Kontakt

Hjørring Kommune

Adresse
Springvandspladsen 5
9800
Hjørring

Hjørring Kommune

|
Nordjylland
|
Indrykket 19-11-2021

Socialpædagog? Unik mulighed til dig, der søger nye spændende udfordringer


Specialområde Autisme har etableret 16 nye boliger. Botilbuddet er beliggende Buen 9, Hjørring

Vi søger derfor en socialpædagog, som er engageret og fagligt funderet og som brænder for at være med til at præge et næsten nyt tilbud.Botilbuddet er opstartet 1. januar 2021.
Der er tale om en fast stilling. Ansættelsesstart vil være 1. januar 2022. Eller hurtigst muligt derefter.
 
Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt i blandede vagter alle ugens dage, dag/aften - som løbende justeres i forhold til beboernes behov.

Specialområde Autisme er en afdeling under området ”De unge Voksne” som er en del af Socialpsykiatrien og udsatte området.
I Socialpsykiatrien og Området for udsatte grupper arbejdes med udgangspunkt i Hjørring Kommunes vision om ”hjælp til selvhjælp”. *)
 
Kerneopgaven er at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme. Vi skaber varierende støttetilbud med individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfuldt voksenliv ud fra borgernes ønsker, drømme og håb. Dette sker i et aktivt samarbejde med beboerne ud fra et systemisk perspektiv.

Boligerne er godkendt efter §107 og §108. Tilbuddet er ikke døgndækket.

Borgerne, der er tilknyttet de nye boliger, vil have en diagnose indenfor ASF og flere med forskellige komobiditet. Borgerne er kognitivt placeret indenfor normalområdet, og flere forventes at have arbejde eller i gang med en uddannelse. 

Kendetegnende for målgruppen er et stort behov for struktur, forudsigelighed og tydelighed, samt støtte til hverdagen og livet generelt. Borgerne har brug for støtte til at kunne perspektivere deres syn på livet.  

Vi samarbejder med borgerne om at udvikle og vedligeholde færdigheder, samt skabe hensigtsmæssige strukturer, strategier og adfærd, der øger livskvaliteten og udvikler kompetencer til et selvstændigt liv på den enkeltes præmisser.


Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • udarbejdelse af støttesystemer, der fremmer borgerens udvikling og selvstændighed
 • motivationsafdækning af den enkelte borger
 • afholde strukturerede samtaler med borgerne
 • igangsætte og udvikle nye tiltag indenfor en struktureret ramme
 • at arbejde praktisk i borgerens eget hjem med vasketøj, madlavning og rengøring i samarbejde med borgeren
 • at planlægge og strukturere borgerens hverdag i samarbejde med den enkelte
 • at udarbejde mål og arbejde udviklingsorienteret med den enkelte borger ud fra sagsbehandlers og beboernes fælles indsatsformål og indsatsmål,  handleplaner
 • deltagelse og planlægning af diverse møder vedr. den enkelte borger
 • samarbejde med borgernes pårørende.
 
Vi søger en medarbejder, der er:
 • engageret, har gejst, er faglig stærk og har lyst til at arbejde med udvikling
 • har et godt overblik, og kan tage beslutninger i pressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt samt samarbejde i teams og tværfagligt
 • har en tydelig personlighed, samt er robust og i stand til at sætte grænser
 • er loyal i forhold til fælles beslutninger
 • er ansvarsbevidst og tænker sparring med en kollega er lig med høj faglighed
 • udviser fleksibilitet, tålmodighed og respekt i samarbejdet med den enkelte borger
 
Det er et krav at du har:
 • uddannelse som socialpædagog
 • det er en fordel, at Du har kendskab til Autisme og komobiditeter.
 • gode dokumentationsevner da beskrivelser til status og lign. kræver høj faglighed
 • fortrolig med IT både i forhold til dokumentation, og IT støttesystemer på tablets/ipads/iphone
 • evner til at reflektere over egen og andres praksis
 • kan arbejde selvstændigt og alene i borgerens bolig.

Vi tilbyder:
 • engagerede og kompetente kollegaer, der arbejder i et tæt samspil ud fra fælles metoder og mål
 • høj faglighed og fokus på kompetenceudvikling – der tilbydes efteruddannelse
 • en organisation der er udviklingsorienteret
 • et godt arbejdsmiljø, hvor humor og faglighed går hånd i hånd
 • supervision med ekstern supervisor.

Praktiske oplysninger
Det er vigtigt, at du forholder dig til arbejdstiden, som vil være en blanding af dag, aften og i enkelte tilfælde rådighedsvagt (fra hjemmet). Ydermere må påregnes arbejde hver 4. weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til: afdelingsleder Søren Hjelm Kristensen tlf.: 4122 5728 – mail: soeren.h.kristensen@hjoerring.dk  - har ferie i uge 47 men vil på bedste vis forsøge at svare på henvendelser i perioden. Alternativt kan planlægger Majbritt Zimmermann kontaktes på 4193 6257 – i tidsrummet 08.00-15.00 på hverdage.

Det er ønskeligt, at du i din ansøgning forholder dig til vores vision og metodevalg

Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes straffeattest.

Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude.
Læs mere her: Røgfri arbejdstid

Send ansøgning online
Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".
Ansøgningsfristen er den 3. december og ansættelsessamtaler holdes den 13. december 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

*) Hjørring Kommunes vision bygger på et humanistisk menneskesyn og empowerment perspektiv.  
Hjørring Kommune antager, at der er en sammenhæng mellem på den ene side at have ansvar, selvbestemmelse og selvstændighed og på den anden side livskvalitet. Visionen om borgere, der mestrer eget liv, handler derfor om at skabe livskvalitet for borgerne.
Socialpsykiatrien og Området for udsatte grupper har videreudviklet visionen ”Hjælp til selvhjælp og recovery" – den fælles vej til en styrkelse af arbejdet med recovery og ”hjælp til selvhjælp", fordi vi mener, at alle har krav på et meningsfyldt liv og en tro på, at alle kan komme sig. Vi arbejder med metoden psyko-social rehabilitering.  
 

Praktisk information
Oprettet:
19-11-2021
Udløber:
03-12-2021
Kviknummer:
LJA-82978346
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning