93
93
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
93
93
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Horsens Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 03-09-2020

Specialvejledningen i Horsens Kommune søger medarbejder til Team Erhvervet Hjerneskade

Specialvejledningen i Horsens Kommune søger pr. 1 november, eller snarest derefter, 1 medarbejder til en fast 37 timers stilling i Team Erhvervet Hjerneskade.
 
Den kommende medarbejder vil indgå i et stærkt fagligt team på 6 medarbejdere.
 
Specialvejledningen Horsens Kommune, henvender sig til borgere over 18 år, med funktionsnedsættelser indenfor udviklingshæmmede, psykiatri og erhvervet hjerneskade.
Opgaverne faciliteres hos eksterne borgere jf. SEL § 85. Opgaverne løses bl.a. som virtuel vejledning, vejledning i Specialvejledningens lokaler, som gruppeforløb og i borgerens eget hjem eller andre mødesteder.
Arbejdstiden vil kunne variere, alt afhængig af opgavens kompleksitet, men hovedsageligt i tidsrummet mellem 07.00 og kl. 17.00 på hverdage.
 
Vores kerneopgave er: at bidrage til at forløse borgernes potentiale. Som medarbejder støtter du borgeren i, at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med minimeret behov for offentlig hjælp.

 • At yde støtte, træning og vejledning af borgere i eget hjem efter SEL § 85.
 • At virke som facilitator, og have fokus på forløsning af borgerens potentiale og derved – sammen med borgeren, understøtte borgerens mulighed for, at leve et så selvstændigt liv som muligt.
 • At støtte borgeren i udviklingen af mestringsstrategier.
 • At yde en faglig velkvalificeret rådgivning og vejledning.
 • At medvirke til en forebyggende indsats for at mindske konsekvenser af et evt. funktionsstab.
 
Vi sætter retning
Ved at skabe de bedste resultater
Vi eksekverer
Ved at vise ansvarlighed og tillid for at nå de aftalte mål
Vi bygger bro
Ved at tænke sammen med andre for at skabe endnu bedre løsninger
Vi frigør energi
Ved at være konstruktive kollegaer, der bidrager til et stærkt team
Vi har teknologisk intuition
Ved at understøtte borgerens mestring med teknologiske løsninger
 
Det der kendetegner målgruppen for Team Erhvervet Hjerneskade er borgere hvis funktionsnedsættelse f.eks. kan være opstået som følge af:  apopleksi, hovedtraume, betændelsestilstand i hjernen, iltmangel med påvirkning af hjernen, eller andre neurologiske sygdomme.
Der er derfor tale om personer, der falder inden for et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Det er dog fælles for alle borgerne, at de har behov for individualiseret hjælp og/eller støtte i hverdagen. Det kan for eksempel skyldes:
 • Varierende grader af accept og/eller erkendelse af de erhvervede begrænsninger
 • Forskellige former for afasi
 • Adfærd der vanskeliggør socialt samvær
 • Nedsat virkelyst/initiativ
 • Manglende eller begrænset evne til at overskue og strukturere
  Andre problemstillinger
  Ud over de nævnte eksempler kan der være borgere med følgende tillægsdiagnoser:
 • Personer med dobbeltdiagnoser – for eksempel hjerneskade og en psykiatrisk lidelse
 • Personer med misbrug
 • Personer med problemskabende og/eller udadreagerende adfærd
  Dine faglige kvalifikationer:
 • At du har en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse og er indstillet på fortsat udvikling af faglige metoder.
 • At du har en stor grundlæggende faglig og praktisk viden med mennesker med erhvervet hjerneskade, foruden viden indenfor neuropædagogik og systemisk tilgang.
 • At du foruden viden og erfaring med målgruppen, har viden om specialdiagnoser, misbrug og psykiatri.
 
Krav til personlige og faglige færdigheder:
 • At du er fokuseret på at løsninger findes i fællesskab med borgeren og i samarbejde med det private og professionelle netværk.
 • At du er indstillet på meget alene-arbejde og arbejde i tværprofessionelle teams.
 • At du kan agere selvledende.
 • At du mestrer skriftlig formidling og er stærk i dokumentation.
 • At du er psykisk robust, forstået som, at du i uforudsete og belastende situationer kan bevare det faglige fokus, og dermed håndtere påvirkninger, og samtidig undgå forråelse.
 • At du i forskellige situationer er i stand til at tage gode og hurtige beslutninger, som du kan argumentere for fagligt.
 • At du har kendskab til IT på brugerniveau.
 
Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads i organisatoriske rammer, hvor du som medarbejder får mulighed for at være med til at præge og videreudvikle specialvejlederområdet i Horsens Kommune.
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads, med engagerede kollegaer og en afslappet atmosfære.
 • Arbejde i selvstyrende teams – hvor vi hjælper hinanden, samtidig med at vi arbejder selvstændigt og er fleksible.
 • En arbejdsplads, hvor nøgleordene er åbenhed, dialog, refleksion og anerkendelse.
 • Ekstern supervision, samt intern sparring, med fokus på såvel borgerens mål og vedvarende udvikling af fagligheden.
 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til:
 
Afdelingsleder Martin Hughes på tlf. 30 44 59 51, mandag til fredag mellem kl.9.00-15.00.
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomster indgået med faglige organisationer. Aflønning i henhold til Ny Løn.
 
Ansøgningsfrist: onsdag d. 23.09.2018 kl.10.00
 
Vi forventer at indkalde kvalificerede kandidater til samtale mandag d.28.09.2020.
 
Link til:
HPS Strategi
Hjemmeside
SHR Organisationsdiagram
Pjece
 

Kontakt

Horsens Kommune

Islandsvej 17
8700
Horsens
Praktisk information
Oprettet:
03-09-2020
Udløber:
23-09-2020
Kviknummer:
LJA-81011544
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Krisecenter - Liva
København, Storkøbenhavn
Frist:
10-11-2020
Fredericia Kommune
Fredericia, Syd- og Sønderjylland
Frist:
09-11-2020