216
216
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
216
216
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 08-01-2022

Aarhus kommune, Center for Mestring, Afdeling Midt/Vest, Psykiatri team 1, søger en Mestringsvejleder med interesse for psykiatri og udsathed

Stillingen er en 37 timers stilling, til besættelse den 1. marts 2022. 

Hovedopgaven:
Støtteindsatsen bygger på en Recovery orienteret tilgang til borgeren, hvor fokus er rettet mod borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder. Målgruppen er alle borgere over 18 år med betydeligt nedsat funktionsniveau, herunder psykiatriske problemstillinger og evt. misbrug.

Det primære indhold i indsatsen:

 • At støtte borgeren i dennes muligheder for at mestre eget liv.
 • At støtte borgeren i uddannelse/aktivitet/beskæftigelse
 • Yde pædagogisk, praktisk støtte og vejledning, hjælp til selvhjælp.
 • Støtte borgeren i at udvikle sociale færdigheder, struktur på hverdagen, samarbejde med andre instanser, herunder behandlingsansvarlige.
 • Yde en forebyggende indsats, for at afværge eller mindske konsekvenserne af funktionstab og kriser.
 • Yde støtte til fastholdelse og etablering af sociale netværk.

Forventede kvalifikationer:

 • en social/sundhedsfaglig eller pædagogisk grunduddannelse og relevant erfaring i forhold til målgruppen,
 • at du har kendskab til arbejdet med psykiatri og social udsathed,
 • at du er bevidst om dit personlige og faglige ståsted, og kan reflektere over egen praksis,
 • at du kan omsætte faglig viden og personlig erfaring til praksis,
 • at du arbejder systematisk og metodisk, herunder at arbejde med skriftlig dokumentation i sagen,
 • at du kan indgå i en udviklende dialog med team-kollegaer og samarbejdspartnere,
 • at du er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt,
 • at du er fleksibel, rummelig og grænsesættende,
 • at du er stærk i den reflekterende og perspektiverende samtale.
 • du må meget gerne have erfaring eller interesse for at arbejde med borgere af anden etnisk herkomst end dansk, hvor der skal arbejdes med tolk, da dette må forventes at være en del af dine arbejdsopgaver.

Der forventes en socialfaglig grunduddannelse, det skal være som: Pædagog, socialrådgiver, Social og Sundhedsassistent, ergoterapeut eller sygeplejerske.
Det forventes, at megen læring foregår i den daglige udøvelse af jobbet, og at den enkelte medarbejder stiller sine erfaringer, viden og refleksioner til rådighed for organisationen i de møde- og læringsfora som findes.
 
Som medarbejder vil størstedelen af din borgerkontakt bestå af samtaler og aktiviteter borgeren og dig imellem, desuden skal du forvente en del samarbejde med andre parter omkring borgeren. Du skal være i stand til at rumme tavshed og stilstand såvel som kaos. Du skal trives med alene-arbejde, såvel i forhold til borgere som samarbejdspartnere

I din ansøgning er det vigtigt, at du:

 • beskriver, hvordan du ser at dine erfaringer og uddannelse kan anvendes i jobbet som mestringsvejleder.
 • beskrive dine personlige/faglige styrker og udviklingsområder.

Du skal vælge os - hvis du vil have:

 • indflydelse på udvikling af metoder i socialt arbejde på en tværfaglig arbejdsplads i et samspil med kolleger i eget team og hele centeret,
 • supervision v. ekstern supervisor (der er pligt til at modtage supervision),
 • en velfungerende organisationskultur.

I det daglige arbejde:
Du vil være en del af et team, der har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.
Vi har et særligt fokus på teamets udvikling, og funktion som platformen hvorfra arbejdet udgår. Du skal være indstillet på at deltage i teamtræning, sparring og supervision i dit team.
Målet er at øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv, dette sker gennem en Recovery-orienteret rehabiliteringsindsats.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest og en anmærkningsfri børneattest.

Ugentligt timetal: 37 timer. 

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Iben Rasmussen på telefon +4529204502.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  21-01-2022
 
Vi forventer, at ansættelsessamtaler afholdes i uge 4.

Om os
I Center for Mestring giver vi støtte til ca. 2500-2800 borgere i Aarhus kommune. Vi består af 5 afdelinger, som er organiseret efter målgruppe og geografi – men hvor der samarbejdes på tværs af centeret.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

21-01-2022

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Hermodsvej 5C
8230
Åbyhøj
Tlf: 29204502
Praktisk information
Oprettet:
08-01-2022
Udløber:
21-01-2022
Kviknummer:
LJA-83196836
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND
Aarhus, Østjylland
Frist:
21-01-2022
Horsens Kommune
Horsens, Østjylland
Frist:
23-01-2022