183
183
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
183
183
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 04-01-2022

Faglig velfunderet og moden kontaktperson til 11-årig pige

Århus kommune søger snarest muligt en faglig velfunderet og moden kontaktperson til 11-årig pige bosiddende i det sydlige Århus.

Arbejdstiden er ca. 20 timer om måneden, svarende til 5 timer ugentligt. Timerne tilrettelægges sammen med pigen og pigens familie i forhold til, hvornår det passer ind i deres hverdag. Formentlig en fast ugedag.
Samværet med pigen vil foregå udenfor familiens base.

Det overordnede formål med indsatsen er at rumme en følelsesmæssigt belastet pige, herunder understøtte hendes personlige, følelsesmæssige og sociale udvikling.
Formålet er, at hun får et bedre selvbillede med en større tro på egne evner.
Ligeledes består opgaven i at støtte pigen til at træne sine sociale kompetencer.

Pigen beskrives som en sårbar pige med overbliksvanskeligheder, koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet..
Pigen beskrives yderligere med sociale og følelsesmæssige udfordringer.
Hendes liv har til tider været præget af et højt konfliktniveau i familien.
Pigen har været udsat for mange risikofaktorer og stresspåvirkninger.

Ovenstående vanskeligheder kommer til udtryk ved, at pigen har svært ved at håndtere kravsituationer, kan blive eksplosiv i sin adfærd, svær følelsesregulering, føler sig stigmatiseret, ensom, har et manglende selvværd, skolevanskeligheder mv.

Pigen er meget kreativ, hun elsker bl.a. at tegne mv.
Pigen beskrives som en spasmager, hun er kærlig og nysgerrig på verden.
Pigen er god til at følge regler og rutiner, som hun bliver forberedt på.
Pigen har udviklingspotentiale.

Pigen har brug for samvær med en rummelig og tryg kontaktperson, der kan møde pigen med et mentaliserende sind, høj grad af ro, tydelighed samt med medfølelse og følelsesmæssig afstemt kontakt.
Pigen har et stort behov for ydre styring, guidning og regulering fra en voksen. 

Pigens forældre og familierådgiver vil introducere dig til pigen og hendes familie, hvorefter du selv påbegynder din kontaktetablering til pigen.

Forventninger:

 • Ansættelse i minimum et år.
 • Du er ansvarsbevidst, grænsesættende, vedholden, troværdig, nærværende og besidder stærke relationelle egenskaber.
 • Du har en tydelig og robust personlighed og ønsker at blive en betydningsfuld stabil voksen ind i et barns liv.
 • Du har gerne kendskab til børn med psykiske udfordringer, der fordrer særlig forståelse og pædagogisk tilgang.
 • Du har forståelse og indsigt i, hvordan en impuls- og opmærksomhedsforstyrrelse påvirker barnets måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav på.
 • Du skal med ægte engagement og kvalificeret samvær formå at give tilpasset støtte – alt efter pigens overskud, færdigheder og udviklingsniveau den pågældende dag.
 • Du har praksiserfaring indenfor børn- og ungeområdet.
 • Du er udfordrende på eget perspektiv og nysgerrig på barnets med afsæt i mentalisering.
 • Du skal være indstillet på, at der vil være et tæt samarbejde med og tilbageløb til familierådgiver, da der er stor bekymring for pigen.
 • Det vil være en fordel, hvis du er en kvinde, men ikke et krav.
 • Det vil være en fordel, hvis du har egen bil og kørekort, men ikke et krav.

Du vil have mulighed for kontinuerlig sparring og vejledning med rådgiver på sagen og/eller rådgiver i Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner.

Målgruppen:
Kontaktpersonsindsatsen er en foranstaltning efter Servicelovens § 52.3.6, en tidlig forebyggende indsats.
Målgruppen er sårbare, omsorgsvigtede og udviklings-truede børn og unge, som ved indskrivningstidspunktet har behov for særlig støtte for at kunne opnå de samme muligheder for læring og udvikling i livet, som deres jævnaldrende.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen aflønnes med 1 vederlag svarende til ca. 220 kr. i timen svarende til 5 timer om ugen, ca. 5050,00 kr. (før skat) om måneden.
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest og anmærkningsfri børneattest.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til socialrådgiver Sandra Mazur, Kontaktpersonsordningen, Århus kommune på telefon: 41 85 78 38
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

18-01-2022

Kontakt

Aarhus Kommune

Grøndalsvej 1B
8260
Viby J
Tlf: 41857838
Praktisk information
Oprettet:
04-01-2022
Udløber:
18-01-2022
Kviknummer:
LJA-83172085
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed