155
155
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
155
155
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Gribskov Kommune

|
Nordsjælland
|
Indrykket 08-04-2021

Støttekontaktpersoner til Ungeindsatsen

Vi opnormerer området! Udviklingsorienteret og omstillingsparate kontaktpersoner søges til Ungeindsatsen i Gribskov Kommune

Vi søger snarest muligt to støttekontaktpersoner på fuld tid til vores Ungeindsats.

Du bliver en del af Team Ungerådgivning og -indsats. Du skal varetage støttekontaktpersonopgaver efter SEL § 11, § 52 og § 76 i individuelle forløb og i gruppeforløb. Du vil også skulle indgå på tværs af Ungeindsatsens tilbud til unge mellem 14-29 år. Det betyder, at du også skal være indstillet på at støtte i overgange for den unge og efter andre lovgivninger, f.eks. SEL § 82a og b, § 85 og i ht LAB.

I løsningen af opgaverne samarbejder vi på tværs af teams i Ungeindsatsen og på tværs af centre, hvor vi mødes i koordineret opgaveteams omkring den unge for at planlægge den bedste løsning for den unge.

Ungeindsatsen
Gribskov Kommune etablerede den 1. marts 2020 en ny forebyggende Ungeindsats. Ungeindsatsen er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge under 30 år får støtte til at komme i gang med uddannelse eller kommer i job.

Ungeindsatsen tager udgangspunkt i Lov om Kommunal Ungeindsats og indebærer, at samarbejdet omkring unge 14 til 30-årige styrkes på tværs af skoleområdet, børn og familieområdet, uddannelsesvejledningen og beskæftigelsesområdet. Det betyder, at vi arbejder på tværs af fagområder om indsatser, som kan støtte den unge i at opnå de mål, der ved fælles hjælp sættes i den unges uddannelsesplan.

Vi hjælper alle unge, der endnu ikke er i gang med uddannelse eller job, eller unge der på grund af personlige eller sociale årsager har brug for støtte fra kommunen – også støtte til at fastholde en uddannelse eller et job.

Team Ungerådgiving og -indsats
Teamet er forankret i Ungeindsatsen, der, foruden de to nye kontaktpersoner, består af fem kontaktpersoner, to psykologer, 10 ungerådgivere, teamkoordinator og fagchef. Du vil have din daglige gang hos borgerne, i Ungeindsatsen, på skolerne, i vores hus i Græsted og på vores ungeforløb Next Step, der er placeret i Gribskov Kommunes Uddannelsescenter.

De daglige opgaver består af

 • Støtte unge med mangeartede udfordringer
 • Pædagogiske støtte til unge og praktiske opgaver i den unges hverdag
 • Samtaleforløb i et relationelt felt
 • Gruppebaserede indsatser af både pædagogisk og terapeutisk karakter
 • Konfliktløsning mellem unge og forældre
 • Udarbejdelse af dine egne behandlingsplaner samt udarbejdelse af forløbsbeskrivelser
 • Borgerinddragende evalueringsværktøjer (f.eks. Feedback Informed Treatment)

Vi har afvekslende opgaver, der spænder fra korte samtaleforløb og praktiske opgaver til lange forløb med unge i udsatte positioner og samarbejde med familien og professionelle.

Du vil få stor indflydelse på din egen arbejdstilrettelæggelse, hvilket kalder på en stor fleksibilitet, og du skal være indstillet på, at der ugentligt forekommer arbejde uden for normal arbejdstid – tidligt og sent.

I arbejdet som kontaktperson i Ungeindsatsen er der fokus på at sikre gode overgange for den unge, hvor målet er at hjælpe den unge i gang med uddannelse, job og et selvstændigt voksenliv. Vi arbejder empowerment-orienteret, hvilket betyder, at vores arbejde ofte går ud på at mobilisere ressourcer via rådgivning og støtte til psykisk sårbare unge i håndtering af sociale og personlige problemstillinger samt praktiske opgaver f.eks. at understøtte, at den unge kommer i skole, at søge ind på en ungdomsuddannelse, at bo i egen bolig.

Det er formålet at udvikle den unges evner til at klare eget liv bedst muligt og i videst muligt omfang. Det betyder også, at vi yder støtte til netværksdannelse, misbrugshåndtering og social udvikling. Du vil skulle arbejde efter de opsatte mål i uddannelses- og handleplanen og sikre progression ved at evaluere din indsats løbende.

Da Ungeindsatsen er en nyere enhed, vil du også skulle påregne deltagelse i udviklings- og projektforløb på tværs af Ungeindsatsen, der udvikler vores indsatser som understøtter den unge og arbejder i retning af vores fælles mål for Ungeindsatsen.

Vi tilbyder
 • En ny arbejdsplads, som du kan få mulighed for at forme i et fællesskab med dine kollegaer og ledelsen
 • En arbejdsplads med en flad struktur, hvor der i høj grad er mulighed for medindflydelse i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og i udviklingen af indsatser
 • Et udfordrende og spændende arbejdsområde med alsidige opgaver
 • Løbende supervision
 • Tæt tværfagligt samarbejde og sparring med afdelingens øvrige ansatte og andre samarbejdspartnere
 • En tillidsbaseret arbejdsplads med store ambitioner for gode faglige løsninger, herunder mulighed for at præge måden, som vi arbejder på
 • Et stærkt socialt fællesskab med godt humør og plads til den enkelte

Vi forestiller os, at du
 • Har en social-, pædagogisk- eller sundhedsfaglig uddannelse
 • Har erfaring med at arbejde med unge med udfordringer, fx unge på kanten af kriminalitet, misbrug, familiære udfordringer, autismespektrumforstyrrelser
 • Kan anvende en behandlende tilgang i et ”behandlings-light”-perspektiv
 • Kan udvikle en troværdig og tillidsfuld relation til den unge og den unges forældre. En relation der bygger på ligeværdighed, respekt, omsorg og empati
 • Har en teoretisk viden og erfaring metodemæssigt, ift. relationelle metoder herunder mod på at arbejde såvel individuelt som gruppebaseret
 • Besidder en grundlæggende selvstændighed, er praktisk anlagt og kan varetage mange opgaver på egen hånd
 • Har vilje og lyst til at samarbejde om udvikling af gode bæredygtige tilbud til de udsatte unge i Gribskov – NADA-cafe, R&R2-ADHD mestringskursus mm.
 • Har et stort engagement, fleksibilitet og tålmodighed
 • Har interesse for og erfaring fra arbejdet med målgruppen unge, samt viden om ungdomskultur, og de udfordringer som udsatte unge møder
 • Kan forholde dig både løsningsorienteret og anerkendende til de unge, du skal arbejde med
 • Har gode skriftlige, koordinerende og administrative kompetencer, da du skal dokumentere, arbejde med indsatsplan samt samarbejde med flere fagfolk
 • Du evner at bevare roen også i pressede situationer
 • Du kan stå alene og håndtere komplekse problemstillinger, men du er også nysgerrig på nye perspektiver og vil indgå i faglige drøftelser og inddrage kollegaer og ledelse i dit arbejde

Organisering
Ungeindsatsen er organiseret under Center for Job og Unge (CJU). Vi er organiseret som en tværgående indsats bestående af ungerådgivere, beskæftigelsesrådgivere, voksenrådgivere, kontaktpersoner, psykologer, uddannelsesvejledere, virksomhedskonsulenter og SSP.

Vi arbejder på tværs af afdelinger i kommunen, bl.a. ønsker vi at arbejde tæt sammen med vores fremskudte forebyggelsesteam med socialrådgivere ude på skolerne og PPR. Vi ønsker også at gå i tæt samspil med uddannelsesinstitutioner og det lokale arbejdsmarked.

Om arbejdsstedet
Vi lægger vægt på en hverdag præget af kollegial opmærksomhed, godt humør og engagement. Du bliver en del af en afdeling, som er helt ny med 45 engagerede og udviklingsorienterede kollegaer. Du får gode muligheder for selv at planlægge din arbejdsdag, og kan du lide at arbejde tværfagligt, er Gribskov Kommunes Ungeindsats et godt valg. Vi arbejder i en teamstruktur med en høj grad af teamansvar.

Center for Job og Unge er beliggende centralt i Helsinge tæt ved stationen, handelsbyen og en smuk natur.

Forventninger
Du har kørekort og gerne egen bil til rådighed. Du vil også have mulighed for at booke en bil på arbejdspladsen.

Du ansættes efter gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte fagchef Christina Hoegh Wollesen på telefon 72 49 64 45 eller faglig koordinator Marianne Vinther Nielsen på telefon 72 49 61 73.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 21. april kl. 15.00.

Vi forventer at afholde 1. samtale tirsdag den 27. april 2021 og 2. samtale onsdag den 28. april 2021.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Gribskov Kommune

Bymosevej 4
3200
Helsinge
Tlf: 72496000
Praktisk information
Oprettet:
08-04-2021
Udløber:
21-04-2021
Kviknummer:
LJA-81931912
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce