Kontakt

Ishøj Kommune

Adresse
Vejlebrovej 47
2635
Ishøj

Ishøj Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 16-11-2021

Socialsygeplejerske

Vil du være med til at forbedre socialt udsatte borgeres sundhedstilstand, og reducere ulighed i sundhed? Byrådet i Ishøj Kommune har i forbindelse med budget 2022 besluttet at oprette en ny fast stilling som socialsygeplerske. Du skal derfor kunne indgå aktivt i at udforme og udvikle stillingens indhold i samarbejde med lederen af Hjemmeplejen & Hjemmesygeplejen.

Socialsygeplejerskefunktionen retter sig mod socialt udsatte borgere, der fx har et misbrug eller er hjemløse, ved at støtte dem som har svært ved at overskue og tage sig af egen helbredstilstand. Socialsygeplejersken skal derfor være opsøgende i de udsattes miljøer, og derigennem identificere borgerne i målgruppen for indsatsen og finde alternative og fleksible måder at gribe udfordringer med sundhed og sygdom.

Om opgaven:

Din væsentligste opgave er at støtte og vejlede socialt udsatte borgere ved at styrke dialogen mellem borgere og indgange til sundhedstilbud og hjælpe med at koordinere det videre behandlingsforløb, b.la. ved at indgå i samarbejde med hospitaler. Der kan være fokus på abstinens- og smertebehandling, psykiske og sociale problemstillinger, at skabe tryghed og overblik for borgeren ved at være en støtte der sikrer gode overgange. Du tager udgangspunkt og afsæt i den udsatte borgers behov og ikke udelukkende den somatiske problemstilling. Dit møde med borgeren er baseret på anerkendelse, integritet, værdighed og rummelighed, så borgeren føler sig set, hørt og inddraget i behandlingsforløb som en aktiv og kompetent person.

Du vil referere til leder af Hjemmeplejen & Hjemmesygeplejen, og vil have din daglige gang i Brohuset der huser Hjemmeplejen, Hjemme- , akut- og koordinerende sygeplejersker, som du vil indgå i samarbejde og sparring omkring borgere med, men i høj grad også for og sammen med det øvrige udførende personale i Center for Voksne og Velfærd. Du skaber bindeled mellem borgerens egen læge, kommunen og andre aktører ved at vurdere og beskrive behov og relevante tiltag. Du bidrager til gode sektorovergange via koordinering. Du vil fungere som vidensbank, fordi du har indgående kendskab til målgruppen og kontakt til kommunale tilbud og frivilligområdet.

Vi forventer, at:

  • Du er uddannet sygeplejerske.

  • Du kan etablere en god og tillidsfuld relation til udsatte borgere og fungere som borgerens kontaktperson.

  • Du har ’socialt blik’, viden om erfaring fra sygepleje til borgere, der er socialt udsatte og har således relevante erfaringer med målgruppen evt. fra misbrugsbehandlingssteder, psykiatrien eller lign. Du ved hvilke udfordringer, socialt udsatte har i deres liv og hvad der udfordrer dem. Det er en fordel, hvis du har viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse sociale og problemer færdes.

  • Du evner at finde muligheder udenfor det etablerede system.

  • Det er en fordel, hvis du kender til de regionale og kommunale tilbud, der er til personer med stofmisbrug, hjemløshed, skadeligt forbrug af alkohol og psykisk sygdom.

  • Du har kompetence til at planlægge, professionalisere og balancere sundhedsforløb i samarbejde med borgeren, evt. pårørende, læger, kommuner, psykiatrien og andre aktører. Du samarbejder naturligt med andre faggrupper og kan bygge bro mellem forskellige instanser.

  • Du er en koordinerende praktikker. Du kan skabe overblik, prioritere og planlægge. Du kan arbejde selvstændigt, systematisk, er selvledende og har gennemslagskraft. Du evner at tænke kreativt og at finde alternative og pragmatiske løsninger.

  • Du er indstillet på at indgå i nye projekter og forandringsprocesser.

  • Du er bevidst om vigtigheden af at være en aktiv del af den store sammenhæng i den tværfaglige opgaveløsning for udsatte borgere.

Har du spørsgmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Leder Dina Munk på dmunk@ishoj.dk eller 61936310.

Praktisk information
Oprettet:
16-11-2021
Udløber:
08-12-2021
Kviknummer:
LJA-82962686
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning