Kontakt

Handicapcenter Fyn - Børnehusene Stjernen

Adresse
Festgræsset 14
5220
Odense SØ
Telefon 99441852

Handicapcenter Fyn - Børnehusene Stjernen

|
Fyn
|
Indrykket 25-11-2021

Handicapcenter FYN, Børnehusene Stjernen syd, Odense søger en pædagogisk fagligkoordinator 37 timer pr. 1. januar 2022.

Handicapcenter FYN er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret har bo - og aktivitetstilbud til voksne og børn/unge med udviklingshæmning og andre fysiske og psykiske handicaps. Centret har afdelinger i Kerteminde, Odense og Nyborg. Centret tilbyder boliger og ydelser til 156 borger/ børn og unge og har ca. 600 ansatte.

Sproget skaber virkeligheden. Vores virkelighed lige nu, er at vi har modtaget en ny gruppe børn/unge som kræver mere personale og en anden faglig tilgang, end den tidligere børnegruppe. Dermed er der brug for en faglig koordinator primær til vores team med de nye borgere, og til at understøtte og afhjælpe afdelingsleder med administrative opgaver.

Da det er en nyoprettet stilling, skal du kunne rumme, at din funktion vil udvikle sig, og at der ikke er en fast defineret stillingsbeskrivelse fra start. Vi vil arbejde ud fra centrets generelle stillingsbeskrivelse for teamkoordinatorer, men målrettet på faglige funktioner, men ikke arbejdstidsplanlægning. Du skal være skriftlig velformuleret og have flair for at arbejde ved pc, ud over alle de mange andre opgaver, du som pædagog og fagligkoordinator også arbejder med. Du skal have lyst til at have rollen som fagligkoordinator fordelt på 1/3 i arbejde i den pædagogiske praksis og 2/3 administrativ. Du får ansvaret for dagsordener og referater i forhold til personalemøde. Du arbejder hver 4. weekend, og i hverdagene indgår du i morgenarbejdet 2 timer.

Personalegruppen rummer, pædagoger, pædagogiskassistent, social og sundhedsassistent, social og sundhedshjælper samt omsorgsmedhjælpere, og til tider pædagogstuderende. Der ud over er der fysioterapeut og ergoterapeut i huset, samt køkken og pedelfunktion.

Børnehusene Stjernen er en døgninstitution/botilbud som består af Veststjernen, Nordstjernen og Sydstjernen. Hvert hus har plads til 8 børn og unge i alderen op til 24 år. Målgruppe er mobile og immobile børn, samt unge med multiple funktionsnedsættelser. Alle børnene har brug for individuel støtte og guidning i forhold til de daglige funktioner. Vi prioriterer et omsorgsfuldt miljø, med ”højt til loftet”, og hvor børnene altid kommer først. Vores mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets hjem.

Vores værdiord er autentisk og ordentlighed i det vi siger og gør. Huset har et tæt samarbejde med forældre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, og skole.

I børnehusene Stjernen Syd bor 8 børn/teenagere, der har brug for støtte til alt i hverdagen, til leg og oplevelser, og til at lære at klare flest mulige funktioner selv. De fleste børn mestrer ikke det talte sprog, men kommunikerer med støtte fra alternative kommunikationsformer som billedkommunikation og enkelt tegnsprog. Halvdelen af børnene benytter hjælpemidler i form af kørestole. Flere børn har autisme eller autismelignende udfordringer og adfærd, og har brug for tæt støtte i alle deres vågne timer. Børnehusene Stjernen modtager børn med en bred vifte af vanskeligheder grundet medfødt eller erhvervet hjerneskade. Følgevirkninger er spasticitet, epilepsi, syns- og hørenedsættelser, autismespektrumforstyrrelser og diagnoser som Angelmann- og Jouberts syndrom. Den indre udviklingsalder svinger fra få måneder til omkring 3 år. En del af børnegruppen har uhensigtsmæssig adfærd og nedsat impulsstyring.

Den pædagogiske arbejdsmetode tager udgangspunkt i KRAP, systematik og struktur. Pædagogikken i huset er lagt an på at imødekomme børnenes individuelle fysiske og sociale behov, for der igennem at sikre den enkeltes trivsel og udvikling. Husets struktur bygger på forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. En del pædagogiske, praktiske og administrative opgaver er uddelegeret i personalegruppen, så alle tager del i husets drift. Ud over det pædagogiske arbejde er der sundhedsfaglige opgaver i form at medicinhåndtering, pleje/omsorgsopgaver og dokumentationsopgaver.


Vi forventer at:
• Du som person er åben og imødekommende overfor alle samarbejdspartnere.
• Du kan arbejde ud fra den anerkendende tilgang.
• Du kan arbejde med børn, der kan have udfordrende adfærd.
• Du er holdspiller og kan arbejde selvstændigt.
• Du arbejder systematisk og detaljeorienteret.
• Du er bevidst om, at du er relationsarbejder.
• Du er god til at formulere dig i tale og på skrift.
• Du reflekterer over etikken i arbejdet og ved, at vi udvikler os sammen.
• Du ved, at dokumentation er vigtige værktøjer.
• Du har kørekort – kategori B.

Du kan forvente:
• Et fagligt udviklende job med ny målgruppe og nye strategier, hvor du vil være et vigtigt omdrejningspunkt.

• Et meningsfyldt og udfordrende job, hvor du er med til at præge mål og værdier i et hus i forandring.
• Introduktion og sidemandsoplæring, feedback-samtaler, MUS og vejledning af relevante konsulenter/fageksperter.
• Faglig sparring og perioder med supervision.

Vi har lokal aftale om nedsat hviletid.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karen Margrethe Carlsen for yderligere oplysninger på 9944 1852 eller Hus syd på 9944 1800 (tast 3).

Ansøgning med dokumentation for uddannelse, fyldestgørende CV, samt relevante bilag sendes elektronisk

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst for alle stillinger.

Ansøgningsfrist er den 29. november 2021 og samtaler er den 30. november 2021.

Praktisk information
Oprettet:
25-11-2021
Udløber:
29-11-2021
Kviknummer:
LJA-83009825
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning