88
88
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
88
88
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Region Midtjylland

|
Vestjylland
|
Indrykket 18-11-2020

Ulfborghus søger pædagogiske personale i en fast stilling 37 t/u og 2 stillinger 10 t/u stilling

Grundet tilgang af børn søger Ulfborghus flere medarbejdere med socialpædagogisk baggrund eller en anden relevant social- eller sundhedsfaglig baggrund til at arbejde i et specialiseret bo- og behandlingstilbud målrettet børn og unge indenfor autismespekteret og/eller med en  tilknytningsforstyrrelse.

Om stillingerne
Vi mangler en fast medarbejder 37 timer ugentligt og 2 faste medarbejdere med 10 timer ugentligt (primært weekend).

Vores nye kollegaer får til opgave i samarbejde med tilbuddets øvrige personale at varetage det pædagogiske arbejde med børnene og de unge både i døgnafsnittet Ulfborghus og i Aflastningen ved Ulfborghus. Her er god mulighed for at blive introduceret til opgaverne samt for sparring i dagligdagen, da der altid er flere på arbejde samtidig. Arbejdsopgaverne består blandt andet i, at støtte borgerne i alle dagligdagens gøremål samt medvirke ved mål og udviklingsarbejde ved børnene.

Arbejdsopgaverne er meget alsidige, det spænder fra den helt praktiske med hjælp/støtte, til den daglige hygiejne, til svære psykosociale udfordringer. Indsatsen skal løbende tilpasses den enkelte borgers muligheder, ressourcer og ønsker. Du skal også deltage i almindelig daglig husførelse og rengøring.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en uddannelse som pædagog eller en anden relevant uddannelse, gerne med kendskab til området, og at du brænder for at arbejde med børn og unge.

Vi lægger også vægt på at:

 • Du har lyst og evne til at yde basal hjælp til borgere med komplekse sociale og psykiske udfordringer.
 • Du har stor bevidsthed om din egen faglighed personlig modenhed og bevidsthed om at bruge dig selv i relationen til primært borgerne, sekundært til kolleger og andre samarbejdspartnere.
 • Du har viden om og erfaring med målgruppen og gerne med Neuroaffektiv udviklingspsykologi, autismepædagogik og Low Arousal.
 • Du er faglig reflekterende, både i forhold til dig selv og din omsorg for barnet/ den unge.
 • Dit overblik og din ro bunder i et godt kendskab til dig selv og din reaktion i stress situationer. Du evner at sætte tydelige grænser på en rolig og anerkendende måde.
 • Du har viden og evne til at håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter.
 • Du er villig til at arbejde med din egen faglige udvikling, indgå i supervisionssammenhænge og har lyst og mod på at arbejde med din egen selvagens.
 • Du har gerne kendskab til Lov om voksenansvar og kvalitetsmodellens 7 temaer og lyst til arbejde ud fra disse.
 • Du har gode skriftlige færdigheder og arbejde målrettet med dokumentation samt andre daglige registreringer.
 • Du er indstillet på praktisk arbejde.
 • Du har gyldigt kørekort (B.)
Vi tilbyder
 • Et stærkt team af pædagoger, som har en bred erfaring med arbejdet inden for autismeområdet.
 • En afdeling med høj faglighed og med fokus på udvikling og trivsel for både børn og unge og personale.
 • Strategisk og personlig kompetenceudvikling.
 • Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam.
 • Supervisionsforløb og fortløbende undervisning, uddannelse og opkvalificering.
 • Engagerede kollegaer som alle tager ejerskab i en afdeling med god kultur, trivsel og humor.
 • Pædagogiske udfordringer på såvel et fagligt som personligt niveau.
 • En afdeling, som støttes af SBU's stab af eksempelvis psykologer og sundhedsfagligt personale.
 • En rød tråd i behandlingsarbejdet og en nærværende og synlig ledelse.
 • En mentorordning og et højt kvalificeret introprogram.
Hvem er vi?
Ulfborghus er et tilbud målrettet børn og unge mellem 5 -17 år indenfor autismespekteret og/eller med tilknytningsforstyrrelser som kan profitere af autismepædagogik. Målgruppen kan desuden have komoorbiditet bl.a. i form af psykiatriske lidelser og adfærdsproblemer.
Ulfborghus er et specialiseret bo- og behandlingstilbud (døgntilbud) under Specialområde Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland.

Ambitionsniveauet er højt: I SBU vil vi være Danmarks førende specialtilbud til udsatte børn og unge - og Ulfborghus skal understøtte dette som et højt specialiseret døgntilbud for børn med autisme og autismelignende træk.

Ulfborghus er normeret til 13 døgn- og aflastningsbørn og unge i alderen 5 -17 år. Ulfborghus drifter desuden et internt skoletilbud med 10 pladser. Ulfborghus et ét samlet tilbud, men fysisk indrettet med en døgnafdeling og en aflastningsafdeling samt et specialpædagogisk enkeltpersonsprojekt. Desuden har vi et skoletilbud i en særskilt bygning.

Til afdelingerne er knyttet et kontaktteam, bestående af et antal medarbejdere, som varetager planlægning og gennemførelse af det praktiske arbejde samt det pædagogiske udviklingsarbejde omkring børnene og de unge. Som medarbejder på Ulfborghus vil du blive tilknyttet et kontaktteam. Den enkelte medarbejder har uddelegerede ansvarsområder i forhold til de opgaver teamet skal løfte. Borgerne medinddrages i alle gøremål ud fra den enkeltes forudsætninger. Det daglige nærmiljø danner basis for borgernes trivsel og tryghed, samt giver grobund for udvikling af selvstændighed.

Læs mere om os på www.sbu.rm.dk

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Stillingerne ønskes besat den 1. januar 2021 eller snarest herefter.
Flere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Bente R Jakobsen telefonnr. 5126 4937 eller ved teamleder Jesper Halkjær Kronbæk på telefonnr. 2399 6098.

Ansøgningsfrist mandag den 9. december 2020 kl. 23.59.

Der vil blive afholdt løbende samtaler.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Region Midtjylland

Skovstien 2
6990
Ulfborg
Praktisk information
Oprettet:
18-11-2020
Udløber:
09-12-2020
Kviknummer:
LJA-81398447
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce