Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Rundhøj Allé 2A
8270
Højbjerg
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 02-11-2020

Aarhus Kommune Center for Mestring søger to socialpsykiatriske Mestringsvejledere i et års vikariater pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter

Aarhus Kommune Center for Mestring Rundhøj Allé 2 A 8270 Højbjerg søger to socialpsykiatriske Mestringsvejledere i et års vikariater pr. 1. januar 2021 eller snarest derefter

Om jobbet:

Hovedopgaven:

Støtteindsatsen bygger på en Recovery orienteret tilgang til borgeren, hvor fokus er rettet mod borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder. Den ledige stilling er i et bostøtteteam der primært arbejder med borgere der har social udsathed i forbindelse med psykiatriske lidelser. Målgruppen er alle voksne med betydeligt nedsat funktionsniveau. Læs mere om planen for en styrket Recovery-orientering på Århus Kommunes hjemmeside under publikationer.
 
Det primære indhold i indsatsen:

 • at støtte borgeren i hans/hendes muligheder for at komme sig
 • yde pædagogisk, praktisk støtte og vejledning, hjælp til selvhjælp
 • støtte borgeren i at udvikle sociale færdigheder
 • yde støtte til fastholdelse og etablering af sociale netværk
 • at støtte borgeren i fastholdelse af bolig, og øge mestring af eget liv
 • at støtte borgeren i at komme i meningsfulde sociale sammenhænge
Tjenesteforhold:
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt placeret mellem 8 og 22 på hverdage, tilrettelagt ud fra, brugernes behov for støtte.
Aflønning efter gældende overenskomst efter aftale med den relevante faglige organisation i henhold til Ny Løn.

Din profil:
 • en social/sundhedsfaglig eller pædagogisk grunduddannelse og relevant erfaring i forhold til målgruppen
 • at du har kendskab til arbejdet med socialt udsatte
 • at du har viden om psykiatri
 • at du er bevidst om dit personlige og faglige ståsted, og kan reflektere over egen praksis
 • at du kan omsætte faglig viden og personlig erfaring til praksis
 • at du arbejder systematisk og metodisk
 • at du kan indgå i en udviklende dialog med team-kollegaer og samarbejdspartnere
 • at du er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt
 • at du er fleksibel, rummelig og grænsesættende
 • at du er stærk i den reflekterende og perspektiverende samtale
Uddannelse - faglighed:
Der forventes en socialfaglig grunduddannelse, det skal være som; Social og Sundhedsassistent, Sygeplejerske, Socialrådgiver, Pædagog eller Ergoterapeut.
Det forventes at megen læring foregår i den daglige udøvelse af jobbet, og at
den enkelte medarbejder stiller sine erfaringer, viden og refleksioner til rådighed
for organisationen i de møde- og læringsfora som findes.

Som medarbejder i Center for Mestring vil størstedelen af din brugerkontakt bestå af samtaler og aktiviteter brugeren og dig imellem. Du skal være i stand til at rumme tavshed og stilstand såvel som kaos. Du skal trives med alene-arbejde, såvel i forhold til brugere som samarbejdspartnere.

Derfor skal du vælge os:
 • indflydelse på udvikling af metoder i socialt arbejde på en tværfaglig arbejdsplads i et samspil med kolleger i eget team og hele Center for Mestring.
 • supervision (der er pligt til at modtage supervision)
 • en robust organisationskultur
Organisationen:
Center for Mestring er et center under Job Udsatte og Socialpsykiatri. Centret er i proces med at finde sin nye form i borgerens MSB, der handler om Social- og beskæftigelsesforvaltningens nye struktur, vi arbejder i denne afdeling primært med § 85 bostøtte. Centret er en sammenlægning af det tidligere CBH og Akut/opsøgende indsatser.
En ledetråd i det nye center vil være at have stærkt fokus på den aktive borger, og det er vigtigt at psykiatriske eller sociale udfordringer ikke ses som modsætninger til et aktivt liv med uddannelse eller job.

I det daglige arbejde:
For begge stillinger gælder det at du bliver en del at et team på ca. 7 kolleger, der har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.
Du skal være indstillet på at deltage i teamtræning, sparring og supervision i dit team.
Målet er at øge den enkeltes muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv, dette sker gennem en Recovery orienteret indsats. Og særligt i den kommende tid være indstillet på at processen med at danne det nye Center kan betyde nye funktioner, og teamskift.

Værdigrundlag:
Vores arbejde og opgaveløsning, der som hovedformål har at støtte borgere med svære livsvilkår og livsbetingelser, bygger på det fælles værdigrundlag, der tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede værdier om:

Troværdighed Respekt Engagement Sammenhæng

Der er i Aarhus Kommune særligt fokus på at vedligeholde og opbygge social kapital, som en måde at styrke og udvikle kerneopgaven, den sociale kapital måles på faktorerne;

Tillid Retfærdighed Samarbejde

Vi ønsker at bygge vores mål og indsats på følgende værdier:

I forhold til samarbejdet med borgerne og hinanden:
 • at være lydhøre
 • at have respekt for den enkeltes personlige integritet
 • at have øje for den enkeltes ønsker om personlig udvikling
 • at være åben og ærlig i kontakten
 • at se nutiden og fremtiden som noget man har indflydelse på
 • at det er i samspillet med andre, at udviklingen formes og livet bekræftes
 • at kunne arbejde proces, projekt og relationsorienteret
   
I forhold til kvaliteten af vores ydelser:
 • at have fokus på den aktive borger
 • at være kvalitetsbevidste
 • at være udviklingsorienterede at arbejde med dokumentation og synliggørelse af indsatsen
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder, Henrik Lyngklip Kjeldgaard på telefon 29289368 eller afdelingsleder, Dorita Flindt 41864401 .

Ansøgning
I din ansøgning er det vigtigt at du;
- beskriver hvordan du ser at dine erfaringer og uddannelse kan anvendes i jobbet som bostøtte.
- beskrive dine personlige/faglige styrker og svagheder/udviklingsområder.
Relevante eksamensbeviser og udtalelser skal medsendes i kopi.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 22. november 2020

Ansættelsessamtaler: 24. november 2020 På grund af Covid-19 situationen er det sandsynligt at samtalerne afholdes virtuelt via. Teams, der vil først komme indkaldelse dagen før samtaler, hvis du er udvalgt. 
 
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
02-11-2020
Udløber:
22-11-2020
Kviknummer:
LJA-81338514
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning