91
91
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
91
91
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forsorgshjem Next Step ApS

|
Midtjylland
|
Indrykket 30-10-2019

Vi søger 5 socialfaglige medarbejdere til opstart af et privat forsorgshjem - heraf en med funktion som arbejdstidstilrettelægger

Er du passioneret og har en helhedsorienteret tilgang? Vil du finde det inspirerende, at kunne medvirke til, at præge retning allerede i en implementeringsfase? Ser du muligheder fremfor begrænsninger? Så er du måske vores kommende medarbejder med lyst til at sætte sit præg på en arbejdsplads under udvikling og snarlig opstart.

 

Hvem er vi? 

Forsorgshjem Next Step er et tilbud til borgere i særlige udsatte positioner, hvor sammensatte problemstillinger og kompleksitet i opgaveløsningen er karakteristika sammen med psykisk sårbarhed, rusmidler, hjemløshed, manglende tilknytning til arbejdsmarked og sociale fællesskaber. 

Vi er et § 110 tilbud under serviceloven med plads til 16 beboere med hver deres lejlighed og eget køkken samt en central placering i Viborg, hvor optag sker via selvvisitation.

Vi værdsætter høj faglighed og trivsel for beboere og medarbejdere, der sammen med en humoristisk, uformel tone og flad ledelsesstruktur udgør et fundament for et godt arbejdsmiljø og for den kvalitet vi vil yde i den helhedsorienterede indsats sammen med beboerne.  

Anerkendelse og relationspædagogik danner fundament for vores tilgang til beboere og indsatserne er med afsæt i ADL træning, MI og low arousal, imens dokumentationen læner sig opad i VUM

På Forsorgshjem Next Step er vores målsætning at højne livskvaliteten hos den enkelte beboer og styrke dennes autonomi i at være “herre i eget hus” qua den helhedsorienterede indsats, hvor vi arbejder med klare socialfaglige mål defineret af beboerne i opholdsplanen. Vi skaber rammerne og har fokus på at styrke den enkeltes personlige og sociale kompetencer, så muligheden for at leve så selvstændigt og værdifuldt liv som muligt øges.

 

Primære opgaver vil være:  

 • Dokumentation i journalsystenet Planner4Youmed afsæt i VUM hvor beboernes ønsker og behov for fremtiden belyses.
 • Indgå som den ene af 2 kontaktpersoner for hver enkelt beboer.
 • Støtte beboerne i deres forandringsproces så deres fulde potentiale bringes i spil.
 • Koordinere indsats og samarbejde med andre aktører som rusmiddelcentre, jobcenter, psykiatri, kriminalforsorg, politi, boligforening, myndighed m.fl.
 • Medvirke til et positivt og udviklende arbejdsmiljø.
 • Udarbejde opholdsplan med beboer.
 • Du vil indgå i faglig sparring, videndeling og supervision med dine kollegaer.
 • I det daglige arbejde yde en socialfaglig indsats ud fra de udvalgte tilgange og metoder.
 • Deltage i det praktiske arbejde sammen med borgerne ud fra borgerne funktionsniveau.
 • Støtte beboer i egenomsorg – herunder tøjvask, tandlæge, kost, bad.
 • ADL aktiviteter tilpasset beboers nærmeste udviklingszone.
 • Afholde ugentlige opfølgende samtaler med beboer.
 • Støtte beboer i håndtering af sin økonomi – herunder budget, vejledning omkring ansøgning af kontanthjælp.

 

Særligt for socialfaglig medarbejder med funktion som arbejdstidstilrettelægger:

 • Du er som planlægger ansvarlig for arbejdstidstilrettelæggelse jf. arbejdsmiljøloven på forsorgshjemmet som har døgnbemanding, hvorfor erfaring hermed er en forventning, da du skal kunne udvise høj grad af systematik i udformningen af vagtplaner.
 • Du er ansvarlig for tilkald af vikarer både langsigtet og ved akut behov ved fx sygdom
 • Du er ansvarlig for den fremadrettede planlægning på Deltaplan, hvor vi kører med 12 ugers rul, med kompetence til at kunne sige ja eller nej til personalets ønsker om ferie, fridage, eller afspadsering – øvrige ønsker og godkendelse af indberetning til bogholder sker af forstander.
 • Du har tæt dialog og samarbejder med forstander vedrørende den generelle status omkring vagtplanlægningen.

 

Vi forventer at:  

 • Du har relevant grunduddannelse som fx pædagog, pædagogisk assistent, socialrådgiver eller social og sundhedsassistent
 • Du har dokumenteret erfaring med målgruppen fx. fra rusmiddelbehandling, behandlingspsykiatri, socialpsykiatri eller forsorgsområdet
 • Du evner at kommunikere anerkendende, klart og tydeligt og er bevist om egne grænser
 • Du agerer professionelt og autentisk i alle situationer
 • Du kan bevare overblikket og har erfaring med at håndtere akutte og konfliktfyldte situationer
 • Du trives med at arbejde med en anderledes og kompleks målgruppe
 • Du har gode IT-kompetencer, kan formulere dig skriftligt samt fagligt dokumentere din indsats
 • Du trives i forandringsprocesser og en til tider uforudsigelig hverdag
 • Du formår at skelne mellem det professionelle, personlige og private og i den ramme udvikle relationer til beboere, kollegaer, ledelse, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Du kan arbejde procesorienteret og træffe faglige og velbegrundede beslutninger
 • Du er en teamplayer, rummelig og med stor respekt for forskellighed
 • Du kan indgå i en tværfaglig personalegruppe med energi og nysgerrighed
 • Du har humoristisk sans og et personligt overskud
 • Det er naturligt for dig at indgå i et forpligtende kollegialt fællesskab, og du har interesse i egen og teamets trivsel
 • Du har kørekort B
 • Du har erfaring med at arbejde koordinerende med mange samarbejdspartnere hvor du formår at etablerer tætte samarbejdsflader

 

Vi tilbyder: 

 • Medindflydelse i et miljø hvor arbejdsglæde og faglighed vægtes højt
 • En arbejdsplads, hvor vi vægter den procesorienterede udvikling højt
 • Mulighed for selv at sætte sit præg på udviklingen af et nyt forsorgstilbud
 • Løbende sparring, supervision samt efteruddannelse

 

Yderligere information: 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til på hverdage imellem 10-12 at ringe til Anna Larsen på tlf. 42 74 99 31 

   

Skriftlig ansøgning:  

Ansøgning, CV samt relevante bilag sendes til kontakt@fshnextstep.dk og i emnefeltet anføres ”socialfaglig medarbejder”

Vi afholder samtaler løbende.  

 

Tiltrædelse: 

Snarest muligt 

Inden ansættelse indhentes referencer og der skal fremvises offentlig straffeattest og kopi af kørekort B

 

Arbejdstid:  

37 timers arbejdsuge med varierende arbejdstider.  

Arbejde minimum hver 3 weekend og forventning om fleksibilitet i ferieperioder

 

Ansættelsesforhold: 

Løn efter kvalifikationer.

 

Vi glæder os til at læse din ansøgning. 

Kontakt

Forsorgshjem Next Step ApS

Hans Tausens vej 3
8800
Viborg
Praktisk information
Oprettet:
30-10-2019
Udløber:
25-12-2019
Kviknummer:
LJA-76920264
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Hørkær
Herlev, Storkøbenhavn
Frist:
27-07-2020