Kontakt

Døgnspecialet

Adresse
Poul Paghs Gade 1, st
9000
Aalborg

Døgnspecialet

|
Nordjylland
|
Indrykket 20-12-2021

To pædagoger til fast stilling på Børneinstitutionen Vesterlund


Med baggrund i opnormering af fast personale søger Vesterlund to pædagoger på fuld tid 37 timer med opstart den 1. marts 2022

Vesterlund er et fleksibelt midlertidigt døgninstitutionstilbud til børn i alderen 2-14 år, hvor kerneopgaven er udredning og akut anbringelse. Vi er en afdeling i Center for Dag- og Døgntilbud organiseret i Døgnspecialet i Aalborg Kommune.

Vesterlund har kapacitet til at tage imod op til 16 børn, og målgruppen er alders- og udviklingsmæssigt meget bred. Generelt for målgruppen er, at børnene har været udsat for omsorgssvigt og traumatiserende oplevelser i opvæksten og kan have en impulsstyret, grænsesøgende adfærd.

Vesterlund arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og forståelse. Dette afspejler sig bl.a. både i daglig praksis, i børnenes udviklingsplaner og i det skriftlige materiale, såsom pædagogiske observationsrapporter og den pædagogiske/psykologiske udredningsrapport.

Alle pædagoger får undervisning i NMT, Neuropædagogik, Tilknytningsteori og Traume mm. Pædagoggruppen består af 12 pædagoger, som arbejder i skiftende dag- og aftenvagter i to teams. Ud over pædagoggruppen har vi to psykologer, tre pædagogmedhjælpere, to nattevagter (vågne), en pedel, en sekretær og en afdelingsleder. Vi modtager en pædagogstuderende hvert halve år.

Den primære pædagogiske opgave er at være i udviklingsstøttende samspil med børnene og udarbejde daglige observationer i fagsystemet Sofus ud fra fastsatte mål og delmål for det enkelte barn. Barnets to kontaktpædagoger er under anbringelsen ansvarlige for den helhedsorienterede indsats, udredning ift. barnet, samarbejdet med forældre, rådgiver og skole/børnehave. Dette sker i et tæt samarbejde med psykologen, som er ansvarlig for at lave børnepsykologiske undersøgelser.

Børneinstitutionen Vesterlund er under konstant udvikling, dette for at kunne levere det mest optimale i alle sager. Det betyder, at nye metoder og andre veje at arbejde med barnet og forældrene i høj grad tilpasses den enkelte sag.

Vi søger derfor en medarbejder, som:
 

 • er uddannet pædagog med erfaring i målgruppen
 • gerne har viden om eller uddannelse i neuropædagogik
 • har viden om udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traume og krisereaktioner hos børn
 • påtager sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med barnet
 • har overblik og kan lide at have mange bolde i luften
 • kan skabe ro omkring sig i uforudsigelige situationer
 • kan håndtere konflikter på en omsorgsfuld og fleksibel måde
 • har en refleksiv og nysgerrig tilgang til egen praksis og søger støtte til udvikling af egne kompetencer
 • er opsøgende og involverende i forhold til barnets forældre, netværk, børnehave, skole, dus mv.
 • kan arbejde i et vagtlag, hvor det faste personale dækker hinanden ind ved sygdom og fri
 • kan arbejde i en uges koloni væk fra institutionen i sommerferien
 • kan arbejde hver anden weekend og gennemsnitlig 2-3 aftenvagter pr. uge.

Du får en arbejdsplads, som:
 
 • har et veludviklet udredningskoncept
 • har et udfordrende fagligt miljø med børnene i centrum
 • har moderne fysiske rammer, der giver gode muligheder for pædagogisk udfoldelse og kreativitet
 • giver høj grad af ansvar i form af medbestemmelse og medindflydelse ift. den pædagogiske praksis
 • er udviklingsparat og omstiller sig efter tendenser i omverdenen
 • arbejder teambaseret og tværfagligt og stræber efter et læringsmiljø, hvor praksis udsættes for refleksioner og fælles dialog
 • lægger vægt på at bidrage fagligt og konstruktivt til samarbejdskulturen
 • giver mulighed for faglig sparring og supervision
 • har en faglig orienteret og støttende ledelse.

Arbejdsstedets adresse
Gemmavej 17a, 9200 Aalborg SV

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Kørekort er et krav.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Koordinator Kasia Signe Jensen på mail: kasi-fb@aalborg.dk og tlf. 25203909
Leder af Døgnspecialet John K. Madsen på mail: joko-fb@aalborg.dk og tlf. 20769593

Der forventes at blive afholdt ansættelsessamtaler onsdag den 26. januar 2022


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=1daabb1d)

Praktisk information
Oprettet:
20-12-2021
Udløber:
19-01-2022
Kviknummer:
LJA-83125037
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning