230
230
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
230
230
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 04-07-2022

Center for Mestring, Specialteamet, søger 3 mestringsvejledere

Aarhus Kommune, Center for Mestring, Specialteamet, Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C søger 3 mestringsvejledere til 37 timers faste stillinger pr.  1. oktober 2022, til opgaver i Specialteamet, grundet udvidelse af teamet.

Har du lyst til at samarbejde med borgere med svære psykosociale problemstillinger og kan du arbejde selvstændigt, refleksivt og systematisk ind i en fleksibel, dynamisk og foranderlig virkelighed, så vil vi glæde os til at høre fra netop dig.

Specialteamet i Center for Mestring løser opgaver jf. SEL § 85 til særligt udsatte borgere der med baggrund i svære psykosociale problemstillinger og væsentligt reduceret funktionsniveau, for en periode, har behov for omfattende hjælp og støtte for at (re)-etablere sig i eget liv.

Målgruppen der modtager støtte fra Specialteamet, vil typisk have komorbide lidelser og langvarig indlæggelse og/eller flere ophold i botilbud eller anden støtteforanstaltning bag sig uden at have profiteret relevant af disse tilbud. En indsats fra Specialteamet, vil ofte have afklarende karakter og målet vil, om muligt, være at borgeren efter indsats, fastholder egen bolig og kan viderevisiteres til mindre indgribende tilbud.

Specialteamet yder støtte til borgere i tidsrummet 8.00 - 22.00 alle ugens dage, også søn- og helligdage.

Støtten er individuelt og konkret-aftalt tilrettelagt, i tæt samarbejde med borger, Myndighedscentret og øvrige samarbejdspartnere.

Støtten vil typisk have et stabiliserende fokus og kan eks. bestå af:

 • Træning af færdigheder.
 • Yde en forebyggende indsats med henblik på at afværge eller mindske konsekvenserne af funktionstab, tidligere livsførelse og kriser.
 • Praktisk støtte, hjælp til selvhjælp og vejledning.
 • Støtte borgeren i fastholdelse af bolig og øget mestring af eget liv.
 • Samtaler.
 • Motivationsarbejde.
 • Ledsagelse.
 • Løbende samarbejdsmøder med relevante parter, eks. Psykiatrisk Hospital, Kriminalforsorgen og Myndighedsafdelinger.

Din profil:
Kvalifikationer:

Vi søger medarbejdere, med oprigtig interesse i og flair for at arbejde med mennesker med psykosociale udfordringer, der i væsentligt omfang præger deres evne til at leve et, for dem, tilfredsstillende liv.

Det er væsentligt, at du har et indgående kendskab til socialt arbejde med udsatte borgere herunder:

 • Relevant social eller sundhedsfaglig uddannelse.
 • Kendskab/forståelse af klinisk psykiatri.
 • Kendskab/forståelse for dobbeltdiagnose og komorbiditet.
 • Evner at omsætte teori og socialfaglige metoder til praksis.
 • Evner at holde fagligt fokus i hverdagssituationer og længerevarende, individuelle støtteforløb.
 • Er åben, tydelig og fleksibel i borgerkontakten, og i samarbejdet med såvel kollegaer som samarbejdspartnere.
 • Mestrer at arbejde systematisk, metodisk og overbliksskabende.
 • Har stor indsigt i personligt og fagligt ståsted.

Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder:

 • mulighed for at præge et voksende tilbud,
 • stor indflydelse og fleksibilitet,
 • at blive en del af et faglig funderet, dynamisk og procesorienteret team og arbejdsplads,
 • at blive en del af et anerkendende og dialogbaseret team og arbejdsplads,
 • løbende kompetenceudvikling og faglig vejledning,
 • supervision.

Specialteamet er bydækkende og løser særlige opgaver i borgerens eget hjem i hele Aarhus Kommune. Det forventes, at du har egen bil og kan bruge denne i dit arbejde. Kørsel i egen bil, takseres efter højeste takst.

I det daglige arbejde:

Teamet er på nuværende tidspunkt på 9 kolleger, der har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.

Vi har et særligt fokus på teamets trivsel, faglighed og funktion samt platformen hvorfra arbejdet udgår. Du skal være indstillet på at deltage i sparring og supervision i dit team.

Som team stiler vi mod at forholde os undersøgende, nysgerrige og fagligt udfordrende på egen og hinandens praksis. Med den tilgang mener vi at kunne øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv.

Som medarbejder i Specialteamet vil størstedelen af din borgerkontakt bestå af samtaler og aktiviteter, borgeren og dig imellem. Du skal være i stand til at rumme kaos såvel som tavshed og stilstand.

Uddannelse - faglighed:

Der forventes en socialfaglig grunduddannelse, det skal være som; Pædagog, Socialrådgiver, Ergoterapeut, Sygeplejerske eller Social og Sundhedsassistent.

Det forventes at den enkelte medarbejder stiller sine erfaringer, viden og refleksioner til rådighed for organisationen i de møde- og læringsfora som findes, og evner at koble relevant metodik til indsatsen, herunder neuropædagogik, mentalisering, LA2, ÅD m.m.

Vores værdier er Fleksibilitet, Mod og Samarbejde:

Center for Mestring skal være fleksible i opgaveløsningen. Det betyder, man skal være opmærksomme på at overveje de forskellige muligheder, og kunne lave specialiserede løsninger som er tilpasset situationen og borgernes behov.

I Center for Mestring skal man have mod til at handle, selv i situationer hvor man er i tvivl. Man skal kunne træffe svære beslutninger efter bedste evne, og vide at det er i orden, at man i nogle tilfælde vil begå fejl.

Center for Mestring skal have en samarbejdskultur, som er venlig, imødekommende og lyttende, og hvor der er naturligt at søge samarbejde med andre, for sammen at finde ud af hvor og hvordan opgaven løses bedst, til gavn for borgeren.

Tjenesteforhold:

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt i tidsrummet 8.00 -22.00 alle ugens dage, også søn- og helligdage, tilrettelagt ud fra borgernes behov for støtte.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37 timer.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Christian Degn Gerlings, telefon 5157 6519 eller koordinator Anne Kristiansen, telefon 4185 9530.

Ansøgning:

I din ansøgning er det vigtigt, at du:

 • beskriver hvordan du ser at dine erfaringer og uddannelse kan anvendes i jobbet som mestringsvejleder,
 • beskriver dine personlige og faglige styrker samt svagheder og udviklingsområder.

Relevante eksamensbeviser og udtalelser bedes medsendt i kopi.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Søndag den 14. august 2022
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 24. august 2022

Om os
I Center for Mestring giver vi støtte til ca. 2000 borgere i Aarhus Kommune, enten i eget hjem eller i et af vores opgangsfællesskaber.
   
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

14-08-2022

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Aarhus Kommune

Havnegade 22
8000
Aarhus C
Tlf: 51575705
Praktisk information
Oprettet:
04-07-2022
Udløber:
14-08-2022
Kviknummer:
LJA-83790355
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Skanderborg Kommune
Skanderborg, Østjylland
Frist:
22-08-2022
Region Midtjylland
Hedensted, Østjylland
Frist:
20-08-2022