173
173
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
173
173
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 30-09-2021

Pædagog søges til Center for Botilbud, Ungetilbuddet Haslekollegiet

Vi søger en kollega til en 37 timers stilling pr. 1. januar 2022, eller snarest muligt.

Om jobbet:
Haslekollegiet er en socialpsykiatrisk boform, jf. Servicelovens § 107 under Center for Botilbud, Job, Udsatte og Socialpsykiatri. Haslekollegiet deler afdelingsleder med Ungetilbuddet Bymosevej og botilbuddet Halvvejshuset.

Arbejdstiden ligger som skiftende dag- og aftenarbejde, rådighedsvagt fra vagtværelse i nattetimerne samt arbejde hver 3. weekend.

Haslekollegiets fælles faglige arbejdsindsats består i at støtte den enkelte beboer i sin egen recoveryproces, at støtte op om fællesskaber i huset og støtte det hverdagsliv, som er den fælles ramme for beboere og personale på Haslekollegiet. Vi er optaget af at samarbejde med de 14 unge voksne om, hvordan de kan ”komme sig”. 

Gennem en velfungerende nøglepersonsorganisering hjælpes vi ad med at løse praktiske og administrative opgaver i huset og omkring beboerne, og der er plads/rum til at bidrage med hvad ens særlige faglighed kan tilføre, både til de individuelle beboerforløb og det fælles liv på kollegiet.

Vi har et overordnet fokus på:

 • en recoveryorienteret tilgang og dialogisk praksis.
 • en kultur, som støtter op om inklusion i samfundet.
 • en kultur som understøtter fællesskaber i huset.
 • de unges adgang til arbejde, uddannelse og beskæftigelse.
 • de unges adgang til netværk og fællesskaber.
 • at understøtte den enkeltes proces i det personlige arbejde med psykisk sårbarhed, så som psykose og selvskade.

Kollegiet er organiseret i to bo-grupper, som hver udgør et praktisk, et socialt forpligtende og et lærende fællesskab. Det individuelle beboerarbejde er struktureret ud fra en kontaktpersonsordning.

Din profil:
Vi søger en kollega der kan inddrage beboerne i sit arbejde, som besidder faglig kreativitet og som har lyst til at både udvikle og fastholde Haslekollegiets dialogiske praksis.

Vi forventer, at du:

 • kan indgå i et respektfuldt samarbejde med beboere og kollegaer.
 • har evne til at indgå i en udviklende relation med den enkelte beboer og grupper af beboere.
 • har evne og tålmodighed til at arbejde motivationsstyrkende.
 • kan bevare gejsten ved de små skridt.
 • er i stand til at arbejde på egen hånd med udgangspunkt i teamet.
 • kan omstille sig og agere i en ofte uforudsigelig hverdag.
 • vil og kan samarbejde med beboerne om at styrke dem i at mestre egen tilværelse.
 • kan – og er optaget af at reflektere i praksis og over praksis.

Du kan forvente:

Du kan forvente at blive en del af et stærkt fagligt fællesskab, der har skarpt øje for inddragelse af beboerne. Du kan også forvente at blive en del af kollegiale sparrings- og dialogfora, og en reflekterende, dialogisk og værdibaseret faglig kultur med fokus på læring i praksis.

På Haslekollegiet får vi ekstern supervision ca. hver femte uge.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37 timer. 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til medarbejderne på Haslekollegiet på tlf.: 8713 4222 eller til afdelingsleder  Kræn Ahrensbach på telefon +4540316570.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Relevante eksamensbeviser og udtalelser skal medsendes i kopi.

Ansøgningsfrist:  24-10-2021
 
Vi forventer, at samtalen finder sted torsdag d. 11. november 2021. Kandidater vil blive indkaldt til samtale senest d. 5. november 2021.

Beboerrepræsentanter indgår i ansættelsesudvalget.

Om os
Center for Botilbud består af 20 socialpsykiatriske botilbud under servicelovens §85, §107 og §108. De ansatte i Center for Botilbud har forskellige faglige baggrunde og er også uddannelsessted for flere uddannelsesretninger. Der er derfor også en forventning om, at alle ansatte i Center for Botilbud udover at bidrage til kerneopgaven også bidrager til at sikre et godt læringsmiljø for de studerende.

Stillingen placeres som udgangspunkt i Botilbuddet Haslekollegiet, Provstebakken 30, 8210 Aarhus V.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

24-10-2021

Kontakt

Aarhus Kommune

Provstebakken 30
8210
Aarhus V
Tlf: 40316570
Praktisk information
Oprettet:
30-09-2021
Udløber:
24-10-2021
Kviknummer:
LJA-82735483
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed