Kontakt

Lemvig Kommune

Adresse
Rådhusgade 2
7620
Lemvig
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lemvig Kommune

|
Vestjylland
|
Indrykket 03-11-2021

Medarbejder med ledelsesfunktion til Bakkebo - Lemvig Døgncenter

Lemvig Døgncenter består af kommunens døgntilbud henholdsvis Kærhuset, Labyrinten, Østerbo Nord og Bakkebo. Tilbuddene er godkendte til at modtage borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med omfattende behov for støtte.

Handicap- og psykiatriområdet er kendetegnet ved høj faglighed og dedikation, hvor alle løfter i flok. Vi arbejder fleksibelt ud fra borgerens behov, og gør det nødvendige for at sikre de bedst mulige vilkår til borgerne. Det handler bl.a. om at støtte borgerne til at have øje for egne potentialer og drømme, så de herigennem kan få så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt.

Bakkebo er et botilbud til borgere med fysisk- og psykisk nedsat funktionsevne. Her bor lige nu 7 yngre vokse, vi har plads til 8. Arbejdsopgaverne består bl.a. i at vejlede og støtte beboerne i almen livsførelse - praktisk såvel som socialt. De fleste af vores beboere går i dagtimerne på Dagsværket, hvor de arbejder og deltager i forskellige aktiviteter. Herudover går nogle også til diverse fritidsaktiviteter med ledsagelse. Beboerne har også ”hjemmedage” hvor der er tid og ro til at vi sammen får ordnet diverse daglige gøremål i lejligheden. Vi arbejder ud fra servicelovens § 85 med praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte. Bakkebo varetager bl.a. 1:1 opgaver hos en af vores beboere. Metodisk anvender vi bl.a.  KRAP og Gentle teaching.

Bakkebo er borgernes hjem – og det tillægger vi en stor ære og værdi.

Vi har valgt at oprette en ny stilling, hvor du er ansat i en basisstilling, altså hvor du indgår i den almindelige vagtdækningen. Stillingen er på 30 – 37 timer pr uge, det præcise timeantal besluttes sammen med dig. Du vil også få ledelsesfunktionen på Bakkebo, hvor du varetager den daglig og faglige ledelse.  Vi vil gerne have nærværende ledelse, som er tilstede og kan være med til at sætte faglig retning og ramme i hverdagen. Herudover vil du indgå i Lemvig Døgncenters ledergruppe, hvor du vil have mulighed for sparring på tværs af centerets institutioner, samt ekstern supervision.

Vi søger dig, der:                                              

 • Er social eller sundhedsfaglig uddannet og yderst kompetent.
 • Har erfaring indenfor specialområdet og gerne ledererfaring.
 • Har indgående erfaring med recovery- og rehabiliterende tilgang.
 • Forstår og værdsætter vigtigheden og værdien af vores samarbejde og kommunikation med de pårørende.
 • Gennem din ledelse værdsætter tvivlens gave, kan se dig selv udefra og evner at inddrage de forskellige perspektiver på opgaverne og din ledelse heraf.
 • Skaber et handlerum og tydeliggøre rammen, så medarbejderne kan handle selvstændigt og tage lederskab i de konkrete situationer.
 • Kan skabe en dialogorienteret kultur, hvor kollegial feedback og faglige uenigheder anerkendes, og ses som vejen til faglig udvikling.

Vi tilbyder:
 • En attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads, som er åben overfor nye ideer.
 • Et arbejdsmiljø hvor faglig sparring er vores kvalitetssikring og daglige arbejdsredskab.
 • Fantastisk dygtige medarbejdere og kollegaer, som brænder for Bakkebo og beboerne.
 • Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder.
 • Fleksible og spændende opgaver samt faglige udfordringer.
 • Ledelses supervision
 • Et nært miljø både på Bakkebo, i centeret og kommunen, hvor åbenhed og godt kendskab på tværs af organisationen gør det muligt at gentænke indsatser.
 • Samspil med andre fagområder og gensidigt forpligtende fællesskaber hvor vi finder de bedste løsninger.

Henvendelser angående stillingen kan ske til centerleder Maria Lund Madsen tlf.nr: 96 63 16 05 eller mobil: 61 80 56 66.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med baggrund i ansøgerens kvalifikationer efter principperne i ny løn.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside. Ansøgningsfristen er fredag d. 26. november 2021 kl. 12:00. Vi forventer at afholde samtaler mandag d. 29. november 2021.

Læs mere om Lemvig Kommune på www.lemvig.dk

Praktisk information
Oprettet:
03-11-2021
Udløber:
26-11-2021
Kviknummer:
LJA-82905165
Jobtype:
Deltid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning