Kontakt

Behandlingshjemmet Nødebogård

Adresse
Kildeportvej 20, Nødebo
3480
Fredensborg
Telefon 21483971

Behandlingshjemmet Nødebogård

|
Nordsjælland
|
Indrykket 16-11-2020

Døgnbehandlingsinstitutionen for psykisk sårbare unge, Nødebogård, søger engagerede pædagoger 37 timer ugentligt til nyere afdeling i Bagsværd. Der er både mulighed for at blive projektansat i 6 måneder eller ansat i en fast stilling.

Vi opnormerer fortsat da kommunerne er meget interesseret i vores tilbud.

Vi opnormerer da der indskrives flere unge. Vi er kommet godt fra start med åbning af vores nye afdeling i Bagsværd og opnormerer derfor. Brænder du for at gøre en stor forskel, for svært psykisk udfordrede unge?

Vi er en døgnbehandlingsinstitution under Region Hovedstaden og stillingerne er ledige pr. 01.01.21 eller snarest muligt.

Målgruppen er normaltbegavede børn og unge i alderen 12-18 år, med komplekse psykiatriske diagnoser. Der vil være mulighed for at de unge kan blive boende frem til det 25. år.

Nødebogård står overfor et paradigmeskifte, idet vi skal kunne varetage de fleste af de opgaver, som kommunerne ikke selv kan tage hånd om. Derudover skal vi indføre en multiteoretisk tilgang. Vi har stadig vores teoretiske fundament, men skal supplere tilgangen med kognitive, systemiske og narrative teorier og metoder. Dette skal vi blandt andet for at styrke vores samarbejdsrelationer til psykiatrien og kommunerne.I Bagsværd startede vi i januar 2020 en afdeling til 14 unge op. Heraf er nogle af pladserne, med mulighed for midlertidigt at blive skærmet i delvist lukket område hvis de er til fare for sig selv eller andre. På afdelingen laves der pædagogiske observationer og behandling og du får stor mulighed for at være med til at opbygge og udvikle afdelingen.

Nærvær og omsorg er en stor del af rammerne, og det er en prioritet for os, at vores unge altid føler sig velkomne og vellidte.

Vi er pt. en personalegruppe bestående af pædagoger og sundhedsfagligt personale, samt flere faste vikarer. Vi vægter tværfaglighed højt og ser dette som en mulighed for at sikre at vi har alle overvejelser med i behandlingsarbejdet. Som medarbejder på Nødebogård, bliver du en del af en organisation med høj faglighed hvor samarbejdsvillighed, fleksibilitet og foranderlighed kendetegner en normal hverdag.

Vi søger uddannede pædagoger

 • der har erfaring med arbejdet med svær selvskade og farlig adfærd
 • der har opdateret viden, forståelse og indsigt i målgruppens udfordringer
 • der er anerkendende og ressourcefokuseret i sin tilgang til mennesker
 • der er tydelig og organiseret i dagligdagen, men samtidig kan være fleksibel i tilgangen til den unge hvis noget ikke virker.
 • der reflekterer over både teori og praksis og kan anvende dette til at skabe forandring der virker
 • der kan og vil arbejde dag og aften og som kan være fleksibel i arbejdstider hvis det bliver nødvendigt
 • der selvstændigt kan varetage en kontaktpædagogrolle og i samarbejde med den unge, evt. forældre, kolleger, ledelse og øvrige samarbejdspartnere kan tage del i udarbejdelsen af behandlingsplaner og behandlingsarbejdet, som er grundstenen for arbejdet med den unge
 • der har gode samarbejds- og formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt
 • der skal kunne overholde deadlines
 • der er fortrolig med IT og den skriftlige dokumentation af den pædagogiske indsats
 • der har lille kørekort og vil køre bil i det daglige arbejde
Du skal trives med at yde stor omsorg, høj faglighed og navigere i en hverdag, hvor du aldrig ved, hvad dagen bringer. Vi forventer at du som person er tydelig og bevidst om egne og andres grænser, samt at du er empatisk anlagt og kan handle roligt i tilspidsede situationer.

Vi tilbyder
 • En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø præget af gensidig respekt og åbenhed
 • Ansættelse i en organisation hvor udvikling og faglighed er en vigtig del af behandlingsarbejdet.
 • Løbende supervision samt opkvalificering gennem faglige temadage
Vi forventer At du har erfaring med relationsarbejdet med unge, med komplekse længerevarende 010psykiatriske problemstillinger og at du kan rumme at være i et miljø der til tider bærer præg af dette, at du er psykisk robust og at du er indstillet på at arbejde med udadreagerende og selvskadende unge.

Praktiske informationer Nødebogård/Bagsværd er en del af behandlingsinstitutionen Nødebogård som har 2 døgnafdelinger med henholdsvis 9 og 10 pladser, en intern behandlingsskole, hvor der også går dagelever og en STU i Nødebo.

I Hillerød har vi et bofællesskab for 6 voksne og derudover er der 1. værelses lejligheder, hvor borgerne også er en del af fællesskabet.

I Bagsværd er også tilknyttet kok, servicemedarbejder, psykolog, socialrådgiver, sekretær, pedel, souschef og afdelingsleder.

Ansøgningsfrist Kan du genkende dig selv i ovenstående, vil vi se frem til at modtage en ansøgning fra dig – ansøgningsfrist er mandag den 07.12.2020 kl. 12.00.

Du skal forvente at arbejde hver 2. weekend og du bliver ansat i blandede vagter. Der er dog faste nattevagter ansat. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 15.12.2020

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes via link.

Vil du vide mere? Kontakt afdelingsleder Pia Grosse på telefon 2625 6697 på hverdage mellem kl. 9-16.

Praktisk information
Oprettet:
16-11-2020
Udløber:
07-12-2020
Kviknummer:
LJA-81389979
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning