Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Silkeborgvej 939
8462
Harlev J
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 09-10-2020

Borgercenter Vest, Bo- og aktivitetstilbuddet Snåstrup Vestergård, søger medarbejder til vågen nattevagtstilling

Vi søger
En medarbejder til fast stilling som vågen nattevagt i vores døgntilbud på 35 timer/uge, med ansættelse hurtigst muligt.
 
MålgruppeSnåstrup Vestergård er et helhedstilbud for voksne med psykisk udviklingshæmning og evt. tillægsdiagnoser som ADHD, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske overbygninger. Snåstrup Vestergård består af et botilbud og et aktivitetstilbud. I botilbuddet bor borgere der er visiteret til tilbuddet, samt borgere der har modtaget en dom til anbringelse eller tilsyn. I aktivitetstilbuddet er der, ud over beboerne fra botilbuddet, også eksterne borgere visiteret fra Aarhus kommune. 
Målgruppens fællestræk er et tydeligt behov for struktur, forudsigelighed og følelsesmæssig bekræftelse. Derudover er deres behov for støtte og vejledning meget forskellig, ligesom deres baggrund og funktionsniveau er individuelt.
 
Tilbuddets profil Snåstrup Vestergård er et kombineret dag- og botilbud efter Servicelovens §103, 107 og §108. Vi er en del af Borgercenter Vest under Aarhus kommunes Socialforvaltning. Vores overordnede værdigrundlag er at særlige mennesker har brug for en særlig indsats. Vi arbejder ud fra kommunens værdigrundlag - troværdighed, respekt og engagement. Snåstrup Vestergårds botilbud er beliggende på en nedlagt landejendom uden for Harlev. Der er tilknyttet 16 lejligheder fordelt på to selvstændige bo-enheder fra henholdsvis 2009 og 2014, ejendommens oprindelige stuehus, samt fire lejligheder i selvstændige pavilloner med en midlertidig godkendelse. På botilbuddet er der personaledækning hele døgnet.
Aktivitetstilbuddet er indrettet med værksted, aktivitetsrum og kantine i staldbygningerne, og ligger i tilknytning til botilbuddet. Borgerne har her mulighed for at indgå i forskellige praktiske opgaver, både på ejendommen og andre steder i lokalområdet. En del af opgaverne består her i pasning af kommunens grønne arealer. Derudover samarbejder vi med eksterne virksomheder, hvor borgerne indgår i forskellige jobfunktioner. Aktivitetstilbuddet tilbydes alle hverdage i dagtimerne. Som nattevagt arbejder du sammen med en kollega, og I er altid to på arbejde på institutionen, en i hver af vores to bo-enheder. Du får ansvaret for otte borgere i egen enhed, i tæt samarbejde med kollega i anden enhed. Den primære opgave er at være årvågen og klar til at håndtere borgere der har brug for støtte og tryghed om natten. En stor del af nattens opgaver er centreret om rengøringsopgaver, i henhold til vores arbejdsbeskrivelse. 
Der arbejdes i rul af henholdsvis fem og to sammenhængende nætter; fredag-tirsdag + mandag-tirsdag. Kl. 22-07, dog til kl. 07.45 lørdag og søndag.
 Fælles for vores botilbud og vores aktivitetstilbud er, at vi arbejder ud fra en anerkendende og relationsbaseret pædagogik, hvor borgeren støttes i at opnå ejerskab over eget liv. Vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i borgerens handleplan, hvor individuelle ønsker, ressourcer, kompetencer og udfordringer danner grundlag for vores tilgang. Vi arbejder bevidst med relationen til borgerne som bærende for et miljø, der muliggør at borgerne, gennem aktiv deltagelse i hverdagen, udvikler så alsidige evner, færdigheder og interesser som muligt, med målet at sikre oplevelsen af livsduelighed, nødvendige sociale kompetencer og brugbare handlestrategier. 
Vi prioriterer sikkerhed, et sundt arbejdsmiljø og støtte til hinanden højt. Vi bærer overfaldsalarm som en del af vores sikkerhedsprocedurer.
 Vi arbejder med afsæt i den enkelte borgers delhandleplan, med fokus på et eller flere temaer for borgerens udvikling og trivsel. Indsatsen er rammesat af Myndigheds beskrivelse af borgerens behov for støtte og udviklingsmål. Dette med udgangspunkt i §141-handleplan.
Vi forventer at du

  • har en pædagogfaglig eller anden relevant uddannelse, eventuelt suppleret med en anden faglig eller erfaringsmæssig baggrund, med relevans for løsningen af opgaven som vågen nattevagt. 
  • har praksiserfaring med målgruppen, og kan bevare overblikket i pressede situationer.  
  • arbejder selvstændigt og er loyal overfor fælles beslutninger som en del af natholdet, og her indgår struktureret i løsningen af de praktiske rengøringsopgaver, der er indeholdt i stillingen. 
  • er motiveret for at gøre en forskel for stærkt udsatte borgere, også hvis det indebærer konfliktfyldte og komplekse situationer, da brugerne kan have en udfordrende og problemskabende adfærd.  
  • udstråler modenhed og selvstændighed, igennem en tydelig og rolig fremtoning. Det er afgørende at du evner at møde borgerne med smil, empati og overskud, samt at være bevidst ansvarlig for relationsdannelsen som grundlag for den faglige indsats. 
  • er fleksibel og loyal overfor fælles beslutninger.  
  • anser skriftlighed som en vigtig del af kerneopgaven, og at du er motiveret for at arbejde med vores IT-dokumentationsværktøjer.
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Deltid, 35 t/u.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger kan indhentes mandage og fredage imellem kl 09.00 – 11.00, hos afdelingsleder Bo Jørgensen på 3062 0942.

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44.
 
Om os:
Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.
I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk.
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
09-10-2020
Udløber:
25-10-2020
Kviknummer:
LJA-81253434
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning