Kontakt

Halsnæs Kommune

Adresse
Rådhuspladsen 1
3300
Frederiksværk
Danmark
Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune

|
Nordsjælland
|
Indrykket 13-11-2020

Leder til Jobcenter Halsnæs

Vil du være med til at sætte retning for beskæftigelsesindsatsen i Halsnæs Kommune? Har du et ressourcesyn og et godt blik for at hjælpe og motivere borgere med andre udfordringer end ledighed? Er du målrettet og kan danne følgeskab? Så er det måske dig, vi søger som leder af vores afdeling Udvikling og Fastholdelse i Jobcenter Halsnæs.

Corona-krisen har i Halsnæs som i øvrige kommuner betydet stigende ledighed. Vi tror dog fortsat på, at der er plads og rummelighed på arbejdsmarkedet til de af vores borgere, som udover ledighed kæmper med andre udfordringer. Da vores nuværende leder efter mange år i Halsnæs, har fået nyt job i en større kommune, søger vi en ny leder med samme tro og ressourcesyn på vores borgere.

Som leder af Udvikling og Fastholdelse vil du få det faglige og strategiske ansvar for en individuel meningsfuld indsats for vores knap 1.000 borgere på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering og kontanthjælp (aktivitetsparate).  Du er dog ikke alene vi har et stærkt hold af 25 fagligt dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere til at hjælpe dig, heriblandt en erfaren fagspecialist.

Vores mål er en aktiv indsats med udgangspunkt i en stærk socialfaglig tilgang, da vi tror på, at borgerne udvikler sig i samspil med andre. Din opgave bliver udover den stabile daglige drift, at bidrage til løbende udvikling samt bidrage til at vores allerede iværksatte initiativer kommer i mål. Det handler blandt andet om:

En mere jobrettet tilgang til en gruppe af vores aktivitetsparate borgere:
Flere skal med bidrog til, at den gennemsnitlige varighed af vores kontanthjælpssager faldt betragteligt. Vi ser derfor et potentiale i, at de borgere, som er tæt på jobparate, kommer tilbage til det ordinære arbejdsmarked ved hjælp af en mere jobrettet indsats. Vi er dog endnu ikke i mål med indsatsen. I samspil med medarbejdere og fagspecialist bliver det din opgave at hjælpe os det sidste stykke.

Tidlig indsats i vores sygdagpengesager:
I 2019 oplevede vi i Halsnæs Kommune et boom i sygemeldte borgere. Vi opnormerede derfor på området, og har i dag et mere stabilt antal sygedagpengesager. Arbejdet med at bringe antallet af langvarige sager ned, er dog stadig i gang. Vi håber, at dit faglige blik og engagement kan hjælpe os med at fuldføre det.

Proaktive ressourceforløb for at forebygge førtidspension:
På anbefaling af KLK iværksatte vi i 2020 en mere proaktiv brug af ressourceforløb. Samtidig er vi ved at implementere løsningsfokuseret tilgang (LØFT) i hele jobcentret. Formålet er at forebygge førtidspensionering af flere borgere. Afdelingen er en afgørende faktor i, at dette lykkes. Det kræver dog en vedholdende tilgang og et stærkt ressourcesyn, som vi forestiller os, at du bidrager med.

Videreudvikling af Sammen om ny velfærd:
Som en af første kommuner i landet integrerede Halsnæs Kommune i 2016 beskæftigelsesindsatsen og socialområdet i tre teams, med henblik på at arbejde helhedsorienteret med borgerne. Vores tværfaglige borgerkonsulenter er nået rigtig langt og har skabt gode resultater. Vi tror på, at der er mere at hente ved, at vi i kommunen tager bøvlet for de borgere, som har de mest komplekse sager. Der kræver en samarbejdende leder, som holder fast i borgeren i centrum.

Alle borgere skal være aktive:
Vi har i år gjort en kæmpe indsats for at minimere passivandelen (fokusmålene) og har løftet os gevaldigt. Vi søger en ambitiøs leder, som kan sikre, at vi trods nyudvikling ikke taber det vundne terræn.Om afdelingen
Som leder af Udvikling og Fastholdelse får du personaleansvaret for et hold af engagerede medarbejdere; 21 sagsbehandlere, to fastholdelseskonsulenter, en administrativ medarbejder og en fagspecialist.

Medarbejderne er vant til kommunikerende og inddragende ledelse, og er i hverdagen organiseret i fire faggrupper: Sygedagpenge, Ressource- og Jobafklaringsforløb, Aktivitetsparate voksne og en gruppe af borgerkonsulenter, som arbejder helhedsorienteret og tværfagligt. Afdelingen er endvidere tovholder på kommunens rehabiliteringsteam, hvor vores koordinerende sagsbehandlere på skift har rollen som mødeleder.

Medarbejderne har alle det til fælles, at de brænder for at gøre en forskel for borgerne længere væk fra arbejdsmarkedet. Som leder bliver det din opgave at værne om dette engagement gennem anerkendende, tillidsbaseret ledelse og med blik for de menneskelige aspekter i et arbejde, som til tider er mentalt krævende.

Som leder af Udvikling og Fastholdelse vil du referere direkte til områdechefen og indgå i områdets ledergruppe, som foruden dig består af seks kollegaer. Du bliver dermed en del af en faglig stærk ledergruppe, med åbenhed og rum for sparring.  Afdelingen er en ud af fire afdelinger i jobcentret, som er en del af området Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv.


Om dig
Som ny leder af Udvikling og Fastholdelse er du en tydelig, inspirerende og inddragende leder, der kan sætte retning og bidrage til nye kreative løsninger stående på et fagligt solidt grundlag til gavn for vores borgere.
Vi forestiller os, at du har kendskab til beskæftigelsesindsatsen og indsatsen for sygemeldte, og at du kan understøtte en meningsfuld og helhedsorienteret indsats for kommunens borgere.

Du er endvidere resultatorienteret, særligt på den samlede organisations vegne, og du er helt opmærksom på nødvendigheden af tværgående samarbejde, for at kunne lykkes med opgaverne. Det gælder samarbejdet med de øvrige afdelinger i jobcentret, men også kommunen i øvrigt, som fx socialområdet. Samtidig har du stærke lederkompetencer og et tydeligt drive, som gør dig i stand til at forfølge de mål, som er opsat.


Herudover søger vi en leder der;
 

  • har en relevant uddannelse og ledererfaring
  • kommunikerer klart og tydeligt, og kan oversætte lovgivning til mål og mening
  • har kendskab til og interesse for LØFT
  • forstår at bedrive produktionsstyring i kombination med inddragelse og høj medarbejdertrivsel
  • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.
     
Arbejdsstedet er Rådhuset i Halsnæs, beliggende i Frederiksværk. Du kører mod trafikken og kan nå Frederiksværk på 45 min fra København og store dele af Sjælland.

Er du interesseret i at læse mere om prioriteringen af vores faglige indsatser, kan du læse vores rammepapirer;
 

Løn- og ansættelsesforhold
Sker efter gældende overenskomst samt principperne om Ny Løn.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, med stor variation i et interessant og afvekslende socialt og faglig miljø, og med stor mulighed for at gøre en mærkbar forskel for Halsnæs Kommune.

Interesseret?
Det håber vi! Og hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Helle Seerup på tlf. 2727 7650 eller fagspecialist Susie Salah på tlf. 2339 7151.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er torsdag den 10. december 2020 kl. 13. Ansættelsessamtaler afholdes den 15. og 16. december, mens 2. samtale afholdes mandag den 21. december.
Der vil være en test mellem 1. og 2. samtale for de kandidater, som går videre.
Stillingen ønskes besat senest pr. 1. februar 2021.
 

Om Halsnæs Kommune
Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020. Læs mere om Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk eller på vores LinkedIn-profil. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Praktisk information
Oprettet:
13-11-2020
Udløber:
10-12-2020
Kviknummer:
LJA-81381638
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse