103
103
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
103
103
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Tinghøj

|
Syd- og Sønderjylland
|
Indrykket 03-11-2020

Socialpædagog til Tinghøj børn- og unge

Socialpædagog til Tinghøjs døgnafdeling for børn og unge 

 

Arbejdssted: Tinghøj, Tingvejen 6, 6000 Kolding

Arbejdstid: 35 timer

Ansættelsestidspunkt: 1. januar 2021

 

En af vore pædagoger har søgt nye udfordringer, med en anden målgruppe. Vi søger derfor en socialpædagog til et af vores dynamiske og kompetente team på Tinghøj.

I døgnafdelingerne på Tinghøj, bor der børn og unge mennesker, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos sine forældre. Børnene/ de unge er på forskellig vis udfordret. Børnene/de unge har brug for tydelige omsorgsfulde voksne som kan støtte både børnene/ de unge og ofte også deres forældre.

Det kræver stor faglighed og fagpersonligt engagement.

Vi ser forskellige udfordringer hos børnene, som de har brug for vores støtte i at håndtere. Vi arbejder med relationen mellem barn/ung og familien, med henblik på at bevare og styrke kontakten.

Vi kan se voldsom og udadrettet adfærd, og vi er optaget af at undersøge hvad der ligger bag adfærden. Det kan fx være sorg, tab, svigt, ked-af-det, udfordringer med behovsudsættelse eller savn.

Vi ser til tider en opstart på kriminel løbebane, og at de eksperimenterer med alkohol og stoffer. Vi forstår det som en måde at få tilhørsforhold i en gruppe, hvor man føler sig accepteret, samt bedøvelse af det der gør ondt i livet. Vi har også kontinuerligt unge med udfordringer som spiseforstyrrelse, der kommer til udtryk som madvægring, overspisning eller begge dele. Dette forstår vi bl.a. som en måde at skabe kontrol i den usikkerhed og det lave selvværd, de mærker.

Børnene og de unge bliver af personalet, udfordret, guidet og støttet på en anerkendende måde. Vi arbejder målrettet på at understøtte en personlig udvikling, der kan hjælpe børnene/ de unge i en positiv retning.

Der kan forekomme udadrettet adfærd, så det bedes du forholde dig til inden du søger.

 

Vi arbejder ud fra Selvværd- og Sammenhængsstrategien, hvor vi gerne vil have vores unge til at blive gode medspillere, i processen med at udvikle sig og have mål i livet.

Vi søger en pædagog der vil arbejde for en anerkendende og procesorienteret tilgang. Vi ønsker du kan arbejde på at skabe sunde, dynamiske relationer, så børnene/de unge og deres familier føler sig set og anerkendt.

De fem leveregler der står beskrevet i strategien er vigtige for os, og vi anvender dem aktivt i den pædagogiske relationskompetence vi udfører i praksis. Et eksempel: Leveregel nr. 5 i selvværd og Sammenhæng hedder "Gå borgeren i møde", og vi omsætter den bl.a. til at kunne arbejde anerkendende, på en måde der skaber udvikling og selvværd. Et andet eksempel: Leveregel nr. 3 hedder "Det er borgerens plan", og vi arbejder aktivt på at udarbejde planer der giver mening for barnet/den unge og familien. Det kan være at fagland har nogle andre ønsker og mål for den unge, men vi er optaget af at finde forståelse i borgerland, og først og fremmest møde barnet/den unge hvor vedkommende er – og starte der.

 

Du kan læse mere om Selvværd og Sammenhæng, og de fem leveregler her: https://www.kolding.dk/politik/politikker-og-strategier/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng/strategi-for-selvvaerd-og-sammenhaeng

 

Som udgangspunkt tager børnene/de unge afsted i skole/ praktik/ job om morgenen. Det er vigtigt at der er tydelige voksne omkring dem, som kan skabe struktur, forudsigelighed og tryghed. Efter endt skole, samt i weekender, kan der laves individuelle aftaler om deltagelse i fritidsaktiviteter, lektiehjælp, besøgsaftaler eller andet barnet/den unge måtte ønske at deltage i. Vi har fokus på sundhed og trivsel. Da nogle af børnene/de unge hos os har svært ved selv at opretholde en sund livsstil med glæde, motion og god kost, må du meget gerne have et kreativt indspark til leg og udfoldelse.

Da du skal kunne arbejde når børnene/de unge er hjemme, vil en stor del af din arbejdstid ligge udenfor vanlig arbejdstid.

 

Funktioner: 

Vi forventer, at alle medarbejdere i Organisationen Tinghøj udviser høj grad af ansvarlighed over for vores opgaver, som bl.a. er at bidrage til bedre livskvalitet og trivsel for børnene/de unge, via det fagpersonlige og pædagogiske arbejde.

 

Vi forventer at du understøtter et godt samarbejde med forældrene og andre pårørende, samt at du bidrager positivt i samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere. 

 

 • Du vil som pædagog være tilknyttet en afdeling hvor der bor 8 børn/unge, og indgå i samarbejdet med naboafdelingen på samme matrikel, som også huser 8 børn/unge. 
 • Du vil blive primærpædagog for 1 eller 2 af børnene/de unge
 • Du vil bidrage til at få hverdagens struktur og gøremål til at gå op i en højere enhed
 • Du vil bidrage positivt til at skabe et rummeligt, anerkendende miljø
 • Du deltager aktivt ved personalemøder, samt ved ekstern og intern supervision
 • Du skal kunne tage ansvar for at lave handleplaner og følge dem i den pædagogiske praksis. 
 • Du skal udarbejde statusskrivelser, sammen med barnet/den unge og evt. forældre, samt deltage ved statusmøder med sagsbehandleren, og evt. de pårørende.
 • Du vil skulle varetage samtaler med forældre og andre samarbejdspartnere. 
 • Du skal, sammen med kolleger, afvikle husmøder med børnene/de unge der bor i afdelingen
 • Du skal tage et medansvar over for vores studerende, så de får et dynamisk, udviklende og lærerigt praktikforløb

 

 

Kvalifikationer:  

Vi har mange ønsker men nogle af de væsentligste kvalifikationer har vi forsøgt at opridse.

 • Det er et krav at du er uddannet pædagog, og gerne med viden, uddannelse og erfaring der kan bidrage hos os.
 • Du er optaget af relationens betydning, og hvordan en god og saglig pædagogisk relationskompetence er afgørende faktor i indsatsen omkring børnene og deres familier.
 • Du er villig til kontinuerlig fagpersonlig udvikling, og deltager aktivt ved den eksterne supervision.
 • Du er optaget af familiernes betydning, og kan se vigtigheden af samarbejdet med forældre og andre pårørende.
 • At du har en vis modenhed i, at kende dig selv i tilspidsede situationer, kan bevare roen og hjælpe børnene/de unge når de bliver frustrerede.
 • At du er optaget af at se bag om adfærden, og finde mening i det adfærden kan udtrykke.
 • At du er optaget af hvem barnet/ den unge er, og ikke af adfærden alene.
 • Du har erfaring med at sikre en høj faglig kvalitet i dokumentationsarbejdet, ud fra børnenes/ de unges handleplaner og udviklingsmål.
 • At du har lyst til at være sammen med børnene/ de unge, og deltage i aktiviteter i og uden for huset
 • At du har et vist kendskab til dig selv, og formår at bevare en fin balance mellem integritet og samarbejde.

 

Vi er endvidere optaget af om: 

 

 • Du har evnen til at have fokus på børnene/de unge og kerneopgaven omkring dem
 • Du arbejder anerkendende både i forhold til børn, forældre og kollegaer. 
 • Du kan arbejde ud fra en pædagogisk faglighed, med øje for kompetencer, ressourcer og muligheder.
 • Du har evnen til at være ressourcefokuseret frem for fejlfinder. 
 • Du bruger dialogen, som arbejdsredskab, i samarbejde med kollegaer og forældre, så børnene/ de unge får de bedst mulige udviklingsbetingelser.  
 • Du kan arbejde struktureret og med forudsigelighed. 
 • Du er fleksibel og rummer at arbejde i forskellige sammenhænge, så de unge inkluderes i fællesskabet. Både i og uden for huset.
 • Du kan arbejde selvstændigt og målrettet, men også samarbejde med den øvrige personalegruppe.  
 • Du er god til skriftlig og mundtlig formidling, og kendskab til IT er en forudsætning.  
 • Du har erfaring med at andre oplever dig som tydelig, nærværende og anerkendende i dit arbejde.
 • Du kan arbejde selvstændigt, og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Du vil tage medansvar for personalegruppens liv og trivsel. 
 • Du er motiveret for at udvikle din Pædagogiske relationskompetence og er optaget af den neuro affektive måde at arbejde på.

 

Løn:  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal løndannelse.   

 

Nærmere oplysninger:  

Centerleder Janne Thiel Doctor på tlf. 29 37 41 24

eller

Afdelingsleder Pia Hass Møllerskov på tlf. 91 17 00 15 

 

Ansøgningsfrist:  

Søndag den 8. december 2020

 

Ansættelsessamtaler:

Vil finde sted den 16. december 2020

 

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffe- og børneattest, når loven kræver det, eller

stillingen i øvrigt berettiger til det.

 

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d00df7e8)

Kontakt

Tinghøj

Tingvejen 6
6000
Kolding
Praktisk information
Oprettet:
03-11-2020
Udløber:
08-12-2020
Kviknummer:
LJA-81341933
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe, Storkøbenhavn
Frist:
07-02-2021
Gladsaxe Kommune
Gladsaxe, Storkøbenhavn
Frist:
07-02-2021