130
130
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
130
130
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 10-07-2020

Pædagog eller psykomotorisk terapeut søges til Aktivitetscenter Skovlund, Borgercenter Nord

Aktivitetscenter Skovlund, der er en del af Borgercenter Nord i Aarhus Kommune, søger 1 pædagog eller psykomotorisk terapeut 28 timer pr uge i en begivenhedsbestemt stilling.

Om jobbet:
Aktivitetscenteret Skovlund (AC), er et §103/104 dagtilbud. Det betyder, at AC tilbyder dagbeskæftigelse i form af aktivitet og samvær til 22 personer med betydelig varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Vi er pt 5 fastansatte deltidsmedarbejdere (30-32,5 t pr. uge)
Gruppen af borgere er meget sammensat, med en udviklingsalder, der spænder fra spædbarnsstadiet og op til ca. 6 år samt mange forskellige diagnoser og behov. I relation til denne alder er den enkelte borgers livserfaring også en væsentlig parameter for forståelsesrammen og samarbejdet med den enkelte bruger.
En del af borgerne er kørestolsbrugere og har ingen eller kun lidt verbalt sprog. AC’s borgere har generelt brug for støtte til alle livets funktioner, herunder pleje- og omsorgsopgaver, og har brug for et beskyttet og særligt tilpasset miljø.
 
På AC sigter vi efter, at tilbyde den bedst mulige omverden, det ses blandt andet ved at vi dagligt tager afsæt i den enkeltes dagsform og tilpasser aktiviteten efter den enkelte borger.
Vi arbejder pædagogisk ud fra, det der nu måtte virke i forhold til den enkelte borger, altså en skræddersyet pædagogik, der tager hensyn til udviklingsalder, social, fysisk samt psykisk formåen.
 
På Borgercenter Nord arbejdes der ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om
Troværdighed, Respekt, Engagement og Sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang.
Vi arbejder med udgangspunkt i Lov om Social Service, og vores pædagogiske fundament er blandt andet Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), Low arousal, ASK (alternativ supplerende kommunikation), dagsstruktur: herunder ZIG-ZAG skemaer.
Vores fælles mål er at skabe et stabilt, varmt og udviklingsorienteret aktivitetstilbud til borgerne.
 
Vi søger en pædagog/psykomotorisk terapeut, der mest af alt kan være med til at skabe en indholdsrig og tilpas udfordrende ramme for borgernes aktiviteter og hverdag. Desuden vægter vi, at du besidder høj faglighed, som kan effektueres og ikke mindst italesættes og formidles, såvel verbalt som skriftligt.
 
Vi vægter derfor, at du besidder stor grad af kompetencer inden for:

 • Anerkendende tænkning og low arousal tilgang.
 • Gode kommunikationsevner både i tale og skrift.
 • Erfaring med at omsætte overordnede mål til konkrete og meningsfulde processer i brugernes hverdag
 • Initiativrig og kreativ tankegang til eks. at kunne skabe alternative pædagogiske tilgange og se behovet, når de opstår.
 • Evner det skriftlige arbejde gennem udarbejdelse af bilag til borgerens handleplan samt dokumentation i CSC SOCIAL
 • Eventuelt har viden om sanseintegration og pædagogisk massage
 • Har kendskab til at arbejde pædagogisk med seksualitet
 
Vi ønsker, at du på den personlige del:
 • Har lyst og vilje til at arbejde med mennesker med varigt nedsat funktionsevne
 • Har lyst og ønske om at indgå i et team med 5 andre fagligt funderede medarbejdere, ledelse og vikarer, samt indgå i samarbejde med de øvrige ansatte på Skovlund og Borgercenter Nord
 • Tager del i personaleudvikling i tæt samarbejde med ledelsen
 • Er positiv og er udviklingsorienteret
 • Har et godt humør, er jordnær og har et positivt menneskesyn, der kan inspirere dine omgivelser
 • Er tydelig, empatisk og respektfuld i handling, holdninger og er handlekraftig på en refleksiv baggrund
 Som medarbejder forventer vi, at du:
 • Er uddannet pædagog eller psykomotorisk terapeut
 • Vil og kan noget med dit fag og kan sætte gang i ”festen” også på en tirsdag
 • Kan lide at arbejde målrettet med borgeren i centrum
 • Kan lide at arbejde teamorienteret
 • Har erfaring med at arbejde med mennesker med udviklingshæmning
 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde med mennesker med en psykiatrisk overbygning
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Selv byder ind og evner at se opgaver og behov
 • Kan arbejde i en til tider travl hverdag
Vi tilbyder:
 • Et godt arbejdsmiljø i en lille og stabil medarbejdergruppe, der prioriterer det gode arbejdsmiljø.
 • Et nysgerrigt og åbent læringsmiljø, vi er ikke bange for at tænke nyt og gå utraditionelle veje.
 • En skøn og alsidig borgergruppe
 • Fokus på det sunde arbejdsmiljø
 • Et sted, som vægter faglig udvikling og professionalisme
 • En teambaseret tilgang med fokus på det gode kollegiale samarbejde
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 
Ugentligt timetal: 28 timer/uge
For yderligere information om stillingen kan du kontakte:
 • Pædagog i AC Mette Marie Sinding el. Natasja Wurtz   - i tidsrummet kl.  8–9 på telefon 41 85 59 44. Kan kontaktes uge 28, 32,33,34
 • Afdelingsleder Mette J. D. Andreassen, telefon 41 85 61 61, men foretrækker mail: mejod@aarhus.dk
  Kan kontaktes i uge 28,29,33,34

AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 19. august 2020

Vi forventer, at 1. samtale finder sted 24. august 2020 på Skejbygårdsvej 37, 8240 Risskov.
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Skejbygårdsvej 37
8240
Risskov
Praktisk information
Oprettet:
10-07-2020
Udløber:
19-08-2020
Kviknummer:
LJA-80634568
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
CSM:Øst
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Frist:
17-08-2020