180
180
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
180
180
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 29-06-2022

Afdelingsleder til Studenterrådgivningen

Hvis du er optaget af øge trivslen blandt studerende, har gode erfaringer med ledelse på distancen og har mod på at lede en større gruppe dygtige rådgivere, der er spredt ud over den danske uddannelsesgeografi, så er denne stilling temmelig sikkert noget for dig.

Studenterrådgivningen (SRG) hjælper hvert år mange tusinde studerende til et bedre studieliv. I vores kliniske praksis kan vi påvise høje effekter i indsatsen for at vende studerendes mistrivsel til studietrivsel. I vores forebyggende indsats, der dels hviler på vores kliniske erfaringer og dels relevante internationale socialpsykologiske forskningsresultater, samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner og gør os løbende perspektivrige erfaringer med at styrke studietrivsel og øge læring.

Det er lykkedes os at nå ud til endnu flere studerende ved at samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner og etablere en fremskudt indsats, hvor SRG er til stede på lokale uddannelsescampusser. Aktuelt er vi tilstede på ca. 30 campusser fordelt over hele landet. Med indsatsen er muligheden for at være i tæt samarbejde med studerende, studievejledere, undervisere og lokale ledere om at styrke studietrivslen, stor.

Den fremskudte indsats er organiseret i en selvstændig afdeling og er bemandet med kompetente, selvstændige rådgivere med stærkt kendskab til deres studerende på deres campusser. Rådgiverne i den fremskudte indsats tilbyder både terapeutisk informerede samtaler til de studerende individuelt og i grupper. Og de tilbyder forebyggende indsatser, hvor SRGs viden om hvordan mistrivsel vendes til studietrivsel formidles til de studerende via ex. workshops eller til undervisere, studievejledere eller studieledere.

Du bliver også del af SRGs samlede ledergruppe, og et lidt mindre lederteam på 3-4 afdelingsledere. I ledergruppen forventes du at bidrage til SRGs overordnede prioriteringer og praktiske satsninger i samarbejde med de 6 øvrige afdelingsledere og direktøren. I det mindre lederteam med dine nærmeste lederkollegaer får du adgang til et kollegaskab, hvor I prioriterer at hjælpe hinanden og at stimulere og udvikle ledergerningen sammen med udgangspunkt i de opgaver, I møder.

 

Hvad forventer vi af dig? 

Vi forventer at du finder arbejdsglæde i, at arbejde for at studerende finder trivsel og læring i deres studieliv i en organisation, hvor vi er ambitiøse på vores studerendes vegne, hvor vi stiller høje krav til hinanden og er stolte over det, vi sammen udretter.

For at opnå og fastholde nærhed til kerneydelsen forventer vi også, at du i mindre grad (10-20 % af din arbejdstid) selv har terapeutisk informerede rådgivningssamtaler med studerende og forebyggelsesopgaver. Ud over en ledelsesfaglighed forventer vi derfor, at du har relevante kompetencer som rådgiver oven på en grunduddannelse som enten socialrådgiver eller psykolog.

Endvidere forventer vi at du kan inspirere medarbejdere med et højt fagligt niveau og behov for en høj grad af autonomi i opgavevaretagelsen til at være optaget af, at styrke afdelingens og SRGs overordnede opgaveløsning.

Ledelsesmæssigt har du relevant erfaring med gode, gerne dokumenterbare, erfaringer med distanceledelse. Vi forventer at du har varetaget en sammenlignelig lederstilling eller evt. har relevant før-ledelseserfaring (projektledelse, koordinator, TR-funktion el.lign.). Vi håber på:

  • En sikker hånd med både at understøtte den enkelte rådgiver og styrke arbejdsfællesskabet i en afdeling, der fysisk er spredt og hvor det er vigtigt at du kan vise tilgængelighed og nærvær på distancen.
  • Sammen med dine nærmeste lederkolleger og rådgiverne skal du løbende udvikle SRGs specialiserede faglighed for at medarbejdertrivslen forbliver god.
  • At du giver afdelingens rådgivere et stort råderum for inden for rammen af SRGs formål og værdier at vælge hvilke indsatser, der vil tjene de studerendes trivsel bedst på deres campus.
  • Du kan håndtere et ledelsesrum hvor vi i høj grad underlægger os vilkår på de lokale uddannelsessteder, der er uden for SRGs direkte kontrol og som kan give anledning til at du og dine medarbejdere ofte støder på uforudsete udfordringer.

 

Vi forudsætter at du kan sætte flueben ved følgende:

  • Uddannelse som cand. psych. med efterfølgende autorisation eller socialrådgiver med relevant psykoterapeutisk overbygning.
  • Terapeutisk erfaring gerne fra arbejdet med unge og gerne erfaringer fra forebyggende arbejde.
  • Stærke relationelle og kommunikative kompetencer, der skal bringes i anvendelse både i relation til dine kommende medarbejdere og i relation til vores samarbejdspartere på uddannelsesinstitutioner.

 

Søg stillingen

Stillingen søges via vores elektroniske rekrutteringssystem senest torsdag d. 11. august 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 16.august.


Ansættelse sker i henhold til de statsligt aftalte fællesoverenskomster og organisationsaftaler. Stillingen er på fuld tid.


Ansættelsessted vil være København, men der må forventes nogen rejseaktivitet til afdelingens forskellige lokationer i hele landet. Er du interesseret i at vide mere om
Studenterrådgivningen så besøg vores hjemmeside 
www.srg.dk. Vil du vide mere om stillingen kan du ringe til din måske kommende lederkollega, afdelingsleder Rosa Vikmann Pedersen på tlf. 3090 0706 og/eller direktør Thomas Braun på tlf. 2073 4219.


Studenterrådgivningen ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge søge stillingen.

Kontakt

Studenterrådgivningen

Emil Holms Kanal 14, 4.
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
29-06-2022
Udløber:
11-08-2022
Kviknummer:
LJA-83772556
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Ledelse,
Socialrådgivning
Beliggenhed