviknummer:
LJA-81253433
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning