Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Nygårdsvej 43
8270
Højbjerg
Telefon 20990728

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 05-01-2022

Er du socialpædagog, ergoterapeut, sosu, pæd. ass. eller bare har en stor interesse for at arbejde med mennesker i det specialiserede område, så søger Bofællesskabet Majvænget søger nye kollegaer

Om jobbet:
Borgercenter Syd, Bofællesskabet Majvænget, Nygårdsvej 43, 8270 Højbjerg, søger medarbejder på fuld tid, til et bosted for udviklingshæmmede med psykiatriske tillægsdiagnoser.

Stillingen er en fast ansættelse, fuldtid 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.


I Borgercenter syd arbejder vi ud fra et socialpædagogisk fundament der indeholder Aarhus Kommunes værdier (Troværdighed-Respekt-Engagement & Sammenhængskraft) og Serviceloven.


Bofællesskabet Majvænget består af 3 huse med 21 borgere i egen lejlighed. Der lægges vægt på at borgerne lever et selvstændigt liv og får støtte i forhold til individuelle behov, så som tryghed, nærhed, omsorg, pleje og personlige udfordringer såsom udadreagerende adfærd og en manglende forståelse for andres virkeligheder.

Vi er rollemodel for vores borgere, samtidig er vi gæster i deres hjem, kræver respekt og rummelighed.

Der støttes og gives vejledning der hvor der er et behov f.eks. med økonomi, indkøb, medicin, guidning i praktiske opgaver og i sociale situationer. De fleste af borgerne har et tilbud om beskæftigelse, men flere ældre borgere har forladt arbejdsmarkedet.

Vi ser hos dig, at dig:

 • Har kørekort
 • Har lyst til skiftende arbejdstider og weekendarbejde
 • Har lyst til personlig udvikling og opkvalificering
 • Kendskab til Medborgerskab og den aktive borger
 • Gerne kendskab til KRAP baseret tilgang, Low arousal og neuropædagogik
 • Kendskab til specialområdet udviklingshæmmede med psykiatriske tillægslidelser er en stor fordel
 • Kan støtte og vejlede borgeren med individuelle behov
 • Kan være forandringsparat og løsnings orienteret
 • Kan arbejde i et team og forskellige arbejdsgrupper
 • Ser kompleksitet som en faglig opgave og søger løsninger sammen med dine kollegaer
 • Kan navigerer i omskiftelighed og justerer planer derefter
 • Vægter at bidrage til det gode arbejdsmiljø og vil arbejde loyalt med de fælles beslutninger
 • Kan gå helhjertet ind i opgaver som sundhed, omsorg og delvis pleje
 • Kan arbejde tværfagligt med forskellige faggrupper
 • Kan dokumentere, analyserer og tilrettelægge pædagogiske indsatser


Vi kan tilbyde:

 • Mentor ordning
 • En alsidig og udfordrende hverdag
 • Personlig og faglig udvikling
 • Efteruddannelse og kompetenceudvikling
 • Humoristisk og uhøjtidelig omgangstone
 • Engageret og faglig dygtig personalegruppe
 • Samarbejde og fællesskab er nøgleordet for hverdagen
 • Ekstern supervision
 • Arbejdsmiljø - vi passer på dig

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afd. leder Connie Sandholm

Direkte nr. 20990728 eller mail; coms@aarhus.dk

Træffetid imellem 09.00-11.00 – er der ingen svar, så læg endelig en besked på tlf. svar – du vil blive kontaktet.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 26. januar kl. 23.00.
 
Samtaler finder sted den 7. februar 2022.

Vikingedalen, Oddervej 249, 8270 Højbjerg

NB: Af hensyn til corona, kan det forekomme at samtalerne gennemføres virtuelt.

Om os
Borgercenter Syd er en del af driftsområdet Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus kommune. Vi tilbyder døgntilbud, dagtilbud og aflastningspladser til voksne borgere med udviklingshæmning. Vores speciale er kriminalitetsforebyggelse og domfældte.

Vi arbejder ambitiøst med faglig og organisatorisk udvikling i tråd med driftsområdets faglige strategi, Fælles Fagligt Fundament, og vi har hele tiden blik for, hvordan vi kan forbedre vores indsats både i forhold til borgerne, de pårørende og de understøttende funktioner og organiseringen af disse.

Du bliver en del af et center med et stort fokus på arbejdsmiljø, og hvor vi vægter gode relationer som forudsætning for den bedste løsning af kerneopgaven.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

Praktisk information
Oprettet:
05-01-2022
Udløber:
26-01-2022
Kviknummer:
LJA-83179466
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning