Kontakt

Lyngby-Taarbæk Kommune

Adresse
Slotsvænget 23A
2800
Kongens Lyngby
Telefon 45973000

Lyngby-Taarbæk Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 18-10-2021

Socialfaglige medarbejdere til udvidet og fleksibel støtte til borgere i eget hjem

Ny enhed i Center for Social Indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune søger 3-4 medarbejdere 37 timer ugentligt

Center for Social Indsats er i gang med en omstilling med større fokus på forebyggende indsatser for at sikre, at borgere får nemmere adgang til støtte, når der opstår behov. Et af kernepunkterne er ligeledes, at vi vil tilbyde borgere udvidede støttemuligheder i eget hjem.
Vi søger derfor 3-4 kollegaer, der skal være med til at starte vores nye enhed, der skal levere udvidet og fleksibel støtte til borgere i egen bolig. Vi forventer at starte indsatsen i februar 2022.

Faglig tilgang og indhold
Tilgangen i den nye enhed bygger på et dialogisk og netværksorienteret perspektiv, ud fra hvilket vi søger at forstå borgerens vanskeligheder relationelt og kontekstuelt. Kerneopgaven er at samarbejde med borgeren om at få et godt hverdagsliv og finde sin egen vej og sine egne handlemuligheder.

Målet med indsatsen kan være:

 • At støtte borgeren med at skabe og vedligeholde relationer
 • At styrke tilknytningen til netværk og det omkringliggende samfund
 • At understøtte deltagelse i fællesskaber
 • At understøtte et for borgeren godt hverdagsliv
 • At hjælpe borgeren med at udvikle nye fortællinger om sig selv.

Indsatsen i tilbuddet vil være en kombination af individuelt håndholdt støtte forankret i den nye enhed, dialogisk netværksarbejde og brug af de eksisterende tilbud om gruppeforløb (§ 85), samværs- og aktivitetstilbud (§ 104) samt akuttilbud (§§ 82c og 84). I det nye tilbud vil der desuden være mulighed for at have åbent for fællesskab og samværsaktiviteter om aftenen og i weekenderne, hvor kommunens øvrige tilbud holder lukket.

Borgere, som visiteres til den nye enhed, og som også har behov for personlig pleje, praktisk hjælp eller sygepleje, vil modtage dette via hjemmeplejens specialteam, men i et tæt samarbejde med den nye enhed. Der kan derfor også være praktiske opgaver, som borgeren skal have hjælp til.

Den nye enhed bliver et tilbud til borgere med psykiske, fysiske og sociale udfordringer samt evt. misbrug, der bor i egen bolig eller har et ønske om at bo i egen bolig. Vi har en forventning om, at borgerne i tilbuddet vil have relativt omfattende støttebehov, med mulighed for at få støtte flere dage om ugen, på forskellige tidspunkter af døgnet samt i weekender.

Den nye enhed vil blive organiseret og beliggende sammen med Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Akuttilbuddet er et tilbud om støtte til at håndtere akut psykisk krise. Akuttilbuddet har døgnåbent året rundt for både personlig og telefonisk henvendelse. Om natten varetages Akuttelefonen af medarbejdere fra et botilbud. De to enheder vil have adskilte opgaver, men vil også hjælpe hinanden på tværs og bruge hinanden til sparring.

Arbejdstid
Arbejdstiden vil være en blanding af faste vagter og selvtilrettelæggelse. En del af arbejdstiden vil være forudplanlagt i ydertimerne for at sikre dækning, mens resten af arbejdstiden er fuldt fleksibel efter borgere og medarbejders behov. Du skal være indstillet på at både aften- og weekendarbejde er en fast del af arbejdet, og du skal som udgangspunkt forvente weekendarbejde op mod hver anden til tredje weekend.

Så hvis du
 • har en relevant socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse
 • har erfaring med at arbejde med mennesker der har et fysisk handicap og/eller psykiske, sociale og andre problemer
 • altid ser borgeren som den centrale aktør
 • er motiveret af at understøtte et for borgeren godt liv i egen bolig og til at støtte op om dette med en bred vifte af opgaver, inklusive praktiske.
 • er fleksibel mht. arbejdstid og evner en selvstændig arbejdstilrettelæggelse, som både imødekommer borgerens behov og sikrer egen trivsel på den lange bane
 • kan bidrage til at identificere gode, kreative løsninger i samarbejde med borger og rådgiver. Det kræver både gode refleksive og dialogiske evner samt en god forståelse for organisationen og de omkringliggende muligheder hos samarbejdspartnere, civilsamfund m.m.
 • kan bevare overblikket, kender dine grænser og kan mærke når noget opleves forkert og kan reagere på det.
 • evner det tværfaglige samarbejde om og med borger, er nysgerrig på andres perspektiver og kan se relevansen i at kigge på samme problemstilling fra flere forskellige faglige vinkler.

Kan vi tilbyde dig
 • at være en del af en personalegruppe, der arbejder i en organisation, hvor medarbejderne har stort ansvar og indflydelse
 • stor ledelsesopbakning og tillid til dine faglige vurderinger og din sunde fornuft
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling, samt supervision og sparring med kolleger
 • en spændende arbejdsplads, hvor vi i hele det sociale område er i gang med at tænke nyt
 • at være med til at udvikle den nye enhed i samarbejde med dine kommende kolleger
 • løn efter din overenskomst og tillæg for særlige kompetencer, når de kan komme i spil i opgaven.

I takt med at flere borgere ønsker at tage imod vores nye tilbud, vil der blive ansat flere medarbejdere.

Vi søger 3-4 medarbejdere, helst på 37 timer.

Er du interesseret og har du spørgsmål
er du velkommen til at kontakte lederen af Akuttilbuddet Jens Hjort Andersen på telefon 30 54 25 57.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende straffeattest.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 50, 2021.

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Tiltrædelse
1. februar 2022

Arbejdssted
Center for Social Indsats

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

 

Praktisk information
Oprettet:
18-10-2021
Udløber:
06-12-2021
Kviknummer:
LJA-82837048
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning