Kontakt

Bostedet Odinsgård

Adresse
Odinsvej 186A
6500
Vojens

Bostedet Odinsgård

|
Syd- og Sønderjylland
|
Indrykket 10-11-2021

Botilbudsleder til Odinsgård

Har du en udpræget pionerånd og har du viljen og lysten til at genstarte et stort botilbud? Kan du aktivt lede sammen med andre og spille folk omkring dig gode? Ser du pårørende som en ressource?

Hvis du kan nikke ja til ovenstående, så er du måske vores nye botilbudsleder.

Vi er et større botilbud i Vojens, Haderslev Kommune og vi er en del af Handicap, Bo- og Beskæftigelse, som er en afdeling med botilbud og beskæftigelsestilbud indenfor handicapområdet.

Odinsgård har haft en turbulent periode og nu sættes der en ny retning hvor faglig kvalitet, nærværende ledelse, stærk kommunikation, pårørendesamarbejde og et bæredygtigt arbejdsmiljø er centrale elementer der rækker ind i fremtiden. Der er tale om en opnormering af ledelsesdelen med ansættelse af ydermere en teamleder. Hvis du er klar til at smøge ærmerne op sammen med teamlederen, så har du en særdeles god mulighed for at sætte dit præg på en stor organisation som Odinsgård er.

Om opgaven
Som botilbudsleder skal du kunne lede et stort botilbud og skabe et lederteam og sætte strategisk retning for lederteamet og supportfunktionerne, så I leder sammen. Ingen er dygtige nok alene, så derfor er det afgørende, at du er visionær og skaber rammerne for, at alle står sammen om opgaverne.  En nærværende, tilstedeværende og tillidsskabende botilbudsleder, der kan få følgeskab, både i ledelsesteamet, men også hos medarbejderne. Det tværfaglige samarbejdsmiljø skal fortsat udvikles i en gensidig respekt de enkelte fagligheder imellem.

En væsentlig ledelsesmæssig opgave bliver at skabe, udvikle og drifte rammerne for et godt og sundt arbejdsmiljø. Du evner derfor på inddragende vis at skabe gejst og holdånd og kan samtidigt sætte en klar retning for ledere og medarbejdere på Odinsgård. Det er afgørende, at du kan lide at lede ledere og har en solid viden og erfaring fra døgn- eller botilbudsområdet, samt et bæredygtigt samarbejde med pårørende. Samarbejdet med myndighed skal udvikles og plejes og der skal skabes en solid arbejdsgang, så samarbejdet giver værdi på flere niveauer.

En anden stor opgave bliver rekruttering, uddannelse og fastholdelse af dygtige medarbejdere som bliver en af de kommende års største opgaver.

Opgaverne for botilbudslederen bliver beskrevet i en genopretningsplan, der skal sætte retning og implementeres i dybden.

Botilbudslederen vil indgå i ledelsesteamet i Handicap, Bo- og Beskæftigelse, hvor vi er optaget af, at ingen skal lede alene.

Der er gode støttefunktioner til henholdsvis det vagtplansmæssige, socialfaglige og det sundhedsfaglige.  Der er desuden gode kræfter at trække på i hele området, samt i stabs- og støttefunktioner og afdelingsledelse, samt myndighed.

Dine kompetencer
Vi har mange drømme om dine personlige kompetencer, men vi forventer særligt at:

 • Du skal gerne have uddannelse inden for social- eller det sundhedsfaglige område. Botilbudslederen skal kunne dokumentere erfaring fra området, samt gerne uddannelse på diplom- eller masterniveau
 • Du skal kunne se værdien i at arbejde på tværs i hele organisationen og handle på det
 • Du skal have erfaring med og kunne se værdien i at følge økonomien tæt
 • Du har særdeles gode kommunikative evner, er empatisk og handlekraftig
 • Du skal kunne arbejde analytisk og struktureret med ledelse, med fx ledelsesdata og lede opad, nedad og til siden
 • Du har gode skriftlige kompetencer og fortrolig med elektroniske journalsystemer. Vi anvender KMD Nexus
 • Du har en uhøjtidelig og munter tilgang til hverdagens arbejde
Vi kan tilbyde
 • En værdibaseret organisation
 • At din ledelsesdiscipliner, stile og tilgange bliver brugt og udviklet
 • At du ikke skal lede alene og vi er fælles om opgaven
 • En spændende og udfordrende stilling med ansvar og fleksibilitet
Der er tale om en fast fuldtidsstilling, med arbejdstider primært indenfor dagtimerne. Dog er der tale om et døgntilbud, så der kan være tale om vagttelefon. Der er enkelte aftensmøder, og der forventes en vis fleksibilitet herom. Hvordan dette arrangeres, aftales i det nye lederteam.

Om os
Odinsgård har 33 beboere, og målgruppen er borgere med betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og etableret efter almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85. Borgerne er i alderen 18 – 77 år, med en bred vifte af handicap, psykiatri og neurologiske diagnoser.

Vi er mere end 80 medarbejdere, fordelt på 6 teams med forskellige fagligheder, bl.a. pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og omsorgsmedhjælpere. Vi samarbejder ud fra et fælles neuropædagogisk grundlag, low arousal, KRAP og er åben for nye dokumenterede metoder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Haderslev Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund.

Ved ansættelse indhenter vi straffeattest.

Vil du vide mere
Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christiane Pape Lehrmann på telefon 24 85 95 53 eller på mail: cple@haderslev.dk, evt. med henblik på en aftale om en telefonsamtale.

Tiltrædelse pr. 1. februar 2022.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag senest den 8. december 2021.

Der vil blive indkaldt til samtaler i løbet af fredag den 10. december 2021.
Der er første og anden samtaler i uge 50 i Haderslev. Der er tale om udarbejdelse af en personprofil og en case ved anden samtale.

Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=27bfc3e3)

Praktisk information
Oprettet:
10-11-2021
Udløber:
08-12-2021
Kviknummer:
LJA-82937544
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning