203
203
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
203
203
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce

Region Nordjylland

|
Nordjylland
|
Indrykket 25-11-2021

Enkelte socialpædagoger til spændende job på Den Sikrede Institution Kompasset

Om stillingerne konkret:
Grundet en meget høj belægning over længere tid opnormerer vi endnu engang med flere pædagoger på Kompasset. Stillingerne er med ansættelse i døgndelen og er på fuld tid. De er til besættelse pr. 1. februar eller tidligere.

Kompasset løser på landsplan opgaver for børn og unge på 12-18 år, der anbringes i varetægtssurrogat, som led i en afsoning, på social plads i forbindelse med fx pædagogisk/psykologisk udredning, eller på mistanke om vedvarende kriminalitet.
Kompasset er et helhedstilbud, som ud over bohusene rummer skole, værksteder og fritidstilbud.

Der er tale om en unik opgave i en velfunderet institution med høj faglighed, som har det erklærede mål at levere sikrede tilbud i faglig særklasse.
 
Ansættelsen vedrører institutionens bohuse. Hvert hus er normeret til 4 beboere med en ekstra plads i hvert hus, og døgndækkes af ca. 9 medarbejdere, primært erfarne pædagoger, 365 dage om året. Dog er beboerne i skole og beskæftigelse i vores interne undervisningstilbud i dagtimerne på hverdage.
 
Der arbejdes i skiftende arbejdstider, fordelt på alle årets dage. Arbejdsdagene er fordelt på 8, 15 og 24 timers forløb, under hensyntagen til kontinuitet i den pædagogiske dagligdag samt skabelse af attraktive arbejdspladser. Der er indgået lokal arbejdstidsaftale i den forbindelse med Socialpædagogerne. En del af timerne ligger hver anden weekend samt på helligdage.
 
Målgruppen er kompleks, og kendetegnes særligt ved behov for et sikret tilbud, hvorfor der er tale om en potentiel voldsomhed. Børnenes og de unges problematikker kan dog dække over store forskelligheder i problembillede og ressourcer.
 
Døgnpædagogerne er absolutte nøglepersoner i udførelsen af den socialpædagogiske indsats, som det kommer til udtryk i værdigrundlaget og det pædagogiske grundlag.
 
Kerneværdierne professionalisme, ordentlighed og lydhørhed er fundamentet og udgangspunktet for det pædagogiske arbejde og skal sikre, at arbejdet på institutionen gennemsyres af både brugerorienteret, faglig og organisatorisk kvalitet, både i den konfliktforebyggende daglige indsats, og når vore medarbejdere skal kunne agere handleorienteret i det akutte konfliktfelt.
 
 
Vi forventer af vores døgnpædagoger, at de:

 • er uddannede pædagoger og besidder faglighed, der formås omsat i praksis
 • har erfaring fra socialpædagogisk døgninstitution el.l. i arbejdet med unge med særlige vanskeligheder og potentielt udadrettet adfærd
 • har gode skriftlige kompetencer
 • er indstillede på at arbejde loyalt ud fra værdigrundlag og det pædagogiske grundlag
 • har gode personlige kompetencer og evne til at skabe en positiv og tillidsfuld kontakt
 • kan arbejde i et velstruktureret miljø, hvor der er fokus på skabelse af positive samværs- og udviklingsrum
 • er i stand til, med pædagogisk/kommunikativ tilgang, i videst muligt omfang at forebygge magtsituationer
 • har evne og vilje til åben kollegial refleksion i pressede situationer
 • er i stand til, og villige til, fysisk, og med handlekraft, at gå ind i de situationer, hvor det måtte være påkrævet
 • er etisk velfunderede
 • er i stand til at indgå i forpligtende samarbejde, såvel med nærmeste kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere som eksterne interessenter
 • har engagement i faglig udvikling og etablering af et dynamisk tilbud i faglig særklasse
 • er engagerede og har et godt humør

  Det kan i forhold til etableringen af meningsfulde fritidstilbud der ud over være en fordel med kompetencer indenfor fx kreativt/billedkunstværksted eller pædagogisk idræt og med vilje til at inddrage disse kompetencer i praksis. Der er gode rammer til formålet.

Vi tilbyder:
 • mulighed for indflydelse på den dynamiske og løbende udvikling af en unik institution i Nordjylland, med ambition om en i særklasse høj faglighed i tilbuddet
 • fokus på skabelsen af et godt og trygt arbejdsmiljø
 • en spændende og struktureret hverdag, med en multifacetteret og omskiftelig målgruppe
 • løbende faglig vejledning og sparring fra såvel ledelse som psykolog og socialrådgiver
 • tæt og helhedsorienteret tværfagligt samarbejde på tværs af institutionen
 • dedikerede og dygtige kolleger, der lægger vægt på skabelsen af fagligt gode tilbud, samt et positivt, og humørfyldt, samarbejde
 • en nærværende og opmærksom daglig ledelse
 • supervision
 • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn
 
Yderligere oplysninger:
Værdigrundlag og pædagogisk grundlag kan findes på Kompassets hjemmeside, på www.kompasset.rn.dk.  For eventuel anden information vedrørende stillingerne kan der rettes henvendelse til én af vores afdelingsledere. Disse træffes i dagtimer på hverdage via tlf. 9764 7950.
 
Der indhentes børne- og straffeattest ved eventuel indstilling til ansættelse.
 
Ansøgningsfrist er d. 16.12.21. Ansøgninger, vedlagt dokumentation af uddannelse og erfaring skal sendes via linket.
Da vi erfaringsmæssigt har mange ansøgere, opfordres der til, at ansøgningen vedhæftes billede.
 
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 20.12.21, og indkaldelser vil komme pr. mail, hvorfor man bedes holde øje med sin mailboks (og evt. spamfilter) i dagene op til.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Region Nordjylland

Saturnvej 2
9700
Brønderslev
Praktisk information
Oprettet:
25-11-2021
Udløber:
16-12-2021
Kviknummer:
LJA-83009828
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Botilbuddene Nordenfjords A/S
Hjørring, Nordjylland
Frist:
31-12-2021
Altiden Ekko ApS - Botilbuddet Vester Hjermitslev
Brønderslev, Nordjylland
Frist:
10-12-2021
Altiden Ekko ApS - Botilbuddet Østergaarden
Hjørring, Nordjylland
Frist:
10-12-2021