180
180
 ledige stillinger på Socialraadgiverjob
180
180
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 15-07-2022

I forbindelse med, at vi opretter et STU-tilbud på Aktivitetstilbuddet Havkærparken søger vi et antal pædagoger/ergoterapeuter/psykomotoriske terapeuter

I forbindelse med, at vi opretter et STU-tilbud på Aktivitetstilbuddet Havkærparken søger vi et antal pædagoger/ergoterapeuter/psykomotoriske terapeuter

Vi søger

Medarbejdere, som er uddannet pædagog/ergoterapeut/psykomotorisk terapeut, til stillinger på 30-37 timer om ugen i Havkærparken med ansættelse senest 1. oktober 2022.

Der vil være mulighed for at blive ansat enten i vores kommende STU eller i vores Aktivitets- og samværstilbud.

Målgruppe

Aktivitets- og samværstilbuddet

Aktivitets- og samværstilbuddet er et pædagogisk aktivitets- og samværstilbud (§104) for voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og tillægsdiagnoser, ofte autisme. Alle borgerne har et betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 
Borgerne har perceptuelle og sanseintegrationsmæssige vanskeligheder, og har som følge heraf svært ved at forstå deres omverden. De kan have udadrettet og/eller selvskadende adfærd.

I aktivitets- og samværstilbuddet er vores primære opgave at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte borgers trivsel, kompetenceudvikling og livsmestring.

Vi tilbyder individuelle aktiviteter for borgerne med afsæt i den enkeltes forudsætninger, interesser og behov. Aktiviteterne tilrettelægges så de understøtter den enkeltes trivsel, udvikling og livsmestring.
Alle borgerne har behov for at få støtte til at skabe mening og struktur i dagligdagen. Borgerne har behov for at blive skærmet enten via fysiske rammer eller via den pædagogiske tilgang.
Borgerne får støtte til personlig hygiejne, som f.eks. toiletbesøg, bleskift mv.

Borgerne kommer i aktivitetstilbuddet alle hverdage mellem 8 og 15.30.

STU’en

STU er en Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 17-25 år.

I Havkærparkens STU starter der 1. oktober 2022 3 unge mennesker med udfordringer, der er tilsvarende borgerne i Aktivitetstilbuddet. Eleverne kommer i STU’en alle hverdage mellem 8 og 15.

Med udgangspunkt i elevernes personlige uddannelsesplaner gennemføres forskellige aktiviteter og undervisningsforløb med sociale, personlige og faglige mål i et anerkendende og tydeligt læringsmiljø.

Vi søger medarbejdere, der er fagligt velfunderede og med et stort ønske om at være med til at skabe et inspirerende undervisningsmiljø for unge med særlige kommunikative og udviklingsmæssige udfordringer.

Hvis du bliver en del af teamet omkring Havkærparkens nye STU, vil du får stor indflydelse på opbygningen af denne.

Hvem er vi?

Aktivitetstilbuddet Havkærparken og STU er fysisk placeret i Tilst. Dagligdagen planlægges ud fra følgende metoder og tilgange: neuropædagogik, KRAP, Intensive Interaction og TEACCH for at give den enkelte borger positive oplevelser, mulighed for udvikling samt en meningsfuld hverdag.

Konkret består det pædagogiske arbejde bl.a. af følgende:

•       Fokus på at skabe individuelt tilpassede rammer og strukturer, der åbner for størst mulig grad af medbestemmelse og aktiv deltagelse for den enkelte borger.

•       Vi lægger vægt på, at borgerne tilbydes forskellige aktiviteter, som fx gåture, cykelture, bål-aktiviteter, kreative aktiviteter, sanse-aktiviteter, ture ud i naturen osv.

•       Der laves dagligt risikovurderinger, og hverdagen tilrettelægges med afsæt i low arousal tilgang for at undgå eller mindske konflikter.

•       Medarbejderne understøtter borgerne socialt i det omfang det er muligt, og lægger vægt på at borgerne har størst mulig indflydelse på eget liv.

I STU’en vil arbejdet tage udgangspunkt i den enkelte elevs personlige udviklingsplan og have fokus på aktiviteter og forløb med sociale, personlige og faglige mål.

 Vi tilbyder

  • En hverdag med dejlige mennesker
  • En arbejdsplads med fagligheden i højsædet
  • Grundig introduktion og oplæring i relevante arbejdsopgaver
  • Et team med fokus på trivsel og det gode humør

Vi forventer at du

•       er uddannet enten pædagog, ergoterapeut eller psykomotorisk terapeut eller har anden relevant uddannelse

•       sætter fagligheden højt og vil bidrage aktivt til at udvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt er indstillet på at bruge vores faglige tilgange til arbejdet med KRAP, TEACCH, ASK og Neuropædagogik mv.

•       har kendskab til og gerne erfaring med undervisning af målgruppen, herunder hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

•       har erfaring indenfor pædagogisk It og motorik

•       har stærke samarbejdskompetencer og som værdsætter et godt teamsamarbejde

•       har god evne til at strukturere dit arbejde

•       har en opmærksom og pædagogisk anerkendende tilgang overfor både borgerne og kollegerne

•       kan bevare roen og overblikket i pressede situationer

•       har lyst til at indgå i tæt samarbejde med borgernes netværk

•       har kørekort og er indstillet på kørsel i minibusser året rundt

•       er frisk på fysiske aktiviteter sammen med borgerne og er fysisk rustet til gå- og cykelture året rundt

•       kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk dokumentation og planarbejde

•       aktivt søger faglige drøftelser, også når vi er uenige. Du er ligesom os indstillet på, at vi løfter opgaverne i fællesskab og finder de gode løsninger sammen

•       kan arbejde i en fast struktur og skabe en høj grad af forudsigelighed for borgerne. Men at du også er indstillet på hurtige skift og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op

•       er indstillet på at møde en borgergruppe, hvor nogle borgere kan have svært ved forandringer, og som det kan tage lang tid at skabe en stærk relation til

•       du er indstillet på, at der kan være udadreagerende adfærd fra denne borgergruppe

Din profil:
Vi har brug for medarbejdere, der har erfaring med at være tæt på udfordringer af verbal og fysisk karakter. Det er vigtigt at prioritere et tæt fagligt samarbejde med de øvrige personaler omkring borgeren, teamet, bosted og pårørende. Endvidere er det væsentligt, at man som medarbejder på Havkærparken kan se sig ind i vores tilgang, målgruppe og det daglige teamsamarbejde i hele tilbuddet, hvad enten det drejer sig om Aktivitetstilbuddet eller STU’en. Vi har hos enkelte af vores borgere et tæt samarbejde med støttepersoner (vagtpersonale), som er med til at sikre medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Anfør gerne i din ansøgning, om du primært er interesseret i en stilling i STU’en eller i Aktivitetshuset.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  
Ugentligt timetal: 30-37 timer. Arbejdstiden er pt. mellem 7.00 og 17.00 på hverdage.


Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mette Grøndahl på mail gmme@aarhus – tlf. 41 85 82 34

Vi afholder informationsmøde om stillingerne onsdag den 10. august kl. 15.00 på Havkærparken, Havkærparken 45, 8381 Tilst.

 
Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.
 
Ansættelsesdato: senest 1. oktober 2022

Ansøgningsfrist: mandag den 15. august 2022 ved midnat

Vi forventer, at samtaler finder sted torsdag den 25. august og fredag den 26. august 2022.

Om os
Borgercenter Vest er en del af Voksne, Job og Handicap i Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.  

I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk. 
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

 

 
Ugentligt timetal: Fuldtid

Valgfri:
Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden [dato] til [dato].
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mette Mulvad Grøndahl på telefon .

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  15-08-2022

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

15-08-2022

Kontakt

Aarhus Kommune

Katrinebjergvej 81, st.
8200
Aarhus N
Tlf: 41855436
Praktisk information
Oprettet:
15-07-2022
Udløber:
15-08-2022
Kviknummer:
LJA-83832626
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning
Beliggenhed