236
236
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
236
236
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Artes - Botilbud

|
Midtjylland
|
Indrykket 25-07-2022

4 Socialfaglige medarbejdere søges til nyopstartet botilbud, Artes Home

Artes Home er et socialpædagogisk botilbud med fleksible §107 og 108 pladser, der tilbydes døgnstøtte til voksne med forskellige psykiske og sociale problematikker. Artes home tilbyder trygge ramme og en stærk faglig personalegruppe, der giver beboerne de bedste muligheder for at, en stabil hverdag og forbedring af beboernes livskvalitet og trivsel. På Artes Home fokuserer vi meget på at møde beboerne i øjenhøjde og støtte dem, med de problematikker de møder i hverdagen, praktiske såvel som emotionelle. 

Beboerne anerkendes som selvstændige og myndige mennesker, der selv ved hvad der er bedst for dem. Derfor er beboerinddragelse essentielt i det socialpædagogiske arbejde hos alle Artes tilbud. Artes homes personale har altid beboerens nærmeste udviklingszone for øje og målet er at beboerens kompetencer udviklet, stabiliseret og styrket med henblik på selvforvaltning.

Hvem er du?

 • Er du en ildsjæl og brænder du for at samarbejde med mennesker om at fordre deres livskvalitet og udvikling?
 • Har du en god selvindsigt, er refleksiv og har du evnen til som menneske og fagperson at arbejde med din mentaliseringsevne? 
 • Ønsker du at være medskaber af en kultur, der arbejder med afsæt i menneskets ressourcer og et læringsmiljø, der fordrer en høj etik og faglig kvalitet.?
 • Kan du få øje på, hvordan værdierne: respekt, autencitet og høj faglighed kan være med til at understøtte Artes’ vision som er:  "I samarbejde med borgerne arbejder vi hen imod en selvstændig tilværelse ved at skabe en sammenhængskraft mellem vores indsats og det resterende samfund. Dette forpligter os til at være faglig ambitiøse igennem et fokus på kontinuerlig udvikling af tilbuddene og dyrkning af en innovativ ånd blandt både ledelsen og personale." 
 • Har du modet til at tænke ud af boksen, og evnerne til at agere inden for rammen?
 • Ser du det som meningsfuldt at være passioneret, ansvarsfuld og fleksibel?

Så er dette en oplagt mulighed for at være en del af en koncern og et nyopstartet botilbud indenfor §107 og §108 i serviceloven, som arbejder målrettet med skabe de bedste forudsætninger for mennesker, der har psykiatriske diagnoser, og i en periode af deres liv har behov for relationer, faglighed og rammer, der understøtter deres proces henimod et liv i øget trivsel og muligheder for at opnå egne mål og drømme. 

Der er 9 pladser i tilbuddet og tilbuddet er placeret i Skals 8 km fra Viborg.

Målgruppen i tilbuddet vil være følgende: Angst, udadreagerende adfærd, forandret virkelighedsopfattelse og mental retardering. 

Overordnede opgaver: 

 • Medvirke til at Artes borgere modtager den socialfaglige indsats, som er beskrevet i borgerens handleplan og i Serviceloven. 
 • Være nøgleperson i den daglige støtte mhb. At fremme livskvalitet og trivsel, således borgeren får støtte til at få skabt en indholdsrig/meningsfyldt hverdag.
 • Varetage rollen som en del af borgerens primære team, hvilket beskrives i primære teamets funktionsbeskrivelse. Herunder forventes det, at medarbejderen i samarbejde og selvstændigt kan udarbejde en statusrapport med karakter af en pædagogisk udredning. 
 • Det forventes at medarbejderen til enhver tid er fortrolig med og orienteret om borgernes- og tilbuddets procedurer og arbejdsgange samt praktiske opgaver.

I det daglige arbejde forventes det:

 • At du støtter den enkelte borger i selvstændigt at kunne udføre dagligdagens gøremål med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og handleplan, samt opholdsplan. 
 • Journalisering og orientering omkring borgerne på planner4you i form af daglig journalføring, Blinklysskema og Vold & Trussel skema.
 • At du indgår i et tværfagligt arbejde med aktuelle samarbejdspartnere – eks. Psykiatrien, lægehuse, jobcenter ect. 
 • At du tager medansvar for at de fysiske rammer på Artes fremstår i stand, ryddelige og rene
 • At du støtter borgeren igennem en overskuelig hverdag vha. strukturskemaer og kalender, samt realistisk ift. kravsætning. 
 • At kunne indgå i relation, yde omsorg, skabe tryghed for den enkelte borger på hver deres præmisser.
 • At du støtter den enkelte til at blive så selvstændig og ansvarsbevidst som mulig, således der skabes fokus på at det endelige mål er at kunne flytte i egen lejlighed.
 • At du udleverer medicin ud fra de angivne medicininstrukser og tidspunkter 
 • At du udfører ADL træning med borgerne i form af støtte og motivering til rengøring, tøjvask, god personlig hygiejne og ugentlige maddage.
 • At du støtter op om dine kollegaer og bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor vi værdsætter hinandens forskellige fagligheder og personligheder. 
 • At du som medarbejder dagligt har fokus på dit psykiske og fysiske trivsel/velbefindende, samt sikkerhed. Jvf. Anvende walkie talkie, low arousal samt tale med kollegaer og ledelse omkring dine refleksioner og oplevelser med borgerne.

Faglighed: 

Artes Home arbejder pædagogisk med afsæt i: anerkendende ressourceorienteret tilgang, recovery, KRAP og low arousal. Vi arbejder ligeledes dataunderstøtte, hvilket sikrer en systematisk og veldokumenteret kvalitetssikring.

Det er en høj prioritet at understøtte fagligheden, og der tilbydes løbende undervisning, supervision samt relevant ekstern kompetenceudvikling.

Arbejdstid: 

 • 37 timers arbejdsuge
 • Varierende arbejdstider.
 • Arbejde hver 3 weekend. 

Løn efter kvalifikationer. 

Ansøgningsfrist d. 26.08.2022. Der forventes afholdelse af samtaler løbende.

Ansættelsesstart hurtigst muligt. 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Driftschef Kasper Rasmussen på telefon: 28 74 63 59 i tidsrummet 8-15 i hverdagene. 

Motiveret ansøgning, CV samt relevante uddannelsespapirer sendes via knappen "Send ansøgning"  Kr@artes.dk – med emnefeltet: Ansøgning – Socialfaglig medarbejder Artes Home


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=8ae273e6)

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Artes - Botilbud

Røddingvej 11A
8800
Viborg
Praktisk information
Oprettet:
25-07-2022
Udløber:
26-08-2022
Kviknummer:
LJA-83865464
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Ikast-Brande Kommune
Ikast-Brande, Midtjylland
Frist:
09-08-2022
Forsorgshjemmet Godrum
Ikast-Brande, Midtjylland
Frist:
30-09-2022
Godrum Gruppen S/I
Ikast-Brande, Midtjylland
Frist:
12-09-2022