240
240
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
240
240
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Faaborg-Midtfyn Kommune

|
Fyn
|
Indrykket 20-07-2022

Dialogisk praksis, recovery og psykiatri? Så er jobbet som tilkaldevikar måske noget for dig?

I Døgnpsykiatrien i Fåborg-Midtfyn kommune søger vi pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere eller ergoterapeuter som tilkaldevikar.
Hvem er vi? Vi er et 2½ år gammelt kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer/symptomer kræver en særlig støtte med adresse i Korinth, samt et 16 år ”gammelt” §105/85 tilbud i Kværndrup, der tilbyder længere varende ophold i botilbud.
I vores to Botilbud er vi meget optaget af at være et VI, hvor beboere og medarbejdere sammen tegner ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er svært, fantastisk og ikke mindst fagligt en rigtig spændende udfordring at være med til at drifte et botilbud sammen med beboere og kolleger.
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur, der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.
I vores tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger og Socialrådgiver.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et medarbejderteam, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

 • De social- og sundhedsfaglige opgaver omfatter bl.a.:
  • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
  • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
  • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
  • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
  • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
  • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
  • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
  • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
  • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
  • Du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent, socialrådgiver, sygeplejerske eller ergoterapeut.
  • Du har erfaring med – eller mod på at arbejde dialogisk og netværksinddragende. På botilbuddene arbejder vi med Åben Dialog som den underliggende tilgang i måden vi er sammen på, og samarbejder med hinanden.
  • Du har erfaring med at arbejde kognitivt, eller vil gerne have det.
  • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
  • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
  • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
  • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov.
  • at blive vikar i en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
  • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
  • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 
Botilbud Korinth og Botilbud Toften og akuttilbuddet. er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk
Løn og ansættelse:
Vikartimer udbydes i blandede dag, aften og rådighedsvagter, såvel hverdage som i weeekender. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere om jobbet eller om os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder på Botilbud Korinth Iben Pytlick telefon 72536932 eller afdelingsleder Britt Krull på Botilbud Toften telefon 7253 5705
Ansøgningsfrist: Vi planlægger løbende samtaler med vikarer, så der er ansættelsesfrist frem til 01.10.2022. Vi vil derfor indkalde løbende over perioden.
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.
 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Faaborg-Midtfyn Kommune

Toften 1
5772
Kværndrup
Praktisk information
Oprettet:
20-07-2022
Udløber:
12-09-2022
Kviknummer:
LJA-83847163
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce