89
89
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
89
89
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Esbjerg kommune

|
Syd- og Sønderjylland
|
Indrykket 06-10-2020

Socialpædagog/værkstedsassistent til Pile Alle 2, Gartneriet i dyregruppen, Udviklingscenter Vest

Beskæftigelsen søger pr. 1.januar 2021 socialpædagog/værkstedsassistent på 34 timer til Pile Alle 2, Gartneriet med placering i dyregruppen.

Gruppetilknytningen kan eventuelt senere blive ændret, idet arbejdsopgaver, kompetencer eller nye samarbejdsrelationer definerer placeringen.

Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).


Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vores center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.
Beskæftigelsen er et dagtilbud under Udviklingscenter Ribe og tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud for voksne fysiske og psykiske handicappede.
Kerneopgaven er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger.
Alle personaler uddannes i Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP) og det pædagogiske arbejde dokumenteres i Sensum.

Beskæftigelsen består af 3 matrikler:

 • Gartneriet, som omfatter parkarbejde, mindre dyrebrug, drivhusproduktion og butik.
 • MP Plast, der laver montagearbejde i privat virksomhed (udplacering).
 • Drift & Teknik, som er områdets pedel – og håndværkerafdeling.
Alle opgaver har et pædagogisk sigte og læring er et centralt begreb.
Formålet er at støtte borgeren i at udvikle personlige, sociale og beskæftigelsesmæssige kompetencer, som kan bidrage til et liv så tæt på det almindelige som muligt og med fokus på udvikling af arbejdsidentitet.

Det er en forudsætning, at borgerne mødes med en anerkendende tilgang.

Både personalet og borgerne arbejder ofte på tværs af grupperne.

Dyregruppen beskæftiger ca. 12 borgere.
De 3 personaler skal i fællesskab løse de pædagogiske og driftsmæssige opgaver som et team.Arbejdsopgaver:
 • Den målrettede pædagogiske dokumentation og opfølgning er en absolut kerneopgave.
 • Du bliver kontaktperson for en gruppe borgere.
 • Du deltager i gruppens mange praktiske opgaver, som overvejende består af arbejdet omkring dyrebruget, lettere pedel - og gartnerarbejde sammen med borgerne.
 • Du skal deltage i weekendvagter, som består af pasning af blomsterbutikken, vanding i drivhusene og dyrepasning.
  Vagterne forekommer hver 7. uge. 

Kvalifikationer:
 • Først og fremmest skal du være en faglig dygtig, der kan koble teori med praksis.
  Det er vigtigt, at du har evner indenfor dokumentation og skriftlighed og får fulgt opgaverne til dørs.
 • Du skal arbejde ressourceorienteret og have en anerkendende tilgang.
 • Du skal være struktureret både i det pædagogiske felt, men også omkring de mange praktiske opgaver.
 • Du skal være meget praktisk anlagt og have interesse i dyrepasning og foldpleje.
 • Du skal være fleksibel, så du kan arbejde i alle grupper og med forskellige målgrupper.

Kørekort til almindelig bil er et absolut krav. 

Yderligere oplysninger kan fås ved socialpædagog Jette Kirkegaard på telefon
7616 8339 i følgende tidsrum:
3. og 5. november mellem kl. 10-13.

Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside: www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingerne.


Ansøgningsfrist den 15. november 2020

Samtaler forventes afholdt:
Tirsdag den 24. november.

Rundvisning
11. november kl. 12.30.
Vi mødes på Pilealle 2, Ribe.

Tilmelding til rundvisningen sker til; hecla@esbjergkommune.dk. Skriv i emnefeltet: ”Rundvisning”.

Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i word eller PDF-format.
 

Kontakt

Esbjerg kommune

Lillebæltsvej 91C
6715
Esbjerg N
Praktisk information
Oprettet:
06-10-2020
Udløber:
15-11-2020
Kviknummer:
LJA-81239444
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Odense Kommune
Odense, Fyn
Frist:
02-12-2020
Næstved Kommune
Næstved, Sydsjælland inkl. Møn
Frist:
10-12-2020