Kontakt

Social, Sundhed & Omsorg

Adresse
Kærsangervej 252
8800
Viborg

Social, Sundhed & Omsorg

|
Midtjylland
|
Indrykket 28-03-2021

Social pædagog, Ergoterapeut el. Social og sundhedsassistent


Kærsangervej 252 søger ny fast medarbejder på 30 t. om ugen. Stillingen er med blandede morgen og aftenvagter, samt hver anden weekend.

Specialtilbuddet Kærsangervej 252 er et Botilbud for 8 borgere. Tilbuddet rummer voksne med og uden foranstaltnings domme indenfor lettere udviklingshæmning og psykiatri, samt dobbelt diagnoser i forhold til psykiatri og misbrug indenfor kognitiv udfordrede borgere.

Den socialpædagogiske indsats handler primært om, at sikre borgerne oplever at bo i trygge og faste rammer, hvor hverdagen er præget af rutiner og genkendelighed. Nedbringe evt. kriminel adfærd, samt arbejde med misbrug. Det er ligeledes en del af den pædagogiske indsats, at træne og vejlede beboerne til størst mulig selvstændighed, med henblik på mindre indgribende tilbud på sigt.

Kærsangervej søger ny kollega pr. 01-06 2021 eller snarest, gerne med erfaring indenfor handicap, psykiatri el. misbrug.  

Kærsangervej 252 har stort fokus på sikkerhed for personale og borgere. Vi arbejder pædagogisk ud fra en  anerkendende, ressourcefokuserende og narrativ tilgang med afsæt i Viborg kommunes socialpolitik ”Livet er dit”. Dette gøres ved at have respekt for forskellighed, samt gennem en individuel indsats. Her er KRAP en af hjørnestenene. Dette sammen med Low arousal i forhold til konflikthåndteringen. Vi tilpasses krav og handlinger, så konflikter nedtrappes. Derudover arbejdes i samarbejde med rusmiddelcenteret, med at støtte vores borger som er i et evt. misbrug.

Som ansat på Kærsangervej 252 er du derfor:

  • uddannet social pædagog el. uddannet med en sundhedsfaglig baggrund.
  • fleksibel, omstillingsparat og kan bevare overblikket i pressede situationer.
  • en person, som fagligt kan synliggøre den pædagogiske indsats, både mundtligt og skriftligt.
  • en person som fagligt spiller sig selv og sine kollegaer gode.
  • tydelig i din kommunikation, hvor du kan skabe struktur.
  • indstillet på supervision.
  • en person, som kan rumme borgere med misbrug og udadreagerende adfærd.
  • en person, som har erfaring med handicap el. psykiatriområdet, eller har stor lyst til at arbejde indenfor området.
  • en person som har kørekort B


Vi kan tilbyde et højt fagligt miljø, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Der arbejdes ud fra en fælles systemisk og narrativ referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, her er anerkendelse og respekt i højsædet, samt at skabe et nyt narrativ for vores borgere.

Høj faglighed, fleksibilitet og arbejdsglæde, er det, vi i fællesskab arbejder hen imod. Her kan vi skabe en platform, hvor medarbejder og borger trives bedst muligt

KRAP er en af hjørnestenene på Kærsangervej, derfor forventes det, at man deltager i KRAP undervisning.

Løn i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Afd. leder Jan Therkelsen. Tlf. 22 45 61 44

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 28 april.

Praktisk information
Oprettet:
28-03-2021
Udløber:
21-04-2021
Kviknummer:
LJA-81888727
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning