Kontakt

Social- og Ældreministeriet

Adresse
Socialstyrelsen
5000
Odense C
Danmark
Social- og Ældreministeriet

Social- og Ældreministeriet

|
Fyn
|
Indrykket 14-10-2021

Faglig leder til det specialiserede socialområde for børn og unge i VISO

Kan og vil du være med til at løfte de socialfaglige kompetencer i kommunerne, så de kan træffe fagligt velfunderede valg til gavn for børn og unge? Så er du måske den nye faglige leder I VISO.


VISO oplever en stor efterspørgsel efter rådgivning og viden, og du skal som faglig leder bidrage til at udvikle og styrke VISOs specialiserede rådgivning til kommuner, tilbud og borgere inden for børn og specialundervisningsområdet.


VISO er helt centralt placeret i Socialstyrelsens arbejde med at løfte det specialiserede socialområde. VISOs praksiserfaringer og viden skal anvendes løbende af andre enheder og fagcentre i Socialstyrelsen med henblik på, at understøtte og styrke den sociale indsats i kommunerne.


Du skal lede et fagligt team af ca. 15 socialfaglige konsulenter, som arbejder med en helhedsorienteret forståelse af målgruppen og med fokus på tværfaglige rådgivningsforløb, der involverer familie og undervisningsområdet. Du vil indgå i et stærkt fagligt miljø, der er kendt for at levere høj kvalitet i opgaveløsningen og som har en uhøjtidelig omgangstone. Du vil også blive en del af et velfungerende ledelsesteam med to kontorchefer og fem faglige ledere, der arbejder tæt sammen om de mange tværgående opgaver.


Dine opgaver

Som faglig leder af Team Børn, Unge og Specialundervisning får du ansvar for at:

 • varetage den faglige ledelse af teamets samlede opgaver, herunder være en fagligt stærk sparringspartner for medarbejderne
 • varetage personaleledelse af 15 socialfaglige konsulenter med fokus på motivation, udvikling og trivsel
 • være garant for et team kendetegnet ved faglighed og kvalitet i opgaveløsningen
 • samarbejde tæt om opgaver med lederkolleger i styrelsen, VISOs leverandørnetværk, med Social- og Ældreministeriets departementet og med relevante eksterne samarbejdspartnere
 • indgå i centrets ledelse og medvirke til at understøtte driften og den strategiske og faglige udvikling i centret og Socialstyrelsen.

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du som leder går forrest i at udvikle og drive VISOs rådgivningsopgaver og at du brænder for at være med til at sikre en vidensbaseret og sammenhængende udvikling af området. Du har indsigt og erfaringer, så du aktivt kan samarbejde med departement, kommuner og interessenter i at udvikle området.


Vi forventer, at du: 

 • har et relevant ledelsesfagligt fundament og kan balancere din ledelse afhængig af kontekst, forventninger og krav
 • har faglig indsigt i området udsatte børn og unge, børn og unge med handicap samt specialundervisning
 • har kendskab til og erfaring med de kommunale rammevilkår, indsatser og udfordringer på området
 • kan vidensdele og evner at skabe og vedligeholde relationer
 • har analytisk kapacitet og evner at omsætte teoretisk viden i konkrete, anvendelige løsninger
 • har personlig gennemslagskraft og kan formidle klart med overbevisning og troværdighed, både mundtligt og skriftligt.
 • Evner at omsætte vores visioner til strategier og meningsfulde handlinger.

Om VISO
VISO og Center mod Menneskehandel er samlet i ét center og består af over 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Vi er fordelt i seks teams, heriblandt Team Børn, Unge og Specialundervisning.


VISO har kontrakter med knap 90 landsdækkende leverandører, som på VISOs vegne leverer vejledende specialrådgivning mv. om udsatte og handicappede børn, unge og voksne til kommunale myndigheder, institutioner, tilbud samt borgere. Vi leverer over 2.000 rådgivningsforløb om året og tager imod knap 6.000 henvendelser. Vores samlede rådgivningsbudget udgør knap 240 mio. kr. om året. Sammen med vores netværk af leverandører bidrager VISO således til at bringe den specialiserede viden inden for social- og specialundervisningsområdet i spil - til gavn for kommuner, fagfolk og borgere.


Center mod Menneskehandel har til opgave at koordinere og udvikle den landsdækkende sociale indsats for ofre for menneskehandel og for opkvalificering af de relevante aktører. Centeret udfører opsøgende arbejde, yder støtte til ofre for menneskehandel, træner offentlige og private aktører til at bekæmpe menneskehandel, samt fører den samlede statistik på feltet i Danmark.


VISO og CMM er en del af Socialstyrelsen, som arbejder med rådgivning, udvikling og implementering på hele det sociale område. Socialstyrelsen er en arbejdsplads med en spændende, relevant og travl hverdag, et stærkt kollegialt sammenhold, en uformel omgangstone og højt ambitionsniveau. Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår med mulighed for hjemmearbejdsdage efter aftale. Socialstyrelsen er en pendlervenlig arbejdsplads med mange ansatte fra både Sjælland og Jylland og ligger under 10 minutters gang fra Odense Banegård.


Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse senest den 1. januar 2022. Du ansættes som chefkonsulent med personaleansvar. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.
Stillingens ansættelsesområde er Social- og Ældreministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.


Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler 

Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk. Der er ansøgningsfrist den 3. november 2021.


Vi afholder 1. samtalerunde den 8. november 2021 og 2. samtalerunden den 17. november 2021. Der vil indgå en case-opgave til samtalen samt et profil- og testforløb for kandidater, som går videre til anden samtalerunde. 


Der er tale om genopslag af stillingen.


Vil du vide mere?
 
Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte kontorchef Anja Mangelsen på ama@socialstyrelsen.dk eller på telefon 41 93 24 53.


Praktisk information
Oprettet:
14-10-2021
Udløber:
03-11-2021
Kviknummer:
LJA-82817303
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse