Kontakt

Gentofte Kommune

Adresse
Sognevej 21
2820
Gentofte

Gentofte Kommune

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 21-12-2021

Socialpædagoger/social- og sundhedsassistenter til socialpsykiatrisk botilbud

Pilekrogen står overfor spændende eksperimenter omkring fleksible arbejdsrammer.

Socialpædagoger/Social- og Sundhedsassistenter til Pilekrogen

32-37-timer ugentligt fra den 1. marts 2022

Pilekrogen tilbyder høj faglighed, der udspiller sig konkret i både tale og handling – vi er orienteret mod kerneopgaven.

I en periode har vi haft ledig pladskapacitet, men er ved at have fuldt besatte pladser, hvorfor vi skal ansætte flere nye kolleger.

Pilekrogens kerneopgave er at stabilisere en kaotisk livssituation og stoppe en omfattende social deroute. Vi skaber mening, håb og mulighed for recovery og forandring.

Recovery-orienteret tilgang

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på relationer og recoveryorientering. Beboerne er i centrum, og vi indretter vores arbejde til deres aktuelle situation. Det kræver, at du udviser initiativ i forhold til selvstændigt at arbejde ud fra vores kerneydelser, retningslinjer, politikker og beboernes individuelle ønsker og behov.

Kontaktperson

Du er kontaktperson for beboerne og udarbejder faglige planer og øvrig dokumentation. Faglige og dokumentationsmæssige kompetencer er derfor vigtige, for en velfunderet argumentation og selvstændig udførelse af skriftlige opgaver.

I hverdagen deltager du i at købe ind, lave mad og give omsorg, hjælp og støtte til beboerne omkring aktivitet, samvær, rengøring, tøjvask, udflugter m.m. Derudover skal du være serviceminded og opmærksom på beboernes udtrykskapacitet og kommunikation.

Din person

Du skal være autentisk og fremstå roligt og troværdigt i dit samvær med beboerne. De har brug for din fulde opbakning i forhold til deltagelse i hverdagens sociale aktiviteter og fællesskaber. Hertil skal du støtte beboerne i hverdagens uforudsete hændelser således at det skaber tryghed og sikkerhed.

Du er tillige rummelig, generøs, og forstår at være aktivt opsøgende i din tilgang til beboerne. Du vil få succes i stillingen, hvis du også er:

  • Stærkt orienteret mod samarbejde
  • Tydelig og har overblik i forhold til flere beboere samtidigt
  • Initiativrig og aktiv i forhold til beboerne, både i og uden for huset
  • Empatisk
  • Byder dig til med dine egne interesser

Faglig profil:

  • Uddannet pædagog eller social- og sundhedsassistent
  • Erfaring med, eller flair for, dokumentation og skriftlighed
  • Gerne socialpsykiatrisk erfaring, dog ikke et krav og søg gerne hvis du er nyuddannet
  • Du har kørekort

Aktiv læring og udvikling på arbejdet

Vi forventer, at du kan være en aktiv deltager til teammøder og på temadage med fokus på emner fra beboere og kolleger. Vi har fælles intern supervision og ekstern supervision 1 gang om måneden med udgangspunkt i en systemisk narrativ tilgang. Beboerne deltager i supervisionen, hvis det er muligt.

Du skal derfor være reflekterende i forhold til egen og andres praksis, og se de daglige udfordringer og dilemmaer som et vigtigt udviklingsrum.

Botilbuddet

Vi er kendetegnet ved særdeles gode rammer og ressourcer til aktivering. Vi er en udviklingsorienteret arbejdsplads med en engageret personalegruppe, der arbejder for at give den enkelte beboer et ståsted i tilværelsen.

Du bliver efter en god introduktion en del af et bofællesskab med 16 psykisk syge borgere, der alle har en lav mestringsevne. Du arbejder i et team, hvor I er to på arbejde til en gruppe på 8 beboere.

Du bliver tilknyttet et fast team med 7 kolleger, der alle er uddannede pædagoger eller social- og sundhedsassistenter. Dertil to daglige ledere.

Løn- og ansættelsesvilkår

I stillingerne indgår blandede dag- og aftenvagter og arbejde hver anden weekend. Løn og ansættelse fastsættes efter forhandling ifølge gældende overenskomst. Vi forudsætter en acceptabel straffeattest.

Yderligere information:

Ønsker du at høre mere om jobbet kan du kontakte teamleder Lotte Knudsen, rødt team, eller teamleder Anette Østberg, blåt team på 3976 3531. Send os din ansøgning senest d. 18. januar 2022.

Vi afholder samtaler d. 24. og d. 25. januar 2022.

Find mere viden:

På hjemmeside www.pilekrogen.dk kan du bl.a. læse Pilekrogens Personalehåndbog og Pilekrogens socialfaglige katalog.

Ansættelse og løn sker ud fra overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Socialpædagogerne. I Gentofte Kommune indhenter vi straffeattest ved ansættelse.

Pilekrogen har siden 1998 været socialpsykiatrisk botilbud §108. Vi er et af Gentofte Kommunes takstfinansierede tilbud. Gennem relevant organisering, planlægning og kompetenceudvikling varetager vi specialiserede socialfaglige opgaver for voksne mellem 18 – 60 år. I et fællesskab mellem ca. 25 medarbejdere og 3 ledere har vi en dejlig arbejdsplads.

Praktisk information
Oprettet:
21-12-2021
Udløber:
18-01-2022
Kviknummer:
LJA-83125370
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning