145
145
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
145
145
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Københavns Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 21-09-2022

Familiebehandler med socialfaglig baggrund til ambulant familiebehandling i afdeling Hjemmebasen, Børne- og Familiehuset Arild

Idet en af vores familiebehandlere gennem mange år har fået ny funktion i Børne- og Familiehuset Arild, søger afdeling Hjemmebasen en fagligt erfaren og engageret familiebehandler med socialfaglig baggrund.

Hvem er familiebehandlingsindsatserne til?
Hjemmebasen tilbyder ambulante familiebehandlingsindsatser jf. SEL § 52.3.3. alle ugens dage i og omkring familierne i deres hjem. Målgruppen er familier, der oftest er præget af komplekse psykosociale udfordringer og med børn i alderen 0-8+ år og ældre søskende.

Alle Hjemmebasens familiebehandlingsindsatser ift. formål og mål aftales og tilrettelægges i tæt samarbejde med vores kolleger i myndighed og forældrene. Indsatserne er støttende med fokus på at skabe den nødvendige progression og udvikling i forældreskabet, således at barnets trivsel, resiliens og udvikling sikres.

Gennem familiebehandlingsindsatserne arbejder vi med forældrenes mentaliseringsevner, så forældreskabet stabiliseres, styrkes og videreudvikles. I relationsarbejdet er der fokus på kontakt, tilknytning og relation mellem forældre/barn, hvor der i såvel 'familieaftalerne' som 'forældresamtalerne' guides og understøttes, så forældrene bliver bedre til at forstå, rumme, imødekomme og opfylde barnets basale behov for kontakt, stimulering og omsorg.

I Hjemmebasens familiebehandlingsarbejde vægtes faglige metoder, fleksibilitet og kreativitet højt, når vi sammen med forældrene og myndighed i øjenhøjde og udviklingsøjemed går på opdagelse ift. at afdække og imødekomme familiens samlede behov. Det konkrete pædagogiske og socialpædagogiske familiebehandlingsarbejde er således en kombination af støtte, råd og vejledning med fokus på:

  • dynamik, dialog, kontakt, tilknytning og relation forældre/barn imellem
  • hele familiens dagligdagsliv med døgnrytmer, diverse forpligtigelser ift. job, institution, skole mv.
  • organisering af familiens dagligdag omkring praktiske gøremål som indkøb, madlavning, tøjvask, hygiejne, læge- og tandlægebesøg
  • (gen)etablering af kontakt med familiens familie og/eller netværk
  • samarbejde med aktører i familiens liv, der udover myndighed kan være sundhedsplejen, institution, skole, behandlingstilbud, psykiatrien mv.
Vi tilbyder
Børne og Familiehuset Arild en udviklingsorienteret arbejdsplads under Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familieplejetilbud i Borgercenter Børn og Unge (BBU) i Københavns Kommunes socialforvaltning.

Det pædagogiske og socialpædagogiske familiebehandlingsarbejde i Hjemmebasen tilbyder fagligt interessante, afvekslende og udviklende arbejdsdage, hvor fokus og omdrejningspunkterne altid er at samarbejde og skabe positive forandringer, der understøtter barnet og forældrenes trivsel og udvikling.

Vi afholder ugentligt på skift afdelingsmøde eller sagssupervision. Derudover er der kontinuerligt efter behov i løbet af en uge faglige ad hoc-sparringer mellem den enkelte familiebehandler og teamleder, ligesom der hver anden uge afholdes et 1:1-møde omkring trivsel, familiebehandlingsindsatserne mv. Faglige og forudsigelige arbejdsrammer og -strukturer hvis formål er, at sikre trivsel og udvikling hos såvel familiebehandlerne som i familiesagerne.

Vi har kontinuerligt fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor alle tager ansvar for at spille sig selv og hinanden gode, så vi på trods af 'alenearbejdet ude i marken' har oplevelsen af, at samhørighed og at vores arbejdsfællesskab og teamwork i afdelingen er kittet til trivsel, gode faglige resultater og fagpersonlig udvikling.

Forventninger til dig fagpersonligt
Du skal synes, at det er fagligt interessant og godt med det ansvar og de udfordringer som familiebehandlingsarbejdet 'alene ude i marken' i og omkring familierne indebærer. Altimens at du bevarer din fagprofessionelle rolle med et skarpt fokus, over- og indblik. Du skal være indstillet på at arbejde i en politisk styret organisation, hvor lovgivningerne har betydning for og indflydelse på opgaveløsningerne i såvel familiebehandlingsarbejdet som i det tværfaglige sam- og udviklingsarbejde.

Du er fagligt velfunderet, handlekraftig og i stand til selvstændigt at tilrettelægge og udføre dit familiebehandlingsarbejde med en ro og naturlig autoritet, der skaber tillid, dialog og følgeskab. Derudover har du et stabilt og godt humør, gode relationelle kompetencer og et menneskeligt overskud, der alt sammen er vigtige fagpersonlige egenskaber, når man arbejder i et til tider fagligt udfordrende, men interessant og spændende felt.

Faglige kvalifikationer

  • Du er uddannet socialpædagog/pædagog, der gerne må være suppleret med en efteruddannelse i familiebehandling eller -terapi, miljøterapi eller lignende.
  • Du kan også være uddannet socialrådgiver, hvor kravet dog vil være, at du har en efteruddannelse som familiebehandler eller -terapeut. Din faglige viden og erfaringer skaber tillidsfulde kontakter og relationer med et godt sam- og udviklingsarbejde til følge.
  • Du har faglig viden og erfaring i arbejdet med udviklingspsykologi, mentalisering etc. ift. Hjemmebasens målgruppe.
  • Du kan omsætte teori til praksis ud fra faglige definerede mål, der skaber forståelse og ejerskab hos forældre og samarbejdspartnere. Du er velformuleret i tale og på skrift og vil arbejde ansvarligt og systematisk med såvel din daglige dokumentation og administration som i familiehandlingsopgaverne.
  • Fagpersonligt er du robust, fleksibel og omstillingsparat, hvor du bevarer over- og indblik på travle arbejdsdage med 'familiebehandlings- og forældreaftaler', diverse møder mv.
Kørekort og at du er indstillet på at stille din private bil til rådighed for 'tjenestekørsel' rundt i Københavns Kommune vil være en stor fordel.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30-37 timer om ugen med en fast ugentlig fridag på en hverdag. Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider, og at familiebehandlingsarbejdet udføres mellem kl. 07-22.00, hver anden weekend og evt. på helligdage, da det er der, at familierne samles i hjemmene. Derudover skal du synes, at det er givtigt for såvel dit arbejds- som dit privatliv, at der på nogle arbejdsdage kan være fritimer mellem dine familieaftaler og møder.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og fastsættes efter principperne i Ny Løn. Derudover er der indgået en lokalaftale mellem LFS og Børne- og Familiehuset Arilds afdeling Hjemmebasen, der sikrer familiebehandlerne et månedligt/årligt funktionstillæg for fleksibilitet.

Tiltrædelse er den 1. december 2022.

Yderligere informationer om Hjemmebasen og stillingen kan du få ved at ringe til teamleder Anne Marie Bigum på 2323 6577. Eller du kan læse mere her.

I forbindelse med din ansøgning skal der i dit CV fremgå klar dokumentation for ansættelsessteder, start og ophør, ligesom eksamens- og uddannelsesbeviser skal fremsendes.

Søg via linket senest tirsdag den 4. oktober 2022
Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 11. oktober kl. 09-12.45 i Børne- og FamilieHuset Arild på Gadelandet i Brønshøj.

Kontakt

Københavns Kommune

Borups Allé 177
2400
København NV
Tlf: 23317502
Praktisk information
Oprettet:
21-09-2022
Udløber:
04-10-2022
Kviknummer:
LJA-84050637
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed